Present simple

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Present simple veya simple present, İngilizcedeki zaman yapılarından biridir. Türkçeye sıklıkla şimdiki basit zaman olarak çevrilse de daha çok Türkçedeki geniş zaman ile benzerlik gösterir. Öncelikli olarak bir durum veya eylemin "her zaman" gerçekleştiğini belirtirken veya genel bir yargı bildirirken kullanılır.

Present simple zaman yapısı iki şekilde oluşturulur. Bunlardan ilkinde özne ile birlikte fiilin birinci hali (infinitive) kullanılır. Eğer özne üçüncü tekil şahıs ise (he/she/it) fiil sonuna "-s" eki gelir:

  • I walk to school every day. (Okula her gün yürürüm/yürüyerek giderim.)
  • He works in a factory. (O bir fabrikada çalışır.)

İkinci tür kullanımda cümlede gerçek fiil bulunmadığı için "be" (olmak) yardımcı fiilinin hâllerinden biri kullanılır (am/is/are). Bu yapı Türkçedeki isim cümlelerine benzer:

  • I am hungry. (Ben açım.)
  • The building is very high. (Bina çok yüksek.)
  • Dogs are very loyal animals. (Köpekler çok sadık hayvanlardır.)