Veri toplama

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Adélie penguenleri otomatik tartma köprüsünü denize giderken ya da dönerken geçtikleri her seferde belirlenir ve tartılır.[1]

Veri toplama kurulan sistematik bir şekilde hedeflenen değişkenler üzerine bilgi toplama ve ölçme işlemidir ve bu sayede, ilgili sorular yanıtlanıp sonuçları değerlendirebilir. Araştırmanın veri toplama bileşeni, fizik ve sosyal bilimler, beşeri bilimler ve işletmeyi de içeren tüm çalışma alanlarında ortaktır. Bir araya getirilen bilgileri ana noktaları toplamamıza yardımcı olur. Yöntemler disipline göre değişiklik gösterse de doğru ve dürüst veri toplamaya yapılan vurgu aynı kalır. Bütün veri toplama çalışmalarının amacı, daha sonra zengin veri analizine çevirecek olan kaliteli kanıtları yakalamak ve ortaya atılan sorulara inandırıcı ve güvenilir bir cevap oluşturulmasını sağlamaktır.

Önemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Çalışma alanı ya da verilerin tanımlanması için kullanılan yöntem (sayısal ya da nitel) ne olursa olsun, doğru veri toplama, araştırmanın bütünlüğünü korumak için gereklidir. Hem uygun veri toplama araçlarının seçilmesi (mevcut, değiştirilmiş veya yeni geliştirilmiş) ve hem de doğru onların kullanımı için açıkça tanımlanmış talimatlar, hataların ortaya çıkma ihtimalini azaltır. Toplanan verilerin hem tanımlanmış hem de doğru olduğunu ve bulgularda somutlaştırılan argümanlara dayalı daha sonraki kararların geçerli olmasını sağlamak için resmi bir veri toplama süreci gereklidir.[2] Süreç, hem ölçülecek bir temel hem de bazı durumlarda neyin geliştirileceği ile ilgili bir hedef sağlamaktadır.

Çeşitleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Genellikle üç veri toplama türü vardır ve bunlar;

1.Anket: Önceden belirlenmiş sorular soran standart kâğıt ve kalem veya telefon soru kâğıtlarıdır.

2.Mülakat:Bir topluluktaki önemli kişiler veya liderlerle yapılandırılmış veya yapılandırılmamış bire bir yönlendirilmiş konuşmalardır.

3.Odak Grupları:Küçük gruplardaki benzer kişilerle yapılan, standart sorular, takip soruları ve katılımcıları daha iyi anlamak için ortaya çıkan diğer konuları araştıran yapılandırılmış mülakatlardır.

Yanlış toplanan verilerin sonuçları aşağıdakileri içerir:

• Araştırma sorularına doğru cevap vermede yetersizlik,

• Çalışmanın tekrarlanması ve doğrulanmasında yetersizlik.

Hatalı Verilerin Etkisi[değiştir | kaynağı değiştir]

Bozulmuş bulgular kaynak israfına neden olur ve diğer araştırmacıları verimsiz araştırma yolları takip etmelerine neden olup onları yanıltabilir. Bu durum kamu politikası kararlarını ödün vererek tehlikeye atmaktadır.

Hatalı veri toplanmasından kaynaklanan etki derecesi, disiplin ve araştırmanın niteliğine göre farklılık gösterebilirken, bu araştırma sonuçları kamu politikası önerilerini desteklemek için kullanıldığında orantısız bir zarara neden olma potansiyeli bulunmaktadır.[3]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Lescroël, A. L.; Ballard, G.; Grémillet, D.; Authier, M.; Ainley, D. G. (2014). Descamps, Sébastien (Ed.). "Antarctic Climate Change: Extreme Events Disrupt Plastic Phenotypic Response in Adélie Penguins". PLoS ONE. 9 (1). ss. e85291. doi:10.1371/journal.pone.0085291. PMC 3906005 $2. PMID 24489657. 
  2. ^ Data Collection and Analysis By Dr. Roger Sapsford, Victor Jupp ISBN 0-7619-5046-X
  3. ^ Weimer, J. (ed.) (1995). Research Techniques in Human Engineering. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall ISBN 0-13-097072-7

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]