M-öğrenme

Vikipedi, özgür ansiklopedi

M-öğrenme (mobil öğrenme), öğrenmenin mobil araçlarla gerçekleştirildiği bir uzaktan eğitim modelidir. Bununla beraber M-öğrenme, bir yere bağlı olmadan içeriğe erişebilmeyi, diğer öğrenenlerle iletişim kurmayı sağlayan bir öğrenme biçimidir. Mobil öğrenme ortamları, mobil cihazlarla (mobil telefonlar, PDA, DAP-IPOD vb.) sabit bir yerde bulunmadan eğitimin mümkün olabileceğini göstermiştir.

M-öğrenme (mobil öğrenme), zamandan ve mekandan bağımsız olması, eğitimde fırsat eşitliği sağlaması ve öğrenci merkezli olması gibi açılardan e-öğrenme ile benzerlik göstermektedir.

M-öğrenmenin tanımı yapılırken daha çok kişiselleştirme, taşınabilirlik ve her an her yerde öğrenme gibi kavramlar öne çıkmıştır.

Eğitimde Mobil Teknoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Mobil öğrenmeyi e-öğrenmeye nazaran avantajlı kılan yönü, mobil cihazların kullanımının yaygın olmasıdır. Bu konuda yapılan araştırmalar da bunu göstermektedir. Türkiye İstatistik kurumunun 2006 yılında yaptığı çalışmaya göre cep telefonu abone sayısı yaklaşık 52 milyondur. Buna rağmen İnternet abone sayısı ise 3 milyon civarındadır (Tuik, 2008). Ülkemizde İnternete göre cep telefonunun bu kadar yaygın kullanımda olması, mobil öğrenme açısından önemli bir avantaj olarak düşünülmektedir.

Mobil cihazların eğitimde iki tür kullanım şekli bulunmaktadır. Bunlar;

Çevrimiçi[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Kuramsal açıdan sınırsız bilgiye ulaşma imkânı,
  • Güncellik
  • Birebir eğitim imkânı gibi avantajlar sağlar.

Çevrimdışı[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Bilgiye erişimin aygıt üzerinden olduğu için hızlı olması
  • Tam yer bağımsızlığı
  • Bağlantı ücreti olmadığı için daha ekonomik olması gibi avantajlar sağlar.

m-Öğrenmenin Avantajları[değiştir | kaynağı değiştir]

Mobil araçlar ile öğrenciler bilgiye kolay bir biçimde ulaşabilirler. Mobil öğrenme ile öğrenci ile öğretmen iletişimi kolaydır. Bu da fikirlerini rahat bir biçimde söz ile ifade edemeyen öğrenciler için büyük bir avantajdır. Ayrıca bireylerin kendi öğrenimlerini yönetmesi söz konusudur. Öğrenci kendi çalışma saatlerini kendisi belirleyebilir. Bir diğer avantaj ise öğrenme materyaline her yerden ulaşıla bilinmesi olarak söylenebilir.

Tarihi[değiştir | kaynağı değiştir]

M-öğrenme kökeni uzaktan eğitim çalışmalarına dayanan, e-öğrenme'yi takiben ortaya çıkan, belirli bir alanda veya noktada durmayan, hareketli öğrencilerin ya da taşınabilir, mobil teknolojilerden (notebook, mobil telefonlar, PDA, DAP-IPod, WAP, GPRS, bluetooth) faydalanan öğrencilerin öğrenmeyi alış biçimi olarak tanımlanır.

E-öğrenme, sınıftaki öğrenmeye alternatif bir öğrenme biçimidir. M-öğrenme taşınabilir araçlarla ve kablosuz teknoloji ile doğmuştur. M-öğrenme doğrultusunda yapılan eğitim sistemi ise 'Hareketli Çoklu ortam Egitim Sistemleri' yani geleceğin içinde bir çalışma alanı mGBL (mobile-game based learning, oyun tabanlı hareketli öğrenme) ise M-öğrenme'nin hayat bulduğu canlı kanlı bir proje. 1 Ocak 2005 yılı itibarıyla başlayan ve Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı dahilin de desteklenen bir proje ve amacı m-öğrenme ve m-rehberlik (m-guidance) çalışmalarını destekleyen etkili oyunların dizayn edilip geliştirildiği bir platform geliştirmektir. Öğrenmenin sadece sınıf ortamında olmadığını, yasam boyu süren kesintisiz bir süreç olduğunu düşünürsek eğer, m-öğrenme'nin bu sürece olan büyük katkısını daha iyi anlayabiliriz.

Teknolojinin hızlı gelişimi eğitime olumlu yansımış ve eğitim ortamlarında değişmeler sağlamıştır.1980’li yıllardan sonra bilgisayar destekli eğitim ortamı ortaya çıkmıştır. 1994’lü bilgisayarlar arası kurulan İnternet ağının gelişmesi ile eğitim İnternet ortamına taşınmıştır. Internet destekli eğitimde hızla gelişmiş ve 2000’li yıllardan itibaren hayatımızın her yönünde karşımıza çıkan teknoloji E-öğrenme olarak isim değiştirmiştir. E- Öğrenmeyi kısaca elektronik ortam aracılığı ile yapılan öğretim denilebilir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus e-eğitim değil, e-öğrenme olmasıdır. Bundan önceki öğretim sistemlerinde bilgisayarlar, öğretmenlere eğitimin daha iyi, verimli olması için yarar sağlayan yardımcı eğitim aracı olarak kullanılıyordu. Internet teknolojisinin kullanımı ile destek/yardımcı olmanın yanı sıra öğrenen açısından daha da bireysel çalışmaya yönlendirmekteydi. Ama bilgisayarlar arasındaki kurulan müthiş ağda, veri iletiminin çok hızlı hale gelmesi ile kendi kendine öğrenme kavramı ve yaşam boyu öğrenme kavramları ortaya çıktı. M-öğrenme kökeni uzaktan eğitim çalışmalarına dayanan, e-öğrenme'yi takiben ortaya çıkan, belirli bir alanda veya noktada durmayan, hareketli öğrencilerin ya da taşınabilir mobil teknolojilerden (notebook, mobil telefonlar, PDA, DAP-IPod, WAP, GPRS, bluetooth) faydalanan öğrencilerin öğrenmeyi alış biçimi olarak tanımlanır. E-öğrenme, sınıftaki öğrenmeye alternatif bir öğrenme biçimidir. M-öğrenme taşınabilir araçlarla ve kablosuz teknoloji ile doğmuştur. M-öğrenme doğrultusunda yapılan eğitim sistemi ise 'Hareketli Çoklu ortam Eğitim Sistemleri' yani geleceğin içinde bir çalışma alanı mGBL (mobile-game based learning, oyun tabanlı hareketli öğrenme) ise M-öğrenme'nin hayat bulduğu canlı kanlı bir proje. Öğrenmenin sadece sınıf ortamında olmadığını, yasam boyu süren kesintisiz bir süreç olduğunu düşünürsek eğer, m-öğrenme'nin bu sürece olan büyük katkısını daha iyi anlayabiliriz.


Kaynaklar
http://bote.yyu.edu.tr/UES/proje2/doc/e_ogrenme.doc [ölü/kırık bağlantı]

http://209.85.135.104/search?q=cache:DsHIRk5OEz8J:bote.yyu.edu.tr/UES/proje2/doc/e_ogrenme.doc+m-%C3%B6%C4%9Frenme&hl=tr&ct=clnk&cd=6&gl=tr&lr=lang_tr [ölü/kırık bağlantı]

M-Öğrenmeyi Nasıl Kullanabiliriz?[değiştir | kaynağı değiştir]

Mobil öğrenme, çoğu öğrenme ve eğitim zorluklarına güçlü ve pratik çözümler üretir. Bunlar:

  • İşbirliği gerektiren proje ve çalışma alanlarında kullanılır.
  • Öğrenen bireylerin çok farklı mekanlarda bulunması durumunda kullanılır.
  • Kitaplara ve bilgisayarlara adeta alternatif bir sınıf olarak kullanılır.
  • Just-in-time çalışanlarının eğitiminde kullanılır.(Just in Time (JIT) üretimi ve verimliliği artırmak için geliştirilen envanter stratejisidir. [1]13 Eylül 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.)

Kaynaklar
http://www.m-learning.org/how/how-can-i-use-m-learning-.htm 9 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

Geleceği[değiştir | kaynağı değiştir]

M-öğrenme üzerine yapılan çalışmaların önemi giderek artmaktadır. Özellikle SMS, MMS tabanlı mesajlaşmalar üzerinden bilgi sınama uygulamaları ön plana çıkmıştır. J2ME teknolojisinin gelişimiyle iki boyutlu bilgisayar grafikleri ile desteklenmiş mobil uygulamalar, öğrenim sürecini görsel yönden zenginleştirerek, anlatım gücünü pekiştirmiştir. El bilgisayarları üzerinde ise daha çok iki boyutlu resim destekli uygulamalar ile verinin toplanması ve XML biçemi ile sonuçların merkezi sunucuya aktarılarak, aynı şekilde kullanıcıya geri bildirimin yapılması mantığı kullanılmıştır.

[2]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

M-öğrenme 29. July 2007, 4:19 Uhr Tolga Özdemir [3]3 Şubat 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
İnceoğlu, Mustafa. "Mobil Öğretime Hazır mıyız?" Anadolu Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu Bildirileri 2002[ölü/kırık bağlantı]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

https://web.archive.org/web/20151123024115/http://www.ide.konya.edu.tr/egtfakdergi/Sayilar/sayi31/07.pdf

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/20.celik.pdf 6 Kasım 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

http://tolgaozdemir.net/?p=29 3 Şubat 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

http://www.learningsprings.com/about.asp 13 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

http://www.intel.com/education/handhelds/SRI.pdf 17 Mayıs 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

http://www.paperlessclassroom.org 7 Ağustos 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

https://web.archive.org/web/20061015221231/http://www.baltas-baltas.com/kaynakdergiyazi.asp?PRI=322&SAYI=20

http://www.eogrenme.net 28 Ağustos 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

http://www.bilgi.anadolu.edu.tr/yayinlar/2006/acikogretimde_mobil_ogrenme.pdf [ölü/kırık bağlantı]

http://en.wikipedia.org/wiki/Short_message_service 7 Eylül 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

http://ab.org.tr/ab07/bildiri/66.pdf 4 Şubat 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

http://209.85.135.104/search?q=cache:DsHIRk5OEz8J:bote.yyu.edu.tr/UES/proje2/doc/e_ogrenme.doc+m-%C3%B6%C4%9Frenme&hl=tr&ct=clnk&cd=6&gl=tr&lr=lang_tr [ölü/kırık bağlantı]
http://bote.yyu.edu.tr/UES/proje2/doc/e_ogrenme.doc [ölü/kırık bağlantı]

http://www.learningsprings.com/about.asp 13 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

https://web.archive.org/web/20160304171300/http://mobilogrenme.net/