Past simple

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Past simple veya simple past, İngilizcedeki zaman yapılarından biri. Türkçeye sıklıkla basit geçmiş zaman olarak çevrilir ve bilinen (-di'li) geçmiş zamana benzer. Başlıca olarak herhangi bir durum veya eylemin geçmişte meydana geldiğini belirtmekte kullanılır.

Past simple yapısında fiillerin ikinci hâli (past tense) kullanılır:

 • I visited my grandparents yesterday. (Dün büyükanne ve büyükbabamı ziyaret ettim.)
 • She worked in a factory when she was younger. (O [kadın], gençliğinde bir fabrikada çalıştı.)

Cümlede gerçek fiil yoksa was/were yardımcı fiilleri ile bir olgu veya yargı belirtilir. Bu kullanım Türkçedeki isim cümlelerine benzer:

 • The weather was very cold last week. (Geçen hafta hava çok soğuktu.)
 • They were very angry. (Onlar çok kızgındı.)

Olumsuzluk[değiştir | kaynağı değiştir]

Olumsuz cümlelerde did, was ve were yardımcı fiilleri ile birlikte "not" zarfı kullanılır. Ana fiilin ise artık past tense olmadığına (present participle olduğuna) dikkat edilmelidir.

 • I did not see him coming. (Onun geldiğini görmedim.)
 • It was not a very good show. (Pek güzel bir gösteri değildi.)
 • You were not here. (Sen burada değildin.)

Yardımcı fiil ve "not" ikilileri şu şekillerde kısaltılabilir:

 • did not > didn't
 • was not > wasn't
 • were not > weren't

Soru hâli[değiştir | kaynağı değiştir]

Soru zarfı kullanılmayan soru cümlelerinde did, was ve were yardımcı fiilleri başa gelir:

 • Did you see the race yesterday? (Dünkü yarışı izledin mi?)
 • Were you busy? (Meşgul müydün?)

"wh" sorularında soru zarfı başa gelir:

 • When did you visit them? (Onları ne zaman ziyaret ettin?)
 • Why didn't you tell me? (Bana neden söylemedin?)
 • How was the party? (Parti nasıldı?)
 • Who did you think I was? (Kim olduğumu sandın?)
 • What time did you go? (Ne zaman gittin?)

Öznenin kim olduğunun sorulduğu "who" sorularında "did" yardımcı fiili, normal şartlar altında kullanılmaz:

 • Who spilt the milk? (Sütü kim döktü?)
 • Who invented the car? (Otomobili kim icat etti?)

Vurgu[değiştir | kaynağı değiştir]

Öznenin kim olduğunu soran "who" soru sözcüğü ile birlikte "did" yardımcı fiili sadece soru vurgulanmak istendiğinde kullanılır:

 • Teacher: No John, Mr Renault did not design this car; so class, who DID design this car? (Öğretmen: Hayır John, Bay Renault bu otomobili dizayn etmedi; peki sınıf, bu otomobili KİM dizayn etti?)

Olumlu cümlelerde de yüklemi vurgulamak için "did" yardımcı fiili kullanılabilir. Bu durumda fiil "present tense" hâlinde kullanılır:

 • I did post the letters! (Mektupları postaladım tabii!)