İngilizcede zamanlar

Vikipedi, özgür ansiklopedi

İngilizce dilbilgisinde zaman yapıları; simple (basit), perfect (bitmiş, tamamlanmış[1]) ve progressive/continuous (sürekli) olmak üzere başlıca üç grupta toplanır. Bunun yanı sıra İngilizcede zamanlar, anlamlarına göre "geçmiş zamanlar", "şimdiki zamanlar" ve "gelecek zamanlar" şeklinde farklı gruplara ayrılabilir; zira İngilizcede cümleye belirli bir zaman anlamı kazandırmak için farklı zaman yapıları kullanılabilir.

"Tense" ve "aspect"[değiştir | kaynağı değiştir]

İngilizcede zamanlar tanımlanırken tense ve aspect kavramları kullanılır. Tense fiilin belirli bir zamandaki fiziksel yapısını belirtirken, aspect eylem veya olayın hangi zamanda gerçekleştiğini ifade eder.[2] İngilizcede "past" (geçmiş) ve "present" (şimdi) olmak üzere iki adet tense vardır.[2]

"Simple" yapılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Simple (basit) zamanlı cümle yapılarında fiillerin birinci (temel) halleri kullanılır. İsim cümlelerinde ise yardımcı fiiller (auxiliary verbs) kullanılır.

 • Present simple: Türkçedeki geniş zaman yapısına benzer. Genellikle olguları ve alışkanlıkları belirtmek için kullanılır. Örnekler: I walk to school every day. The weather is hot today.
 • Past simple: Geçmişte gerçekleşmiş olay ve olguları belirtmek için kullanılır. Örnekler: I walked to the hospital yesterday. I was born in 1980.
 • Future simple: Gelecek zamanı belirtmek için kullanılır. Örnek: She will leave soon.

NOT: Present progressive ve present simple gibi bazı diğer yapılar da cümleye gelecek zaman anlamı katmak için kullanılabilir.

"Perfect" yapılar[değiştir | kaynağı değiştir]

"Perfect" yapılar Türkçeye bazen "kusursuz" şeklinde tercüme edilmekle birlikte burada perfect sözcüğü Latince dilbilgisindeki "perfectus" (tamamlanmak, bitmek) kavramından gelir.[1] Bununla birlikte Latince ve İngilizce perfect yapılar arasında önemli farklılıklar vardır. Bu yapılarda have ve has yardımcı filleri, fiillerin past participle (üçüncü) halleri ile birlikte kullanılır.

 • Present perfect: Çoğunlukla geçmişte başlamış ve halen devam eden eylem ve durumlar ile geçmişteki deneyimleri belirtmek için kullanılır. Örnek: I have walked two miles already.
 • Past perfect: Geçmişte başlamış ve yine geçmişteki başka bir olaydan önce tamamlanmış durumlar için kullanılır. Örnek: How long had it been since you saw each other?
 • Future perfect: Eylemin veya durumun gelecekteki bir anda tamamlanmış olacağını bildirir. Örnek: By this time next week, I will have worked on this project for twenty days.

"Progressive" yapılar[değiştir | kaynağı değiştir]

"Progressive" veya "continuous" yapılar, eylemin süreklilik arzettiğini bildirir. Fiilden sonra "-ing" eki gelir.

 • Present progressive: Eylem "şu an" gerçekleşiyorsa kullanılır. Örnek: He is walking home.
 • Past progressive: Geçmişte gerçekleşen sürekli bir eylemden bahsederken kullanılır. Örnek: I was riding my bike.
 • Future progressive: Gelecekte bir süre boyunca gerçekleşecek eylemler için kullanılır. Örnek: I will be running in next year's marathon.
 • Present perfect progressive: Çoğunlukla yakın geçmişte başlamış ve şu ana kadar gerçekleşmiş sürekli eylemler için kullanılır: Örnek: My father has been working in the garden.
 • Past perfect progressive: Geçmişte başlamış ve yine geçmişte bir noktada tamamlanmış sürekli eylemler için kullanılır. Örnek: I had been driving the car.
 • Future perfect progressive: Gelecekte bir anda bir süreden beri gerçekleşmekte olan sürekli eylemler için kullanılır: Örnek: Next Friday, I will have been working on this project for five years.
Simple Continues Perfect Perfect Continues
Active voice 1) Present simple
to do+invinitive
They sometimes translate english
articles at home.
1) Present continues
to be +PI
I am translating
the article now.
1) Present perfect
have +PII
1) Perfect continues Tense
2)Past Simple
I translated
the article last week.
2)Past Continues
was/were +PI
I was translating
the article yesterday o 6 o'clock.
2)Past Perfect
They would had carried out necessary experiment last week.
2) Present Perfect
Continues
3) Future Simple
I will translate
the article tomorrow.
3) Future Continues 3) Future Perfect 3) Future Perfect
Continues
4) Future in the Past 4) Future in the Continues 4) Future in the Perfect 4) Future in the Past
Perfect Continues
Passive voice 1) Present Simple
am/is/are +PII
Rayon is a manufactured.
1) Present Continues 1) Present Perfect ----------
2) Past Simple
It's time he was put to school
2) Past Continues
am/is/are being+PII
That building being built now.
2) Past Perfect ---------
3) Future Simple -------------- 3) Future Perfect -------------------
4) Future in the Past ---------- 4) Future in the Perfect ----------


Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ a b Perfect tense neden "kusursuz"? 10 Ekim 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Expertedge.aje.com
 2. ^ a b Tense ve aspect 22 Ekim 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ucl.ac.uk