19 (sayı)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

19, 18'den sonra 20'den önce gelen sayı. Aynı zamanda bir asal sayı. Birçok inanç, kült, gelenek ve dinde kutsal veya uğurlu olduğuna inanılır.[kaynak belirtilmeli]

Matematikte[değiştir | kaynağı değiştir]

Ondokuz, en küçük 8. asal sayıdır. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97...

Kutsal kitaplarda[değiştir | kaynağı değiştir]

Semavi dinler (İbrahimi dinler) diye adlandırılan dinlerin kitapları içinde 19 rakamı özeldir.

Her ne kadar İncil' de böyle bir özellik görülmese de Tevrat (Tora) ve özellikle Kur'an 'da 19 rakamı üzerine çok sayıda çalışma vardır.

Tevrat'ta[değiştir | kaynağı değiştir]

19 sayısının üzerine bir sistem, 11. yüzyılda yaşayan bir Yahudi hahamı (Rabbi Judah) tarafından ortaya konmuştur. Tevrat'ın dualarından birisinde tespitlerde bulunmuştur.

Judah Rabinin (baş hahamın) çalışmaları, 1978 yılında Californiya Üniversitesi yayınları arasında yayınlanan Studies in Jewish Mysticism adlı bir kitapta incelenir.[1]

Kur'anda[değiştir | kaynağı değiştir]

Kur'an 'ın 74. suresi olan, Muddessir (Gizlenen/Bürünen) Suresi'nin 30. ayetinde 'Ondokuz' ibaresi aynen geçer. [2]

74:30 Üzerinde ondokuz vardır onun.

30. ayeti takip eden ayette ise 'bekçi meleklerinin sayısı' şeklinde bir ifade bulunmaktadır. Ard arda gelen ayetler olması sebebi ile bir önceki ayete istinaden bu sayının 19 olduğu belirtilmiştir.[3]

Ayrıca 31. ayette bu sayının (meleklerin sayısı 19'u) ; 1inkar edenler için bir imtihan, 2kitap verilenlerin süphelerini gidermesi, 3inananların imanlarını arttırması için işaret edildiği belirtilir. Ayrıca 4 kalplerinde hastalık bulunanlar da 'Bu örnekle ne demek istendi' demeleri için bir işaret olduğu belirtilir.

74:31 Biz, cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki, kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve mü'minler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kâfirler, "Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi" desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır.[4]

Her ne kadar bu ayeti bir referans kabul etmeyip, bu rakamı özel bulmayanlar olsa da 19 rakamının Kur'an 'da geçişi; bazı kelimelerin ve harflerin tekrar sayılarının 19'un katı olması kayda değerdir...

Örnekler;

 • Kuran’da 114 Sure vardır (6x19). 114 ün çarpanları olan 6 ve 19 oluşturduğu 619 sayısı ise 114. asal sayıdır.[5]Asal Sayılar Listesi
 • Kur'an 'ın başlangıcında yer alan Besmele(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) tamlaması bütün Kur'an nüshalarında 114 (6x19) kez geçer. (Bütün surelerin başında olup da, 9. surenin başında yer almayan Besmele ise, Neml (Karınca) Suresi'nin 30. ayetinde yer alır)[6][7]
 • Besmele'nin arapça yazılışı olan (Bismillahirrahmanirrahim) 19 harftir.[7]*Üzerinde ihtilaf vardır.
 • İlk vahiy olarak kabul edilen 96. surenin ilk 5 ayeti, toplam 19 kelimedir. 19 kelimelik ilk vahiy 76 (19 x 4) harftir.[7]
 • İlk vahiy barındıran 96. Alak Sure'si toplam 19 ayettir. Alak, aynı zamanda sondan 19. sure ve 304 (16 x 19) harfdir.[7]
 • Son vahiy olarak kabul edilen 110. Nasr Suresi 19 kelimedir ve ilk ayet 19 harften oluşmaktadır.
 • Bazı surelerin başında bulunan harflerle alakalı olarak: Giriş ayetlerinde Kaf (ق) harfi bulunanan sureler olan; 42. Şura Suresinde 57 (3x19), 50. Kaf Suresinde 57(3x19) adet Kaf (ق) harfi bulunur....

Kuran'da Ondokuz Fikrine Eleştiriler[değiştir | kaynağı değiştir]

Kur'an'da Ondokuz üzerine yapılan çıkarımlar üzerine eleştiriler de mevcuttur. Bir eleştiriye göre, Müddessir suresinde, cehennem meleklerinin sayısının 19 olduğundan ve bu bilginin kendilerine kitap verilmiş olan toplumlar tarafından da yakinen bilinebileceğinden bahsedildiği şeklindeki eleştiridir.[8]

Bir başka eleştiri, bu sayıyla alakalı istenirse her kitapta benzer özellikler bulunabileceğine dair tartışmalar vardır ki bu eleştirilerden birisi de Abdullah Öcalan'nın kitabı üzerinde de benzer bir özellik bulunabilir eleştirisidir.[9]

Diğer[değiştir | kaynağı değiştir]

Mustafa Kemal Atatürk[değiştir | kaynağı değiştir]

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı üzerinde, 19 sayısı ile alakalı çeşitli çalışmalar vardır. Bu çalışmalar bazı kitaplara da konu olmuştur(Örn: Kur'an,İslamiyet, Atatürk ve 19 Mucizesi Cenk Koray)

Atatürk hayatından tarih ve sözlerin, 19 ile bağlantısı hakkında da bazı örnekler;

 • Doğum tarihi: 1881 (19x99).
 • 1881'de 19. yüzyılın bitimine 19 yıl kala doğmuştur.
 • 1900'de 19 yaşında harbiye' ye girmiştir.
 • Ölüm tarihi:1938 (19x102) de 57 (19x3) yaşında.
 • 1919'dan 19 yıl sonra da ölmüştür.
 • Doğum ve ölüm yılları (1881 ve 1938), 19 sayısının katlarıdır.
 • Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı kabul edilen Samsun'a çıkması 19 Mayıs 1919.
 • Cenaze töreninde 19 notalı 19'uncu Chopin marşı çalındı.
 • Mareşal ve Gazilik unvanını 19 Eylül 1921'de aldı.
 • Çanakkale Savaşı'nda 19' uncu fırka' yı (tümen) kurmuş ve komuta etmiştir. Ayrıca 38'inci (19x2) piyade alay komutanlığı ve 57'inci (19x3) piyade alay komutanlığı yaptı.
 • Atatürk'ün bu söylediği sözlerden, "Ne Mutlu Türküm Diyene" ile "İstikbal Göklerdedir" 19 harftir.
 • Büyük Nutuk' un sonundaki Türk gençliği'ne hitabesi de başlangıç cümlesiyle beraber 19 cümledir.
 • İsminin ve soyisminin harf sayısı: 19'dur. "Mustafa Kemal Atatürk."

İnançlarda[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Bahailikte; 1863 yılında, kendisinin Tanrı'nın bir tecellisi olduğunu ilan eden İranlı Bahaullah'ı izleyen Bahailer, 9 ve 19 sayısını kutsar ve güneş yılını her biri 19 güne sahip 19 aya bölerek kendilerine özgü bir takvim oluşturur. Artakalan dört günü ise "artık günler" olarak adlandırırlar.[10]
 • 1990'da öldürülen Reşad Halife ise 19 sayısının Kur'an'ı koruyan bir 'kod' olduğunu 1974 de ilan eder. Keza Kur'an'da bazı surelerin başında bulunan, tanımı ve açıklanması yapılamamış 14 adet harfin (hurufu mukataa) 19 ve katları ile başında bulunduğu sureleri koruduğuna iddia eder ve Kur'an 'da zamanında tahrif edilmeye çalışıldığını savunur. [11]

Dış bağlantılar ve kaynaklar[değiştir | kaynağı değiştir]