Millî güvenlik

Vikipedi, özgür ansiklopedi
12.13, 1 Mayıs 2016 tarihinde Peykbot (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 17022555 numaralı sürüm (bağlantı düzenleme)

Millî güvenlik, ulus milletin, vatan topraklarının, milli kurumlar, değerler ve çıkarların tüm askeri, siyasi, diplomatik ve ekonomik imkânlar kullanılarak iç ve dış tehditlerden korunumunu ifade eden genel bir topyekün savunma ve tehdit önleme kavramıdır. Kararlı ve istikrarlı bir anayurt güvenliği sağlanabilmesi için birçok ülke tarafından uygulanan genel stratejiler arasında;

  • Diplomatik girişimlerle müttefik devletlerin herhangi bir küresel konuya bakışının kendi ulusal çizgilerine getirilmesi,
  • Aynı diplomatik girişimler kullanılarak, potansiyel tehdit ve bilinen düşmanların uluslararası arenalarda izole edilmesi,
  • Güçlü, modern, yüksek beka, hazırlılık seviyesi ve hareket kabiliyetine sahip, hızla çatışma alanına mobilize olabilen silahlı kuvvetler bulundurulması,
  • Çağdaş, yaratıcı, teknolojik yenilikleri en üst seviyede takip edip uygulayabilen, dış unsurlardan bağımsız bir ulusal savunma sanayii organizasyonu,
  • Yeterli, çeşitli ve etkin ulaşım sistemleri, altyapı, enerji üretim, nakil ve dağıtım hatları, stabil yakıt üretim tesisleri ve boru hatları,
  • Milli teknolojiye dayalı, ulusal güçler tarafından kontrol edilip denetlenebilen sivil ve askeri haberleşme sistemleri ve ağları,
  • Sivil savunma teşkilatları, profesyonel arama ve kurtarma ekipleri, acil müdehale ve sağlık hizmetleri sunabilme kabiliyeti,
  • İstihbahrat kurumları ile üstü kapalı tehlikelerin önceden fark edilip önlem alınması, potansiyel tehditlere karşı casusluk ve karşı-casusluk faaliyetleri güdülmesi, elektronik istihbarat ve güvenlik kurumları arasında ortak veri tabanları kullanımı, ve
  • İdeolojik tutumu her ne olursa olsun, tüm siyasi partiler ve önde gelen sivil toplum kuruluşları tarafından kabul edilip benimsenen bir ulusal savunma stratejisi belgesi hazırlanması ve bu belgenin küresel gelişmeler ve değişen çıkarlara göre revize edilmesi

ile benzeri uygulamalar sıralanabilir.

Türkiye'de millî güvenlik siyasetini saptayan sorumlu organlar

Millî güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM'ye karşı Bakanlar Kurulu sorumludur.

Devletin millî güvenlik siyasetinin belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili kararlar alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda Bakanlar Kurulu'na görüş bildirmek üzere kurulmuştur. Kurul; Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanı, İçişleri ve Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı'ndan oluşmuştur. Millî Güvenlik Kurulu'nun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.

Ayrıca bakınız