Niyazi Ünver

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Niyazi Ünver (d. 22 Eylül 1966; Ankara), kütüphaneci, yazar, el yazması ve nadir eser uzmanı.

İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da yaptı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalına girdi. 10 Ekim 1989 yılında mezun oldu. Aynı yıl Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan "Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu" (TÜYATOK) şubesinde göreve başladı. Askerlik görevini yedek subay olarak İstanbul'da Kara Kuvvetleri Lisan Okulu Komutanlığında Farsça öğretmeni olarak yaptıktan sonra, eski görevine döndü. 1992'de TÜYATOK şubesinin Milli Kütüphane'ye devredilmesiyle birlikte Milli Kütüphane Başkanlığında çalışmaya devam etti. Türkiye kütüphanelerinde bulunan el yazması eserlerin görüntülerinin dijital ortama aktarılması çalışmalarında proje sorumlusu olarak görev yaptı. Bu amaçla www.yazmalar.gov.tr 25 Mart 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Millî Kütüphane Başkanlığı https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/ 6 Mart 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. web sitesinin oluşumuna katkı sağladı.

1998 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bölümünde "Türk Edebiyatında Mülemma" isimli teziyle yüksek lisansını yaptı. 2010 yılında yine aynı bölümden "Gelibolulu Sürûrî ve Dîvânı" teziyle doktorasını tamamladı. Hâlen Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yazma ve Nadir Eserler Koleksiyonu Şube Müdürlüğünde Kültür ve Turizm Uzmanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Dünyası Edebiyatçılar Ansiklopedisi madde yazarlarındandır.

Kitaplar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Yüksek Lisans Tezi: ”Eski Türk Edebiyatında Mülemma’” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Ankara, 1998
 • Doktora Tezi: “Gelibolulu Sürûrî ve Divanı”, Gazi Üniversitesi, Soysal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı, Ankara, 2011
 • Rıfat Araz, Hatıralarım: Haz. Niyazi Ünver, Ebabil Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2005 ISBN 9756360461
 • Ali Sürûri Tönük, Yakın Tarihe Tanıklığım, Haz. Niyazi Ünver, Hitabevi yay. Ankara, 2013 ISBN 9786054868001

Makale ve Bildiriler[değiştir | kaynağı değiştir]

ÜNVER,  Niyazi. “El Yazması Eserleri Kullanmanın Adabı” Hergün gazetesi, 11 Temmuz 1996.

ÜNVER,  Niyazi. “Yazma Eserlerin Korunması Bakımı ve Temizliği” Defne Dergisi Ağustos 19 99, s.16–17

ÜNVER,  Niyazi ve bşk. “Milli Kütüphane Cönkler Katalogu” Milli Kültür Dergisi, Sayı: 485–486, s. 373–375, Eylül-Ekim 2003

ÜNVER,  Niyazi. “İsmail Berkok'un Eserleri-Bibliyografik Deneme”, Ölümünün 50. Yıl dönümünde General İsmail Berkok'a Armağan (1889–1954) Haz: Nimet Berkok Toygar, Kamil Toygar, Ankara 2004,

ÜNVER,  Niyazi. “Milli Kütüphane Koleksiyonunda Bulunan Birkaç Önemli El Yazması Eser ve Yazma İnciller” Nimet Bayraktar’a Armağan Haz. İrfan Dağdelen ve bşk. İstanbul 2006, s. 164–169.

ÜNVER,  Niyazi. “Milli Kütüphane’de Dijitalleşme Çalışmaları” I. Ulusal İslam Yazmaları Sempozyumundu sunulan bildiri. 14–15 Mayıs 2007 İstanbul

ÜNVER,  Niyazi. “Carullah Zemahşeri ve Türkiye Kütüphanelerinde Bulunan El Yazması Eserlerinin Nüshaları” Uluslar arası Carullah Zemahşeri Sempozyumunda Sunulan Bildiri, 23–25 Mayıs 2007 Türkmenistan

ÜNVER,  Niyazi. “Türkiye Kütüphanelerinde Bulunan Cezayir’le İlgili Elyazmaları” Arap Kültür Başkenti Cezayir–2007 sempozyumunda sunulan bildiri. 20-23 Ekim 2007.

ÜNVER,  Niyazi. “Kültürümüzün Temel Kaynakları El Yazması Eserler ve Türkiye’de Yapılan Çalışmalar” Kültürün Temel Kaynakları sempozyumunda sunulan bildiri. 14–15 Mart 2008 Aşkabat-Türkmenistan

ÜNVER,  Niyazi. Milli Kütüphane’de Dijitalleşme Çalışmaları” Uluslar Arası El Yazmaları Sempozyumundu sunulan bildiri. 10–12 Ekim 2008 İstanbul

ÜNVER,  Niyazi ve bşk. “Milli Kütüphane’deki Ahmet Şükrü Esen Cönkleri” Ahmet Şükrü Esen’e Armağan, Haz. M. Sabri KOZ, İstanbul 2009, s. 121–166

Meslekî Yayınlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Türkiye Yazmaları Toplu Katalogu Aşir Efendi Koleksiyonu 34/IV” Ankara, 1994, ISBN 975171429X
 • Afyon İli Yazmaları Toplu Katalogu”  Ankara, 1996, ISBN 9751715776
 • Balıkesir İli Yazmaları Toplu Katalogu” Ankara, 1997, ISBN 9751717043
 • Çankırı İli Yazmaları Toplu Katalogu” Ankara, 1998, ISBN 975171868X
 • Türkiye Basmaları Arap Harfli Türkçe Eserler Katalogu –H-“ Ankara, 1999, ISBN 9751728192
 • Türkiye Basmaları Arap Harfli Türkçe Eserler Katalogu –IİJ-“ Ankara, 2004, ISBN 9751731816
 • Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yazma Eserler Katalogu” Ankara, 1999, ISBN 9751611458
 • Isparta İli Yazmaları Toplu Katalogu” Ankara, 2000, ISBN 9751729904
 • Burdur İli Yazmaları Toplu Katalogu - I, Ankara, 2000, ISBN 9751723310
 • Burdur İli Yazmaları Toplu Katalogu - II, Ankara, 2000, ISBN 9751723329
 • Eskişehir İli Yazmaları Toplu Katalogu” Ankara 2002, ISBN 9751729904
 • Milli Kütüphane Yazma Eserler Katalogu - V” Akaid, Ankara, 1997, ISBN 9751717167
 • Milli Kütüphane Yazma Eserler Katalogu - VI” Divanlar, Ankara, 2001, ISBN 975172550X
 • Milli Kütüphane Yazma Eserler Katalogu - VII” Cönkler, Ankara, 2002, ISBN 9751730562
 • Milli Kütüphane Yazma Eserler Katalogu - VIII” Şiir Mecmuları, Ankara, 2005, ISBN 9751731771
 • Türkiye Yazmaları Toplu Katalogu CD/I-II”, Ankara 2004, ISBN 9751731488
 • Türkiye Yazmaları Toplu Katalogu CD/III”, Ankara 2005, ISBN 9751731763

Ansiklopedi Maddesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Atatürk Kültür Merkezi tarafından 8 cilt olarak yayımlanan Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisine Divan şairleri ağırlıklı olmak üzere 536 şairin hayatı bilimsel verilere göre yazılmıştır.

 • Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, I. Cilt, Ankara, AKM Yay. 2002.
 • Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, II. Cilt, Ankara, AKM Yay. 2002.
 • Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, III. Cilt, Ankara, AKM Yay. 2003.
 • Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, IV. Cilt, Ankara, AKM Yay. 2004.
 • Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, V. Cilt, Ankara, AKM Yay. 2004.
 • Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, VI. Cilt, Ankara, AKM Yay. 2006.
 • Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, VII. Cilt, Ankara, AKM Yay. 2007.
 • Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, VIII. Cilt, Ankara, AKM Yay. 2007.
 1. Ünver, Niyazi. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı :Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. 8. Ankara: Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı. 2007. s. 475. 

Dış Bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Gelibolulu Sürurî Divanı - Kültür ve Turizm Bakanlığı e-Kitap 28 Ocak 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.