Kısa çizgi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara
-

Kısa çizgi
kesme işareti ( ’ ' )
ayraçlar ( [ ], ( ), { }, ⟨ ⟩ )
iki nokta ( : )
virgül ( , )
kısa çizgi ( - )
uzun çizgi ( )
üç nokta ( …, ..., . . . )
ünlem işareti ( ! )
nokta ( . )
soru işareti ( ? )
tırnak işareti ( “ ” )
tek tırnak işareti ( ‘ ’ )
denden işareti ( " )
noktalı virgül ( ; )
eğik çizgi ( / )
boşluk ( ) ( ) ( ) (␠) (␢) (␣)
ve işareti ( & )
kuyruklu a ( @ )
yıldız işareti ( * )
ters eğik çizgi ( \ )
madde işareti ( )
düzeltme işareti ( ^ )
telif hakkı simgesi ( © )
derece ( ° )
Ters ünlem işareti ( ¡ )
Ters soru işareti ( ¿ )
diyez işareti ( # )
yüzde işareti ( % )
paragraf işareti ( )
türev işareti ( )
tescilli marka ( ® )
çengel işareti ( § )
tilde ( ~ )
alt çizgi ( _ )
Ayrıca bakınız
Diyakritik işaretler

Tire (Fransızca tiret) ya da kısa çizgi bir noktalama işaretidir. (-) şeklinde sembolize edilir.

Türkçede kullanımı[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.
  2. Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır:Küçük bir sürü -dört inekle birkaç koyun- köye giren geniş yolun ağzında durmuştu.[Ömer Seyfettin]
  3. Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için konur: a-lış, du-rak, gör-gü-süz-lük.
  4. Fiil, kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır: al-, dur-, gör-, ver-; başar-, kana-, okut-, taşla-, yazdır-.
  5. Eklerin başına konur: -den, -lık, -ış, -ak.
  6. Heceleri göstermek için kullanılır: a-raş-tır-ma, bi-le-zik, du-ruş-ma, ku-yum-cu-luk, ya-zar-lık, prog-ram.
  7. Kelimeler arasında "-den...-a, ve, ile, ila, arasında" anlamlarını vermek için kullanılır: Türkçe-Almanca Sözlük,
  8. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır: 50-20 = 30
  9. Eski harfli metinlerin yeni yazıya aktarılmasında [Arapça] ve [Farsça] kurallara göre yapılmış tamlamaların, [birleşik] ve [türemiş] kelimelerin ögelerini ayırmak için kullanılır:dârü'l-fünûn, resm-i geçit, resm-i kabûl, Cemiyet-i Akvâm, Hâkimiyet-i Milliye, Servet-i Fünûn, hokka-bâz, âteş-perest, menfaat-perest, bî-bedel, nâ-mağlûb, fî-sebîlillâh, min-tarafillâh, bilâ-ücret.

Kaynaklar[değiştir | kaynağı değiştir]