Vektör hesabı özdeşlikleri

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bu madde Vektör Analizi'ndeki önemli özdeşlikleri içermektedir.

Operatörlerin Notasyonu[değiştir | kaynağı değiştir]

Gradyan[değiştir | kaynağı değiştir]

Ana madde:Gradyan

3 boyutlu kartezyen koordinatlarında verilen 3 değişkenli fonksiyonunun gradyanı bir vektör alanı verecektir.Notasyon olarak;

veya ile gösterilir.

olarak ifade edilir.Görüldüğü üzere elde artık 3 boyutlu bir vektör alanı vardır.

Burada x,y ve z eksenlerini temsil eden birim baz vektörlerdir.Genel bir biçimde düşündüğümüzde n değişkenli bir skaler fonksiyonu ele alırsak bu fonksiyonun gradyanı bize bir n boyutlu bir vektör alanı verecektir:

satır matris formunda yazılan ya da rankı 1 olan tensör yani vektör gibi bir vektör alanı için gradyan ya da kovaryant türevi Jacobian matrisi ile temsil edilir:

Genellersek herhangi bir k ranklı bir tensörünün gradyanı k+1 değerinde bir tensör alanı verir.

Diverjans[değiştir | kaynağı değiştir]

Ana madde:Diverjans

Kartezyen koordinatlarında sürekli ve türevlenebilir bir vektör alanının diverjansı bir skaler değerli fonksiyon verecektir.Notasyon olarak;

veya ile temsil edilir.

olarak ifade edilir.

Gradyanda olan mantık burada da geçerlidir.Yani k boyutlu bir tensör alanının diverjansı (), k-1 boyutlu bir tensör alanı verir.

Rotasyonel[değiştir | kaynağı değiştir]

Ana madde;Rotasyonel

Kartezyen koordinat sisteminde bir vektör alanının rotasyoneli yine bir vektör alanı verir.Notasyon olarak;

ya da ile temsil edilir.

= olarak ifade edilir.Burada x,y ve z koordinat eksenlerini temsil eden birim baz vektörlerdir.

Vektör ya da daha genel anlamda tensörlerin rotasyoneli Einstein toplama kuralı esas alınarak tensör dili ile yazılabilir;

vektör alanının rotasyoneli;

Burada Levi-Civita Permütasyon Sembolü'dür.

Laplasyen[değiştir | kaynağı değiştir]

Ana Madde:Laplace Operatörü

Kartezyen koordinatlarında skaler değerli bir fonksiyonunun laplasyeni;

Genel anlamda tensörünün laplasyeni şöyle yazılabilir;

Rank bakımından tensöre bu operatör uygulandığında tensörün rankı değişmeyecektir.Fonksiyonun laplasyeni 0'a eşit ise fonksiyon özel bir fonksiyon olan harmonik fonksiyon niteliğine sahip olur.

İlk Türev Özdeşlikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Notasyon bakımından skaler alanlar için ve vektör alanları için ve kullanacağız.

Dağılma Özellikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Skaler ile Çarpılırken Çarpım Kuralı[değiştir | kaynağı değiştir]

Tek değişkenli klasik kalkülüsten bildiğimiz çarpım kuralını burada da genelleştirebiliriz.

Skalere bölünürken Bölme Kuralı[değiştir | kaynağı değiştir]

İkinci Türev Özdeşlikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Rotasyonelin diverjansı sıfıra eşittir[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir vektörün rotasyonelinin diverjansı sıfırdır:

Gradyanın diverjansı Laplasyen operatörüne eşittir[değiştir | kaynağı değiştir]

Diverjansın diverjansı tanımsızdır[değiştir | kaynağı değiştir]

=Tanımsız

Sebebi diverjansı alınan vektör skaler olacağı için tekrar diverjans alınamaz.

Not=Bu durum sadece vektörler için geçerlidir.

Gradyanın rotasyoneli sıfıra eşittir[değiştir | kaynağı değiştir]

Rotasyonelin rotasyoneli vektör Laplasyeni'ne eşittir[değiştir | kaynağı değiştir]

Diverjansın rotasyoneli tanımsızdır[değiştir | kaynağı değiştir]

Sebebi diverjansı alınan vektörün skalere dönüştüğünü düşündüğümüzde yeni skalerin rotasyonelinin alınamayacağıdır.

=Tanımsız

Önemli Özdeşliklerin Özeti[değiştir | kaynağı değiştir]

Diferansiyasyon[değiştir | kaynağı değiştir]

Gradyan[değiştir | kaynağı değiştir]

Diverjans[değiştir | kaynağı değiştir]

Rotasyonel[değiştir | kaynağı değiştir]

İkinci Türev[değiştir | kaynağı değiştir]

  • (skaler laplasyen)
  • (vektör laplasyen)
  • (Green vektör özdeşliği)

Üçüncü Türev[değiştir | kaynağı değiştir]

İntegrasyon[değiştir | kaynağı değiştir]

'''' sembolü burada bir yüzeyin sınırlarını ifade eder.

Yüzey-Hacim İntegralleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Yüzey-Hacim İntegral teoremlerini takip ettiğinizde genelde sembolü görürsünüz.Bunun anlamı eğer A, 3 boyutlu bir çokkatlı ise sınırlarını yani 2 boyutlu bir yüzeyi temsil eder.

  • (Diverjans teoremi)
  • (ilk Green özdeşliği)
  • (ikinci Green özdeşliği)

Bir eğri üstündeki çizgi integrali[değiştir | kaynağı değiştir]

  • (Stokes Teoremi)

Burada şu anlaşılmalıdır ki saat yönü negatif taraftır ve saat yönünün tersi üzerinde alınan integral saat yönünde alınan integralin negatifine eşittir.