Vikipedi:Türkçede sık yapılan hatalar

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Kısayol:

Türkçede sık yapılan hatalar sayfasında, yaygın olarak yapılan bazı imla ve dil bilgisi hataları irdelenmiştir.

Sıklıkla hatalı yazılan bazı kelimeler[kaynağı değiştir]

Aşağıdaki tabloda hatalı yazılmış (soldaki) bir kelimeyi tıkladığınızda, o sözcük tüm Türkçe Vikipedi içerisinde aranır ve kullanıldığı makaleler listelenir. Arama sonucunda çıkan sayfalardaki hatalı yazımları düzelterek ya da aşağıdaki şablonu kullanmak suretiyle listeye yaygın olarak hatalı kullanılan diğer sözcükleri ekleyerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. Tabloya yeni sözcük eklerken, doğru yazıma göre (sağ sütunda) alfabetik sırada olmalarına özen gösteriniz.

Üzerinde otoritelerce anlaşmazlık olan bazı yazımlar[kaynağı değiştir]

Türk Dil Kurumu[Not 30] Dil Derneği[Not 31]
ana dil anadil
ana dili anadili
alt yazı altyazı
ambulans[11] ambülans[12]
diaspora[13] diyaspora
dil bilgisi dilbilgisi
hemşehri[14] hemşeri
Hristiyanlık[15] Hıristiyanlık
hükûmet[16] hükümet
kuru yemiş kuruyemiş
ızdırap ıstırap
Orta Çağ Ortaçağ
Orta Doğu Ortadoğu
öge[17] öğe
ön söz önsöz
ön yargı önyargı
ropdöşambır robdöşambr
saksafon saksofon
sela sala
sekülarizm[18] sekülerizm
sömestir sömestr
Türk'üm Türküm

Kesme işaretinin (') hatalı kullanımı[kaynağı değiştir]

Ana madde: Kesme işareti

Türkçede genel bir kural olarak özel isimlere getirilen çekim ekleri kesme işareti (') ile ayrılır: Ankara'nın, Türkiye'de, Mehmet'in gibi. Bununla birlikte bu kuralın sıklıkla hatalı uygulanan bazı istisnaları vardır:

1. Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz:[19]

 • Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığına, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının; Bakanlar Kurulunun, Danışma Kurulundan, Yürütme Kuruluna; Mavi Köşe Bakkaliyesinden, İş Bankasında

2. Akım, çağ ve dönem adlarından sonra gelen ekler kesmeyle ayrılır:[19]

 • Eski Çağ'da, Yükselme Dönemi'nin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'na

3. Özel adlardan yapım ekleri ile türetilmiş kelimelerden sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz:[19]

 • Türkçede, Türkçenin, Türkleşmek, Konyalı, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Müslümanlıkta, Hollandalıdan, Hristiyanlıktan
Bunlar arasında en sık hatalı kullanılanlar; Türkçede, İngilizcenin gibi dillerin sonuna gelen ekler ve Ankaralı, Suriyeli gibi yerleşim birimlerinin sonuna gelen -lı ekleridir.
Atatürkçülük, Müslümanlık, Hristiyanlık gibi özel isimlerden yapım ekleri ile türetilmiş kelimelerin sonuna gelen ekler süreksiz sert sessizlerle (p, ç, t, k) bitiyorlarsa söylenildiği gibi (yumuşatarak) ve kesmesiz yazılır:[19]
 • Atatürkçülüğün, Müslümanlığın, Hristiyanlığa

4. Tekil özel isimlere gelen çoğul ekleri ve bunlardan sonra gelen ekler kesmeyle ayrılmaz:[19]

 • Ahmetler, Yakup Kadriler, Türklerde, İngilizlerin

5. Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz:

 • Boğaz Köprümüzün güzelliği, Amik Ovamızın bitki örtüsü, Kuşadamızdaki liman

6. Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır:

 • Yunus Emre’nin (1240?-1320), Yakup Kadri’nin (Karaosmanoğlu)

"de" bağlacının ve "-de" ekinin yazılışları[kaynağı değiştir]

Ana madde: Bağlaç

1. Bağlaç olan "de/da" her zaman ayrı yazılır:[20]

 • Kızım da geldi.
 • Atina'daki yarışmalara Türkiye de katıldı.
 • Güç de olsa bulunur.
 • Konuşur da konuşur.

2. Bulunma hâl (durum) eki olan "-de/-da" her zaman birleşik yazılır:[20]

 • Araba yolda kalmış.
 • Bir saattir ayakta duruyorum.
 • Ankara'da havalar çok soğukmuş.

NOT 1: De'nin ayrı yazılıp yazılmadığını kontrol etmenin en kolay yolu de'yi çıkartıp cümleyi okumaktır. Eğer cümlenin anlamı "hemen hemen" aynı kalıyorsa cümledeki de bağlaçtır ve ayrı yazılmalıdır. Eğer cümlede ciddi bir anlam bozukluğu ya da anlam değişmesi gerçekleşiyorsa hâl ekidir ve birleşik yazılmalıdır. Örneğin "Ankara'da havalar çok soğukmuş." cümlesi, -da hâl eki çıkarıldığında anlamsız hâle gelir. Oysaki "Kızım da geldi." cümlesindeki de bağlacının çıkarılması anlamı "pek" değiştirmez.

NOT 2: De bağlacı konuşma dilinde bazen te veya ta olarak kullanılsa da, her zaman de veya da olarak yazılır. Aynı kural hâl eki olarak kullanılan -ta ve -te için geçerli değildir.

 • Dolap da koltuk da orada kalsın (bağlaç).
 • Dolapta şeker var (hâl eki).

Sayıların yazımında yapılan bazı hatalar[kaynağı değiştir]

1. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır:[21]

 • iki yüz, üç yüz altmış beş
Bununla birlikte, sayılardan oluşan oyun adları birleşik yazılır: Yirmibir, altmışaltı.
Para miktarı bildiren sayılar, senet ve benzeri ticari belgelerin üzerine yazılırken yazıyla ve birleşik yazılır:
 • DörtyüzelliTL

2. Sayılarda kesirler nokta ile değil, virgül ile ayrılır:[21][Not 32]

 • 15,2

3. Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur:[21][Not 33]

 • 49.750.812

4. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir:

 • 2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer

5. Para birimi uluslararası standartlara göre miktardan önce ve bitişik yazılır:

 • TL50,00 veya GBP100.

Diğer bazı yaygın hatalar[kaynağı değiştir]

1. Üç nokta yerine iki nokta veya üçten çok sayıda nokta kullanılmaz.[19]
2. Yanıtı belli olan (cevap beklenmeyen) ya da yanıtı içinde gizli olan cümlelerin sonunda soru işareti kullanılır:[22]

 • Haksız mıyım? Burası gibi memleket var mı?

3. Anlamca soru cümlesi olmayan cümlelerde soru işareti kullanılmaz:[22] Kaça aldım, şimdi hatırlamıyorum.
4. "Ne ... ne" bağlacı cümlenin anlamını olumsuz yapar; bu nedenle yüklemi ayrıca olumsuz yapmaya gerek yoktur:

 • DOĞRU: "Ne annem ne de babam geliyor."
 • YANLIŞ: "Ne annem ne de babam gelmiyor."

5. "Dünya" sözcüğü sadece gezegen anlamında özel isim olarak kullanıldığında büyük harfle başlar. Yeryüzünden, yeryüzündeki hayattan, ortamdan, insan gruplarından ve medeniyetlerden bahsederken cins isim olarak kullanılır:[23]

 • Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü sıradaki gezegen Dünya'dır.
 • İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden birisidir.
 • ressamlar dünyası, Batı dünyası

6. Doğu, batı, kuzey, güney gibi sözcükler yön bildirdiklerinde küçük, dünyanın belirli bir bölgesindeki medeniyetlerden bahsederken büyük harfle başlar.[24] Sona gelen çekim ekleri buna uygun olarak kesme işareti ile ayrılır veya birleşik yazılır:

 • Evin kuzeyindeki arsada büyük bir ceviz ağacı vardı.
 • Kuzeydoğudan esen poyraz, ay ışığında beyazımsı görünen asfalttan geçerek vadiye indi. - N. Meriç
 • Onun için Batı'da bunlara birer fonksiyon buluyorlar. - B. Felek
 • Batı dünyası, Doğu medeniyeti

7. Kelimeler ve rakamlar arasında "-den -e kadar, ve, ile, ila, arasında" anlamları veren kısa çizgi (tire) işareti ilgili sözcük ve rakamlara bitişik yazılır.[25][26]

 • Türkçe-Almanca Sözlük, saat 09.30-10.30 arası, 1914-1918, Ural-Altay dil ailesi, Manas Destanı’nda soy-dil-din üçgeni

8. Tarihlerin yazımında sayıları ayırmak için nokta ya da eğik çizgi (taksim) kullanılır. Kısa çizgi gibi öbür noktalama imlerini kullanmak yanlıştır:

 • DOĞRU: 29.10.1923, 29/10/1923
 • YANLIŞ: 29-10-1923
Tarihlerde ay adları yazıyla yazılıyorsa gün, ay ve yıl arasında noktalama imi kullanılmasına gerek yoktur:
 • DOĞRU: 29 Ekim 1923
 • YANLIŞ: 29.Ekim.1923, 29/Ekim/1923
Tarihler yazılırken Arap rakamlarıyla Roma rakamları birlikte kullanılabilir:
 • 29.X.1923

9. Saatlerin yazımında saati ve dakikayı ayırırken iki nokta değil nokta kullanılır:

 • DOĞRU: 21.45
 • YANLIŞ: 21:45

10. İkilemelerde dar ünlü düşmez[27]:

 • ağız ağıza, burun buruna, koyun koyuna (yatmak), omuz omuza, devirden devire, nesilden nesile, oğuldan oğula, şehirden şehire

11. Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar:

 • Konya ili, Etimesgut ilçesi, Uzungöl beldesi, Taflan köyü

12. Para birimleri büyük harfle başlamaz:

 • avro, dinar, dolar, lira, kuruş, liret

Notlar[kaynağı değiştir]

 1. ^ Abaza sözcüğü, bir halkın özel adıdır. Uzun süre cinsel ilişkide bulunmayan erkek anlamında kullanılan sözcük abazandır.
 2. ^ Adem sözcüğü "yokluk" demektir. İnsan, insanoğlu, adam anlamına gelen sözcük ādemdir.
 3. ^ Adet sözcüğü "sayı, tane" demektir. Gelenek anlamına gelen sözcük ādettir.
 4. ^ Yerelması anlamındaki "aferim" sözcüğü ile karıştırılmamalıdır.
 5. ^ Alem sözcüğü bayrak demektir. Dünya, evren anlamına gelen sözcük ālemdir.
 6. ^ Memleket veya köken bildiren yapım eki -lı birleşik yazılır. Örnek: İstanbullu, Amerikalı, Türkiyeli. Yabancı yer isimlerinde -lı eki kesme işareti ile ayrılır ancak yabancı ismin Türkçe kullanımı yerleştiyse ayrılmaz. Örnek: New York'lu (orijinal yazım); Kaliforniyalı, Amerikalı, Londralı (Türkçeleşmiş yazım).
 7. ^ Aşık "eklem kemiği" demektir. Vurgun, tutkun anlamına gelen sözcük āşıktır.
 8. ^ P, ç, t, k gibi ünsüzlerle biten özel adlar ünlü ile başlayan ek aldıklarına yumuşatılarak söylenirler ancak bu yazıma yansıtılmaz. Örnek: Zonguldak'ın (yazılışı), Zonguldağın (okunuşu). Fakat özel isimlerden yapım ekleri ve çoğul ekleri ile türetilen sözcüklerden sonra gelen ekler kesme işareti ile ayrılmaz ve okundukları gibi yazılırlar: Atatürkçülüğü, Müslümanlığın vb.
 9. ^ Ayrı yazılan bire bir sözcüğü; aynı, eşit, yüz yüze, karşılıklı olarak anlamlarındadır. Bitişik yazılan birebir sözcüğüyse etkisi kesin olan; istendiği gibi, uygun anlamlarındadır.
 10. ^ Bağlaç olarak kullanılan de ve da ayrı yazılır.
 11. ^ Eğer geçmişteki belirli bir günden bahsediliyorsa "bu gün" kullanımı doğrudur. İkilideki "bu" sözcüğü "şu" veya "o" ile değiştirilebiliyorsa ayrı yazılır.
 12. ^ Cami, sanayi gibi bazı Arapça kökenli sözcükler isim tamlamasında tamlanan olmadıklarında "tek i" harfi ile yazılırlar. Örneğin: "Bugün camiye gittim." Ancak isim tamlamasında tamlanan olarak kullanıldıklarında iyelik eki alırlar ve ya "iki i" harfi ile ya da "-si" eki ile yazılmaları gerekir. Örneğin uçak sanayii ve uçak sanayisi kullanımlarının her ikisi de doğrudur. Aynı şekilde Beyazıt Camii ve Beyazıt Camisi kullanımlarının her ikisi de doğrudur.
 13. ^ Çiğ sözcüğü, pişmemiş ya da az pişmiş anlamında kullanılır. Çiy sözcüğü, yerde ya da bitkilerde toplanan su damlacıkları anlamındadır.
 14. ^ Eski Türkçede ve çağdaş Türkçede halk ağzında kullanılır.
 15. ^ Direk sözcüğünün temel anlamı, dikili bir nesneyi anımsatır. Oysa direkt sözcüğü aracısız, doğrudan anlamına gelmektedir.
 16. ^ Gurup şeklinde yazılan sözcük "güneşin batışı" anlamına gelir. Gurup sözcüğü garp (batı) sözcüğüyle akrabadır ve "topluluk" anlamındaki grup sözcüğü ile dilbilimsel bir ilişkisi yoktur.
 17. ^ Hal "meyve, sebze vb. satılan yer" demektir. Durum, vaziyet anlamına gelen sözcük hâldir.
 18. ^ Hala sözcüğü "babanın kız kardeşi" anlamına gelir. "Şimdiye kadar" anlamına gelen sözcük ise hâlâ'dır. Bakınız: hâlâ hala
 19. ^ Genellikle 2. tekil ve çoğul şahıslar için bilinen geçmiş zaman kipinde kullanılır: hoş geldin, hoş geldiniz.
 20. ^ Yazılış aynı ancak İnternet, sanıldığı gibi cins değil özel bir addır. Bu yüzden İnternetin ilk harfi her zaman büyük yazılır ve kendisine gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.
 21. ^ "Kazanç" anlamında ise kâr şeklinde, "bir yağış türü" anlamında ise kar şeklinde yazılır.
 22. ^ Mütevazi, paralel demektir. Alçak gönüllü anlamındaki sözcük mütevazıdır.
 23. ^ Rahim esirgeme anlamına gelmektedir. Koruyan, acıyan anlamına gelen sözcük rahîmdir.
 24. ^ Şura şu yer anlamına gelmektedir. Danışma kurulu anlamına gelen sözcük şûradır.
 25. ^ Bağımlı, bağlı anlamlarında kullanıldığında sözcüğün imlâsı tabi şeklindedir. Doğal, olağan; elbette, kuşkusuz" anlamındaki sözcük tabii biçiminde yazılır.
 26. ^ Taktir sözcüğü, damıtma anlamındadır. Beğenme, değer verme/biçme; (takdirde) koşul, eğer, şayet anlamında kullanılan sözcük takdirdir.
 27. ^ Büyük harflerle yazılan kısaltmalardan sonra gelen ekler, kelimelerin açılımına göre değil, kısaltmadaki harflerin okunuşlarına göre oluşturulurlar ve kesme işareti ile ayrılırlar. Örneğin Avrupa Birliği'ndeki ifadesi AB'ndeki şeklinde değil, AB'deki olarak kısaltılmalıdır.
 28. ^ Türkçe'miz, Türkçe'de, Türkçe'nin vb. kullanımlar yaygın yapılan hatalardır. Doğruları Türkçemiz, Türkçede ve Türkçenin'dir. Türkçe kelimesinden sonra hiçbir ek kesme işareti ile ayrılmaz. Bu konudaki kural şu şekildedir: Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz. Türkçe kelimesi Türk özel adına getirilen -çe yapım eki ile oluşturulduğu için bundan sonra kesme işaretine gerek yoktur.
 29. ^ Yar sözcüğü, uçurum anlamındadır. Anlamı sevgili olan sözcük, yâr biçiminde yazılır.
 30. ^ Bu bağlantıda önünüze çıkan sorgulama kutusunda Türk Dil Kurumu sütunundaki sözcükleri arayabilirsiniz.
 31. ^ Bu bağlantıda önünüze çıkan sorgulama kutusunda Dil Derneği sütunundaki sözcükleri arayabilirsiniz.
 32. ^ Bazı Batılı dillerde aynı görevde nokta kullanılır. Yani "15.2, 28.25" olarak yazılır.
 33. ^ Bazı Batılı dillerde aynı görevde virgül kullanılır. Yani "6,197 ve 49,750,812." olarak yazılır.

Kaynakça[kaynağı değiştir]

 1. ^ "art."Türk Dil Kurumu. Erişim: 5 Şubat 2015.
 2. ^ "cami." Türk Dil Kurumu. Erişim: 5 Şubat 2015.
 3. ^ "çünkü." Türk Dil Kurumu. Erişim: 5 Şubat 2015
 4. ^ İnternet Türk Dil Kurumu. Erişim: 6 Şubat 2015
 5. ^ kupür Türk Dil Kurumu. Erişim: 5 Şubat 2015
 6. ^ küsur Türk Dil Kurumu. Erişim: 14 Şubat 2015
 7. ^ Portal sözcüğünün -i hali
 8. ^ ropdöşambır Türk Dil Kurumu. Erişim tarihi: 2 Temmuz 2015.
 9. ^ Yaradan Türk Dil Kurumu. Erişim: 5 Şubat 2015
 10. ^ "zıt." Türk Dil Kurumu. Erişim: 5 Şubat 2015
 11. ^ ambulans Türk Dil Kurumu. Erişim: 14 Şubat 2015
 12. ^ "ambülans." Türkçe Sözlük. Dil Derneği. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
 13. ^ diaspora Türk Dil Kurumu. Erişim: 9 Şubat 2015
 14. ^ hemşehri Türk Dil Kurumu. Erişim: 9 Şubat 2015
 15. ^ Hristiyanlık Türk Dil Kurumu. Erişim: 9 Şubat 2015
 16. ^ "hükümet." TDK Halkbilim ve Toplumbilim Sözlükleri. Erişim: 2 Mart 2015.
 17. ^ "öge." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 23 Şubat 2015.
 18. ^ sekülarizm Türk Dil Kurumu. Erişim: 9 Şubat 2015
 19. ^ a b c d e f Noktalama İşaretleri TDK.gov.tr. Erişim: 15 Eylül 2011
 20. ^ a b Bazı Kelime ve Eklerin Yazılışı TDK.gov.tr. Erişim: 26 Nisan 2014
 21. ^ a b c Sayıların Yazılışı TDK.gov.tr. Erişim: 15 Eylül 2011
 22. ^ a b Soru İşareti Turkceciler.com. Erişim: 15 Eylül 2011
 23. ^ "dünya." TDK. Erişim: 20 Ekim 2014.
 24. ^ "batı." TDK. Erişim: 20 Ekim 2014
 25. ^ Noktalama İşaretleri Türk Dil Kurumu. Erişim: 1 Şubat 2015
 26. ^ Editör Yard. Doç. Dr. Hülya Pilancı Türk Dili s 112. Anadolu Üniversitesi Yayınları. İkinci baskı. Eskişehir. 2004
 27. ^ Ünlü Düşmesi

Dış bağlantılar[kaynağı değiştir]

Ayrıca bakınız[kaynağı değiştir]