Rabeprazol

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Rabeprazol
(RS)-Rabeprazole Structure.svg
Rabeprazole3d.png
Sistematik (IUPAC) adı
(RS)-2-[(4-(3-methoxypropoxy)- 3-methyl-pyridin-2-yl) methylsulfinyl]- 1H-benzoimidazole
Kimlik belirteçleri
CAS numarası 117976-89-3
ATC kodu A02
PubChem 5029
DrugBank APRD01212
Kimyasal özellikler
Kimyasal formül C18H21N3O3S
Moleküler ağırlık 359.444 g/mol
Fiziksel özellikler
Çözünürlük(suda) nso mg/mL (20 °C)
Farmakokinetik özellikler
Biyoyararlanım %52
Proteine bağlanma %97
Metabolizma Hepatik
Yarılanma ömrü 1-1.5 saat
Atılma Renal
Tedavi bilgileri
Gebelik kategorisi ABD - B
Uygulama yolu Oral

Tanımı[değiştir | kaynağı değiştir]

Rabeprazol, proton pompası inhibitörleri grubundan bir antiülser ilaçtır. Ticari adlarının bazıları Bilim İlaç tarafından üretilen Raneks, ABD'de üretilen Aciphex, Johnson&Johnson tarafından üretilen Pariet, İlko İlaç tarafından üretilen Rabiza ve Sandoz tarafından üretilen Prabex'tir.

Kullanım şekli[değiştir | kaynağı değiştir]

Erişkin, yaşlılar: aktif duodenal ülser ve aktif benign gastrik ülserde öerilen doz günde 1 kez sabahları alınmak üzere 20 mg'dır. Aktif duodenal ülserde 4 haftalık tedavi yeterli olabilir. Ancak az sayıda hastada 2. bir 4 haftalık tedavi gerekebilir. Akut benign gastrik ülseri olan hastaların çoğu 6 haftada iyileşir. Yine az sayıda hastada 2. bir 6 haftalık tedavi gerekebilir. Eroziv ya da ülseratif gastro özofajiyal reflüde önerilen doz 4-8 hafta günde 1 kez 20 mg'dır. rabeprazol tabletler sabahları bir şey yenilmeden alınmalıdır. Tabletler bütün halinde yutulmalıdır.

Endikasyonları[değiştir | kaynağı değiştir]

Rabeprazol antikolinerjik ya da H2 reseptörü antagonisti özellikler göstermeyen ancak H+/K+-ATPaz enziminin (asit ya da proton pompası) spesifik inhibisyonu yoluyla mide asidi salgısını baskılayan salgıyı azaltıcı bileşikler sınıfından sübstitüye benzimidazollere ait bir moleküldür. Etkisi doza bağımlı olup hem bazal hem de stimulus tipinden bağımsız olarak uyarılmış asit sekresyonunun inhibisyonuna yolaçar. Aktif duodenal ülser, aktif benign mide ülseri ve semptomatik eroziv ya da ülseratif gastroözofajiyal reflü hastalığında endikedir.

Kontrendikasyonları[değiştir | kaynağı değiştir]

Rabeprazol sodyum sübstitüte benzimidazoller ya da formülasyondaki herhangi bir bileşene karşı aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda, gebelik ve emzirme döneminde kontrendikedir.

Uyarılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Rabeprazol sodyum tedavisine semptomatik yanıt alınması, gastrik ya da özofajiyal malignite yokluğunu göstermez. Bu nedenle tedaviye başlamadan önce malignite ihtimali göz ardı edilmemelidir. Tabletler çiğnenmemeli bütün olarak yutulmalıdır. Çocuklarda kullanılması yeterli deneyim olmaması nedeniyle önerilmemektedir. Şiddetli karaciğer disfonksiyonu olan hastaların tedavisinde kullanımına ilişkin klinik veriler bulunmaması nedeniyle bu tür hastalarda dikkatli olunmalıdır. Halen, rabeprazol ve antibiyotiklerin kombinasyonu ile H. pylori eradikasyonu konusunda değerlendirilmiş klinik çalışma verileri bulunmamaktadır. Bu nedenle duodenal ya da mide ülser ile başvuran hastalarda H. pylori testleri düşünülmeli ve eğer pozitij ise, onaylanmış bir eradikasyon rejimi ile tedavi edilmelidir. Somnolans nedeniyle dikkati canlı tutma yetisinde azalma görülürse araba ve makinaları kullanmaktan kaçınılması önerilir.

Yan etkileri[değiştir | kaynağı değiştir]

En sık rastlanan advers etkiler (≥%5) baş ağrısı, diyare ve bulantı olmuştur. Diğer advers etkiler (<%5-≥%2) rinit, karın ağrısı, asteni, flatulans, faranjit, kusma, spesifiye edilmemiş ağrılar, sersemlik, grip benzeri sendrom, enfeksiyon, öksürük, kabızlık ve uykusuzluktur. Daha az rastlanan advers etkiler (≤%1) döküntü, miyalji, göğüs ağrısı, ağız kuruluğu, dispepsi, sinirlilik, somnolans, bronşit, sinüzit, titreme, geğirme, bacakta kramplar, üriner sistem infeksiyonu, artralji ve ateştir. İzole olgular halinde anoreksi, gastrit, kilo alma, depresyon, pruritus, görme ya da tad duyusu bozuklukları, stomatit, terleme ve lökositoz gözlenmiştir. Ancak yalnızca baş ağrısı, diyare, abdominal ağrı, asteni, flatulans, döküntüler ve ağız kuruluğu ilaca bağlı idi.

İlaç Etkileşimleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Rabeprazol, proton pompa inhibitörü sınıfındaki bileşiklerin diğer üyeleri gibi, sitokrom P450 hepatik ilaç metabolizma sistemi yoluyla metabolize olur. Absorbsiyonları pH'ya bağımlı bileşiklerle bir etkileşme olabileceği için, bu tür etkileşme potansiyeli araştırılmıştır. Normal kişilerde birlikte rabeprazol uygulaması, ketakonazol düzeylerinde %33'lük azalma, taban digoksin düzeylerinde ise %22 düzeyinde artışla sonuçlanır. Bu nedenle bu tür ilaçlar ile birlikte alındığında doz ayarlaması gerekebilir. İzole olgularda karaciğer enzimlerinde artış gözlenmiştir.