Bursa Büyükşehir Belediyesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi.png
Slogan Yeşil Bursabo
Kuruluş 1867
Tür Büyükşehir belediyesi
Amaç Bursa'ya Hizmet Etmek
Merkez Osmangazi, Bursa
Başkan Recep Altepe (AKP)
Resmî site bursa.bel.tr

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa ili sınırlarının belediye işlerini yürüten devlet kuruluşudur. Bursa Büyükşehir Belediyesi Binası; Atatürk Caddesi, Uçak Sokak'ta bulunmaktadır. Belediye başkanı Recep Altepe'dır.

Kuruluşu ve Tarihi[değiştir | kaynağı değiştir]

Osmanlı’nın kent yönetimine ilişkin çıkardığı ilk yasalardan biri Bursa Belediye / İhtisab Yasası’dır. İlçelerin yöneticileri olan kadılar, yargıç görevini sürdürmelerinin yanı sıra idari yöneticilik de yaparak bir bakıma o devrin belediye başkanlığını yürütürlerdi. Görevlerinde kendilerine ‘kapı naipleri’ veya ‘ayak naipleri’ adı verilen işlevi günümüzdeki zabıta ile eşdeğer olan yardımcıları eşlik ederdi. Daha sonra Bursa’da kadıların yanında bir de muhtesip adı verilen görevliler atanmaya başladı. Bu görevliler de kentin yönetiminde yetkiliydi. Ancak bunların görev ve yetkileri sadece beldenin düzeniyle sınırlıydı. Bu görevliler de ‘ihtisab emini’ veya ‘ağası’ olarak anılmaktaydı. Subaşı ise kentin güvenliğinden sorumluydu. Güvenlik görevini yanı sıra subaşılar bozulmuş kaldırımların tamiri gibi bugünkü belediyenin görevlerinden bazılarını da yapmaktaydı. Önceleri Ulucami’nin doğusunda bir İhtisab Belediye çardağı vardı. Mülki ve idari yönetimin başında bulunan kadıların bu görevi 1839 Tanzimat döneminde sona erdi. Güçlü yetkilerle valiler atanmaya başladı. Türkiye’de asıl belediye örgütü 28 Aralık 1857 tarihinde nizamname ile İstanbul’da kurulmuştu. 1867 yılında ise belediye yasası çıkarıldı. Daha sonra Bursa’nın da içinde bulunduğu 3 belediye kuruldu.

Bursa’da ilk belediye başkanı Sadrettin Efendi’dir. 27 Ekim 1912 ile 6 Nisan 1914 tarihleri arasında görev yapan Sadrettin Efendi’den sonra Cumhuriyet dönemine kadar 10, Cumhuriyet’in kurulmasından 1987 yılına kadar 32 belediye başkanı görev yapmıştır. 1987 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi’ne geçilmiştir.

18 Haziran 1987 tarihinde çıkarılan 3391 sayılı yasa ile Bursa Büyükşehir statüsüne girip Bursa Ovası’nda bulunan birçok köy Belediye sınırları içine alındı. Kent merkezi de Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer olarak üç merkez ilçeye ayrıldı. 2005 yılında çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile Büyükşehir sınırları genişletilmiş Gemlik, Mudanya, Kestel ve Gürsu ilçeleri de merkez ilçeler arasına katılmıştır.

1987 yılından bu yana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini, Ekrem Barışık (1984 – 1989), Teoman Özalp (1989 – 1994), Erdem Saker (1994- 1999), Erdoğan Bilenser (1999 – 2004), Hikmet Şahin (2004-2009) yürütmüştür. Halen Büyükşehir Belediye Başkanı, 2009 yılında seçimle göreve gelen Recep Altepe’dir.”

1879 yılında Vali Ahmet Vefik Paşa zamanında ve Eşref ve Hüsnü beylerin Belediye reislikleri döneminde ampir mimari stilinde yapılmıştır mimari bilinmemekte, mimar kalfası Kütahyalı Şehbender’dir. Büyük salon 1902 ‘de yapılmıştır. Mobilyaları 300.000 Kuruşa Paris’ten geldiği rivayet olunur.

Belediye binası önemli Ulucami kadar görkemli sayılabilecek binadır.İç mekânsal düzeni Osmanlı Konaklarını çağrıştırırken cephe düzeninde ise ahşap karkas tuğla dolgunun sıvasız kullanımı XVII. yy dek Bursa evlerinin özelliklerinin “tarihsel tekrarı“ denilebilir.

Su-basmanı kotuna kadar kesme taşları olan yapının üst katları ahşap hattılar arası tuğladır. Zemin kattan merdivenler çıkılmakta ve yüksek tabanlı boş mekânlar yer almaktadır.

Vali Reşit Paşa döneminde büyük salon genişletilerek bugünkü konumuna getirilmiştir. Geçmiş dönemlerde 1. Katın nikâh salonu olarakta kullanıldığı yapının zemin ve 1 katları tarihi özelliklerine uygun olarak 1997 yılında halka açılmıştır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Başkanlık birimleri ile Meclis ve Encümen salonlarının zemin ve 1 katlarında yer aldığı binanın bodrum katında Bursalıların evi olarak adlandırılan Yerel Gündem 21 çalışma mekânları bulunmaktadır. Bina dışarıdan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1997 yılında aydınlatılmıştır.

İlk “Bursa Büyükşehir Belediyesi Kanunu “ ”Kanun-name-i ihtisab-ı Bursa“ (İstanbul Topkapı Sarayında) 1502 yılında Sultan Beyazıt II. Fermanı olarak örnek bir fermandır. (28 sayfa, 48 madde) Bu fermanda her şeyin yapım ve satışını düzenleyen bir standart kanun konulmuştur.

Vizyon ve Misyon[değiştir | kaynağı değiştir]

Vizyonumuz; Bursamızı Avrupa şehri unvanına layık, planlı ve sağlıklı, tarih ve kültürel değerleri ile birlikte yaşanabilir, çağdaş bir turizm kenti yapmak.

Misyonumuz; birlikte yönetim ilkelerini uygulayarak, katılımcı, şeffaf, mükemmeliyetçi bir bakış açısıyla, teknolojik ve bilimsel metotların ışığında öncü ve örnek belediyecilik hizmetleri sunmak.

KALİTE POLİTİKASI[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Kaynakların etkinliği ve verimliliğini sürekli arttırmak.
 • Kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkmak.
 • Katılımcı bir yönetim anlayışı ile şeffaf, tarafsız ve hesap verebilir olmak.
 • Teknolojik ve bilimsel metotları kullanmak.
 • Kalite yönetimi sistemini sürekli iyileştirmek.
 • Güler yüzlü, yapıcı bir hizmet anlayışı sunmak.
 • Tüm faaliyetlerde çevreye duyarlı davranmak.

Yetki ve Sorumluluklar[değiştir | kaynağı değiştir]

Büyükşehir Belediyelerinin görev yetki ve sorumlulukları 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinde düzenlenmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yer alan İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak Bursa Büyükşehir Belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlar.

Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, Bursa Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapar, Bursa Büyükşehir Belediyesi içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylar ve uygulanmasını denetler; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapar, kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapar ve ruhsatlandırır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine ruhsat vermek ve denetlemek faaliyetinde belediyemizin görev ve sorumluluğundadır. Bursa Büyükşehir ulaşım ana planını yapar, koordine eder ve uygular, trafik düzenlemelerinin gerektirdiği tüm tedbirleri alır. Bursa Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapar, bakım ve onarımını sağlar, kentsel tasarım projeleri yapıp uygular, buna dair yükümlülükler koyar, ve binalara numara verilmesi işlemini gerçekleştirir. Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurar. Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlar. Ağaçlandırma yapar; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplar. İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirler. Bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler alır. Büyükşehir katı atık yönetim planını yapar ve yaptırır. Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirir. Bu amaçla tesisler kurar, kurdurur, ve işletir. Sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütür. Bunun için gerekli tesisleri kurar. Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırır ve denetler. Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurar. Bursa Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirir. Yolcu ve yük terminalleri, otoparklar yapar, Bursa Büyükşehir Belediyesinin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapar, gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme verir bunlar arasında spor müsabakaları düzenler yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Bursa Belediye meclis kararıyla ödül verir. Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapar, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapar ve gerekli malzeme desteğini sağlar. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlar bu amaçla bakım ve onarımını yapar, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa eder. Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde toplu taşıma hizmetlerini yürütür ve bu amaçla gerekli tesisleri kurar, işletir veya işlettirir. Toplu taşıma araçlarına ruhsat verir. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütür, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurar, derelerin ıslahını yapar; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlar. Mezarlık alanlarını tespit edip, defin ile ilgili hizmetleri yürütür. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapar, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırır ve denetler. İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları yapar. Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği verir itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütür; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit eder, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetler, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları verir. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütür, geliştirir, bu amaçla sosyal tesisler kurar, meslek ve beceri kazandırma kursları açar işletir. Bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapar. Merkezî ısıtma sistemleri kurar, kurdurur. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye eder ve yıkar.

Bağlı ilçeler[değiştir | kaynağı değiştir]

Bursa İli İlçe Belediyeleri aşağıdaki gibidir.

Göynükbelen Belediyesi, Karıncalı Belediyesi ve Zeytinbağı Belediyesi Bursa'nın 30 km. sınırının dışında kalıp iptal edilen ilçe belediyeleridir. Çok Yakında, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları genişleyecek, Bursa'ya çok yakın olan İnegöl, Yenişehir, Orhangazi ilçeleride Büyükşehir sınırlarına dahil edilecektir. özellikle 250 Bin'e yaklaşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan inegöl'ün Büyükşehir sınırına alınmasıyla Bursa Büyükşehir Belediye Nüfusu 2.2 Milyon'u bulacaktır. Bu 3 ilçe'nin Kent Merkezi Bursa'ya uzaklıları şu şekildedir; İnegöl 30 Km (Kestel): Bursa'ya uzaklığı yaklaşık 25 Dakika, Nilüfer'e uzaklığı yaklaşık 40 Dakika'dır. Yenişehir 52 Km: Bursa'ya uzaklığı Yaklaşık 40 Dakika'dır. Bursa Havaalanı Bu ilçe sınırları içindedir. Orhangazi 45 Km: Bursa'ya Yaklaşık 37 Dakika uzaklıktadır. Gemlik'e ise yaklaşık 16 dakika uzaklıktadır.

Bağlı şirketler[değiştir | kaynağı değiştir]

 • BESAŞ - Bursa Ekmek Sanayi A.Ş.
 • BURULAŞ - Bursa Ulaşım – Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • BURFAŞ - Bursa Park Bahçe Sosyal ve Kültürel Hizmetler, Turizm, Su ve Su Ürünleri, Sağlık, İnşaat, Enerji, Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • BİNTED - Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi
 • Bursa Kültür A.Ş. - Bursa Kültür – Sanat Ürünleri ve Turizm Ticaret A.Ş.
 • BURBAK - Bursa Bakım Onarım, Ulaşım, Toplu Taşıt İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • BURKENT -Bursa Kent Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.

Kardeş şehirler[değiştir | kaynağı değiştir]

Kardeş şehir, kentlerin yerel yönetimleri aracılığıyla yabancı ülke şehirleri ile kurdukları resmî dostane ilişkiyi ifade etmekte olan bir terimdir. Belediye Meclisi'nce alınan karar ile kurulan kardeş şehir ilişkisi, içerisinde bulunduğumuz globalleşme sürecinde uluslararası gelişmeler açısından oldukça önemli bir olguyu ifade etmektedir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi; kurduğu kardeş şehir ilişkileri ile sosyo-kültürel, ekonomik, eğitim, sağlık, ticaret, turizm, yerel yönetim hizmetleri ve spor gibi konularla tarafları ilgilendiren diğer alanlarda, iki şehrin ilgili birimleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlayarak bilgi/deneyim alışverişi ve işbirliğinin geliştirilmesini amaçlamıştır. Sonuç olarak, iki şehir arasında karşılıklı anlayış, dostluk ve barışın güçlendirilmesi amacıyla; tarihi, kültürel, sosyal ve coğrafi açıdan Bursa ile benzerlikleri olan birçok yabancı şehir ile kardeş şehir antlaşmaları imzalanmıştır.

Bursa'nın toplam 25 tane kardeş şehri vardır.[1]

İlgili Şirketler[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]