Büyük Patlama kronolojisi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

Büyük Patlama Kronolojisi, uyumlu koordinatların (en:Comoving coordinates) kozmolojik zaman katsayılarını kullanarak, genel olarak kabul gören Big Bang (Büyük Patlama) teorisine göre gerçekleşmiş olan olayları anlatır.

Yapılan gözlemler, bilindiği kadarıyla evrenin, bundan yaklaşık 13,7 milyar yıl önce başladığını göstermektedir. Bu zamandan beri, evrenin gelişimi 3 aşamadan geçmiştir. Evrenin "en erken" dönemi, ki hala tam olarak anlaşılamamıştır, parçacıkların, günümüzde parçacık hızlandırıcıların kazandıracağı enerjiden bile daha fazla enerjiye sahip olduğu zamandır. Bu nedenle, bu dönemin basit özellikleri büyük patlama teorisi kapsamında anlaşılmaya çalışılsa da, detaylar büyük oranda varsayımlara dayanır.

Bu dönemi takip eden "erken" dönemde, evrenin gelişimi parçacık fiziğine göre ilerlemiştir. Bu ilk proton, elektron ve nötronların oluştuğu, böylece çekirdeğin meydana geldiği ve sonunda atomların oluştuğu zamandır. Saf hidrojenin oluşmasıyla, kozmik mikrodalga zemini (kozmik mikrodalga arka plan ışıması) yayılmaya başlamıştır. Böylece madde bir araya gelerek ilk yıldızları ve sonunda galaksileri, yıldızsı gökcisimlerini, takım galaksileri ve süpertakımları oluşturdu. Evrenin nihai kaderi hakkında birçok alternatif teori bulunmaktadır.

Evren (En erken dönem)[değiştir | kaynağı değiştir]

Evrenin en erken dönemini ilgilendiren tüm fikirler (evrendoğum) kuramsaldır. Bugün, hiçbir parçacık hızlandırıcı deneyi, dönemi anlamayı sağlayacak şiddetteki enerjilere ulaşamamaktadır. İleri sürülen tüm senaryolar, temel farklılıklar göstermektedir. Bu senaryolara örnek olarak; Hartle-Hawking ilk durumu, sicim durumu (manzarası), Bran enflasyonu, sicim gaz kozmolojisi ve the ekspirotik evren verilebilir. Bu örneklerden bazıları birbiriyle bağdaşır.

Planck Dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Büyük Patlamadan 10 -43 'üncü saniyeye kadar
Ana madde: Planck dönemi

Eğer süpersimetri doğruysa, bu zaman süresince 4 temel kuvvetin hepsi (elektromanyetizma, zayıf nükleer kuvvet, güçlü nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvveti) aynı güçteydi, muhtemelen bu kuvvetler tek bir temel kuvvetin içinde birleşik yapıdadır. Bu dönem hakkında çok az şey biliniyor, bunun için farklı teoriler farklı senaryoları ortaya çıkarmıştır. Büyük Patlama kozmolojisi, bu dönemden önce yerçekimi tekilliliği olduğunu ön görür ama bu varsayım Genel görelilik kuramı temeline dayanır ve kuantum etkilerine göre muhtemelen geçerli olmayacaktır. Fizikçiler, sicim teorisi gibi Kuantum kütleçekimi, döngü kuantum kütleçekimi ve nedensel kümeler gibi öne sürülen teorilerin bu dönemi daha iyi anlamamıza yardımcı olacağını ümit etmekteler.

Büyük Birleşme Dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Büyük Patlama'dan sonra 10–43 ile 10–36 saniye arası[1]

Evren Planck döneminden çıkıp genişlemeye ve soğumaya başlayınca yer çekimi kuvveti, diğer temel kuvvetler olan elektromanyetizma ile zayıf nükleer kuvvetten, yani gauge etkileşimlerinden ayrılarak farklılaşmaya başlamıştır. Hatta fizik, bu dönemde bu temel kuvvetlerin, dünyanın gözlenen güçlerini üretmeyi durduran Standart Model'in gauge grubunu da kapsayan çok daha büyük bir gruba dahil olduğu büyük birleşme ile açıklanabilir. Kaldı ki nükleer enerjinin zayıf nükleer kuvvetten kopmasıyla bu büyük birleşme de bozulmuştur. Bu durum, patlama ardından genişleme olur olmaz görülmüştür. Bazı teorilere göre de bu olay manyetik tekkutupları yaratmıştır. Güçlü etkileşim ve zayıf etkileşimin büyük birleşme kuramı, bu dönemde sadece Higgs bozonu parçacığının görülmesinin beklenebileceğini anlatır.

Elektro-Zayıf Dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Between 10–36 seconds and 10–12 seconds after the Big Bang[1]

The temperature of the universe is low enough (1028K) to separate the strong force from the electroweak force (the name for the unified forces of electromagnetism and the weak interaction). This phase transition triggers a period of exponential expansion known as cosmic inflation. After inflation ends, particle interactions are still energetic enough to create large numbers of exotic particles, including W and Z bosons and Higgs bosons.

Enflasyon Dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Yeniden Isınma[değiştir | kaynağı değiştir]

Baryogenez[değiştir | kaynağı değiştir]

Evren (Erken Dönem)[değiştir | kaynağı değiştir]

Süpersimetrinin Kırılması[değiştir | kaynağı değiştir]

Kuark Dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Hadron Dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Lepton Dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Proton Dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Nükleosentez[değiştir | kaynağı değiştir]

Maddenin Hakimiyeti: 70,000 yıl[değiştir | kaynağı değiştir]

Yeniden Birleşme: 377,000 yıl[değiştir | kaynağı değiştir]

Karanlık Çağlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Yapı Oluşumu[değiştir | kaynağı değiştir]

Yeniden İyonlaşma: 150 milyon-1 Milyar yıl[değiştir | kaynağı değiştir]

Yıldızların Oluşumu[değiştir | kaynağı değiştir]

Galaksilerin Oluşumu[değiştir | kaynağı değiştir]

Grupların,takımların ve Süpertakımların Oluşumu[değiştir | kaynağı değiştir]

Güneş Sistemimizin Oluşumu: 8 milyar yıl[değiştir | kaynağı değiştir]

Günümüz: 13.7 milyar yıl[değiştir | kaynağı değiştir]

Evrenin Nihai Kaderi[değiştir | kaynağı değiştir]

Büyük Donma: 1014 yıl ve fazlası[değiştir | kaynağı değiştir]

Büyük Çıtırtı: 100+ milyar yıl[değiştir | kaynağı değiştir]

Büyük Sökülme: 200+ milyar yıl[değiştir | kaynağı değiştir]

Yarıkararlı Vakum Olayı[değiştir | kaynağı değiştir]

Referanslar[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b Ryden B: "Introduction to Cosmology", pg. 196 Addison-Wesley 2003

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]