Takım Yönetimi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Takım Yönetimi bir görevi gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelen takımın üyelerinden oluşan grubun, bu amaç doğrultusunda yönetilmesi ve koordine edilmesidir. Takım yönetimi takımın başarıya ulaşması ve takımın amacı doğrultusunda hareket edebilmesi için son derece önemlidir.[1]

Takım Oluşturulması Süreci[değiştir | kaynağı değiştir]

Takım oluşturma süreci, takım çalışmasını ve grup verimliliğini arttırmak amacıyla, bir grubun işleyişi hakkında veri toplama, analiz etme üzerine planlanmış ve birbirini takip eden eylemler, aktiviteler sürecidir. Takım oluşum sürecinde takımın verimliliği değerlendirilir ve gelecekte verimliliği arttırmak ya da problemleri gidermek için neler yapılacağı ile ilgili kararlar alınır, takım oluşum sürecinde aşağıdaki basamakların izlendiğini belirtilmektedir.

 • Takım içinden ya da dışından bir kişi ortaya çıkan veya oluşabilecek bir sorunun farkına varır.
 • Takım üyeleri birlikte çalışarak soruna ilişkin bilgileri bir araya getirir.
 • Takım üyeleri birlikte verileri analiz eder ve gelişim için eylem planı yapar.
 • Takım üyeleri birlikte eylem planını geliştirir ve harekete geçerler.
 • Takım üyeleri birlikte gelişmeleri gözlemler, sonuçları değerlendirir ve gerekirse yeni eylem planları geliştirirler.
 • Takım üyeleri bu süreci gerektiği sıklıkla tekrarlarlar.[2]

Takım üyelerinin birbiriyle uyumlu bir biçimde çalışmaları, genelde aşağıdaki dört temel şartın sağlanmasına bağlıdır;

 • Yöneticiler etkin bir biçimde takımlara destek vermeli.
 • Üyeler örgütün amacını paylaşmalı.
 • Takım liderleri, takımlarını etkin bir biçimde yönetmeli.
 • Takım üyelerinin birbirlerini tanımaları ve güvenmeleri için örgüt onlara zaman ayırmalı ve olanak tanımalıdır.[3]

Takım Oluşturma Nedenleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Yöneticileri takım oluşturmaya yönelten en önemli nedenler, çalışanların örgüte bağlılıklarının arttırılması, çalışanlar arasında karşılıklı desteğin inşa edilmesi, bireysel farklılıklara saygı gösterecek ve iş başarısının temellerini atacak olan karşılıklı güvenin geliştirilmesidir.

Takım oluşturmanın diğer amaçlarını ise takım çalışması ile çalışanlar arasındaki bağlılığı arttırarak, rekabetten çok dayanışma ortamının yaratılması ve takım üyeleri arasındaki çatışmaları olumlu yönde değerlendirerek olumlu sonuçlara ulaşmaya çalışmaktır.

Etkin Takım Özellikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Açık Amaçlar: Takımın ne olmak istediğinin tanımlandığı kısımdır. Burada ortaya konulmaya çalışılan takımın misyon, vizyon, hedef, görev ve amaçlarıyla birlikte özel olarak arzulanan durumların tüm üyelere anlatılarak kabullendirilmesidir.
 2. Biçimsellikten Uzaklaşma: Burada takım üyeleri, biçimsel olmayan bir tutum içerisine doğru çekme süreci oluşturularak gerilimden uzaklaştırılmaya çalışılır.
 3. Katılım: Artık tartışmanın yaşanmaya başladığı ve katılımın özendirildiği durumdur.
 4. Dinlenme: Takım üyeleri bu safhada fikirlere ilişkin sorular yöneltip, ek bilgiler talep eder ve etkin dinlemeye geçer.
 5. Anlaşmazlıkları Uygarlaştırma: Artık konuşmaların ışığında anlaşmazlıkların ortaya çıktığı, fakat üyelerin anlaşmazlıklar konusundaki olumlu tutumlar izlediği evredir.
 6. Ortak Görüş Birliğinde Alınan Kararlar: Bu safhada önem arz eden kararlar, herkesin fikirlere saygılı olması nedeniyle uzlaşıcı bir sonuca gider.
 7. Açık iletişim: Buradaki durum, üyelerin işleyişi ilgilendiren tüm durumları toplandıkları ve dışarıda oldukları zamanda da paylaşmalarını ifade eder.
 8. Açık Roller ve Atamaları: Takım üyeleri arasında herkesin beklentileri doğrultusunda arzuladıkları rolleri olmalıdır. Bu doğrultuda rollerin doğru ve uygun bir biçimde tayin edilmesi önemlidir. Yani paylaşımın gerekçelere göre yapılması ve şeffaf olunmasını ifade eder.
 9. Paylasılan Liderlik: Grubun beklentileri doğrultusunda, ihtiyaç, özellik ve kabiliyete göre zaman zaman değişkenlik gösteren, durumlara bağlı olarak olumlu durumları ortaya koymak için yardımcı olan kişidir.
 10. Dışsal ilişkiler: Takım olayı kapalı bir sistem olarak görmeyip aynı zamanda kendi dışında, değişen ve gelişen durumlara ayak uydurmak için vakit ayırmalıdır.
 11. Stil Çeşitliliği: Takım farklı düşünebilen, sabit fikirli olmayan, geniş bakış açısı ve vizyona sahip bir üye portföyüne sahip olmalıdır.
 12. Kendini Değerlendirme: Üyelerin belirli aralık ve zaman dilimlerinde kendi aralarında "daha iyiyi nasıl ortaya koyabiliriz" konusunda sorgulama yapması gerekir.[4]

Takım Yönetiminin Yararları[değiştir | kaynağı değiştir]

Günümüzde birçok işletme örgüt hedeflerine ulaşmak için takım kullanmayı tercih etmekte ve bu şekilde stratejik bir avantaj sağlamayı planlamaktadır. Fortune 1000'deki işletmelerin %68’i kendi kendini yöneten takımlar kullandıklarını belirtmişlerdir.[5]

Takımlar, çalışanları günlük sorunların çözümüne katıp onları söz sahibi yaparak günümüzün çok güçlü yönetim aracı haline gelmişlerdir. Birçok örgüt takım kurmayı tercih etmektedir. Çünkü takımlar, değişik deneyimleri ve uzmanlıkları olan bireylerden oluştukları için yaratıcılık gerektiren görevlerde tek bir bireyin yapabileceğinden daha başarılı olmaktadırlar.

Takım Yönetiminin Sakıncaları[değiştir | kaynağı değiştir]

Takımlarda her konuda sorun çıkabilir. İnsanların toplu halde hareket ettikleri her yerde çatışmanın olması kaçınılmazdır. Takım üyeleri arasında da kişisel çatışmalardan, yıkıcı iletişim kalıplarından, geçmişe özlem duymaktan, hedefler konusunda çelişkiler yaşamaktan, yeni ortama uyum sağlayamamaktan, vb. konularda sorunlar çıkabilmektedir. Bu sorunlar etkin bir şekilde çözülmediği sürece üyelerin performansları düşmekte bu ise takım amaçlarına ulaşmasını engellemektedir.[6]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "Team Management". en.wikipedia.org/wiki/Team_management. 
 2. ^ Keçecioğlu, T. (2000). Takım Oluşturmak. İstanbul. s. 16. 
 3. ^ Özkalp, E. "Davranış Bilimleri ve Organizasyonlarda Davranış". Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, No.249/169. s. 317. 
 4. ^ Keçecioğlu, Tamer (2000). Takım Oluşturmak (İkinci bas.). stanbul.: Alfa Yayınları. ss. 30 31. 
 5. ^ İslamoğlu, G. "Ekip mi Grup mu?". www.kalder.org.tr/preview_content.asp?contID=678&tempID=1&regID=2. 
 6. ^ Weiss, D. (1993). Başarılı Ekip Nasıl Yaratılır?. İstanbul. s. 18.