Tartışma:Kratova

  Vikipedi, özgür ansiklopedi
  Vikiproje Kuzey Makedonya (Başlangıç-sınıf, Az-önem)
  VikiProje simgesi Bu madde, Vikipedi'deki Kuzey Makedonya maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje Kuzey Makedonya kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz. İş birliğine katılarak da projeye katkıda bulunabilirsiniz.
   Başlangıç  Bu madde Başlangıç-sınıf olarak değerlendirilmiştir.
   Az  Bu madde Az-önemli olarak değerlendirilmiştir.
   

  Yerleşim[kaynağı değiştir]

  Literatür:

  • KUTAY Cemal, Türkiye İstiklâl ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi, 8. Cilt, İstanbul Matbaası, İstanbul 1962 bk.
  • AKALIN Şükrü Halûk, “Makedonya’da Eğitim Dili Olarak Türkçe”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar-2002, S: 13, s. 8. bk. Kıratova~Kratova
  • 82 Numaralı Mühimme Defteri, 1026-1027/1617-1618: özet, transkripsiyon, indeks ve tıpkıbasım, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2000 - 489 s. bk. gibi çok sayıda mühimme defteri, kanunname, hukuk metinlerinde
  • TIZLAK Fahrettin, Osmanlı döneminde Keban-Ergani yöresinde madencilik, 1775-1850, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1997 - 216 s. bk.
  • YÜCEL Yasar, SEVİM Ali, Türkiye Tarihi: Osmanlı Dönemi 1300-1566, 2. Cilt, 1990, 416 s. bk.
  • ŞAHİN Bekir, Osmanlı Ansiklopedisi: tarih, medeniyet, kültür, Ağaç Yayıncılık, 1993 - 270 s. bk.
  • ÖZTUNA Yılmaz, Devletler ve Hânedanlar: Türkiye : 1074 - 1990, 2. Cilt, Türkiye Kültür Bakanlığı, 2005, s. 151, 600. bk.
  • HATEMİ Nilüfer, Mareşal Fevzi Çakmak ve günlükleri, 1. cilt, Yapı Kredi Yayınları, 2002, s. 186. bk.
  • I. Milletler Arası Türkoloji Kongresi: Türk tarihi, İstanbul Üniversitesi, 1979, s. 149.
  • İPEK Nedim, İmparatorluktan Ulus Devlete: Göçler, Serander, 2006, s. 108.
  • GÖKALP Haluk, Eski Türk edebiyatında manzum sergüzeşt-nâmeler, Kitabevi, 2009 - s. 220, 221, 223... bk.
  • ZAİM Burhanettin, İştip ve Köprülü Hatıraları, Şehir Yayınları, 2006, 256 s. bk.
  • Beşinci Milletler Arası Türkoloji Kongresi: Türk edebiyatı (cilt 1-2), İstanbul Üniversitesi. Türkiyat Araştırma Merkezi, 1988 bk.
  • Türk dili ve edebiyatı dergisi, 4. cilt, İstanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi, s. 161. bk.

  taglıgalpileti 14:36, 22 Şubat 2012 (UTC)