İçeriğe atla

Kutsal Mendil

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Hikayeye göre, Kral V. Abgar, Edessa'nın Resmi'ni alıyor, İsa'nın tasviri.

Kutsal Mendil (YunancaΆγιον Μανδήλιον; Hagion Mandylion), Hristiyan geleneğinde İsa'nın yüzünün izi çıktığına inanılan ve ilk ikona sayılan kare ya da dikdörtgen bir bez parçası. İngilizce konuşan Ortodokslukta dahil olmak üzere Doğu Ortodoks Kilisesi'nde genellikle Mandylion olarak bilinir.

Bu olayı Kayserili (Caesarea) Eusebius, Kilise'nin Tarihi (I:13) adlı eserinde bugünün Şanlıurfa'sının civarında kurulmuş Edessa Antik Kenti'nin, Süryani Kraliyet arşiv dairesinde bulunan gerçek bir dokümandan aktarmıştır. Edessa'nın hükümdarı V. Abgar'ın vücudunun her yeri cüzzamla kaplıydı. Rab tarafından gerçekleştirilen büyük mucizeler Suriye'nin her yerinde duyuldu (Matta 4:24). Abgar, Kurtarıcı'yı daha görmeden O'nun Tanrı'nın Oğlu olduğuna inandı. Gelip kendisini iyileştirmesini rica ettiği bir mektup yazdı. Bu mektubu kendi portre ressamı Hananya ile Filistin'e göndermiş ve onu İlahi Öğretmen'in suretini resmetmesi için de görevlendirmiştir.

Kutsal Mendil, Vatikan

Hananya Yeruşalim'e geldi ve Rab'bin çevresinin bir sürü insanla çevrili olduğunu gördü. Kurtarıcı'yı dinlemek için toplanan büyük kalabalık yüzünden O'na yaklaşamadı. Sonra yüksek bir kayanın üzerine çıkarak uzaktan İsa'nın portresini çizmeye çalıştı, ancak bu girişimi başarılı olmadı. Sonra Kurtarıcı onu gördü, adıyla çağırdı ve ona Abgar'ın inancını övdüğü kısa bir mektup verdi. Ayrıca, kendisini cüzzamından kurtarmak ve kurtuluşa yönlendirmek için havarilerinden birini göndereceğine söz verdi. Bu havari, İncil'i vaaz eden ve Abgar ile tüm Edessa halkını vaftiz eden Yetmişlerin Havarisi Aziz Thaddeos'du (yortusu 21 Ağustos) Sonra Rab için biraz su ve bir bez istedi. Suyla yüzünü yıkadıktan sonra yüzünü bezle sildi ve bezin (küçük havlu, mendil) üzerine İlâhî Çehresini adeta bir mühür misali bastı. Hananya bu kumaşı ve mektubu Edessa'ya getirdi. Abgar, Kutsal Mendil'i yüzüne hürmet ve hevesle bastırdı ve kısmen şifa buldu. Rab tarafından vadedilen öğrencinin gelişine kadar o korkunç ıstıraptan sadece küçük bir iz kalmıştı. Abgar Kutsal Mendil'i bir tahtaya bağlayıp incilerle süslü altın bir çerçeveye taktırdı. Sonra onu şehir kapılarının üzerindeki bir niş içine yerleştirdi. İkonanın üzerinde durduğu kapıya şu sözleri yazdı: "Ey Mesih Tanrı! Sana umut bağlayan hiç kimse utanmasın!"

Uzum zaman sonra Roma İmparatoru I.Romanos, Edessa Kilisesi'nde bulunan Kutsal Mendil'i dönemin Abbasi Halifesi Muttaki'den teslim edilmesini istedi. 942/943 yılına (Hicri 331) gerçekleştiği kabul edilen olayı Ebü'l Ferec İbnü'l İbri kronografyasında şu sözlerle anlatmıştır:

“331 yılında Roma İmparatoru, Arap Halife Müttaki'ye bir elçi göndererek mendili, yani Edessa kilisesinde bulunan bez parçasını yahut yüz örtüsünü istedi. Çünkü Mesih efendimiz bu mendil ile yüzünü silmiş ve yüzünün çizgileri onun üzerinde iz bırakmıştı. Mesih bu mendili kendisini görmek isteyen Edessa Kralı Abgar'a göndermişti. Roma İmparatoru, bu mendil verildiği takdirde nezdinde bulunan Arap esirlerinin birçoğunu serbest bırakacağını vadetti. Müttaki kendi dininin hükümlerine vâkıf olan fakihleri topladı ve böyle bir şeyi vermenin caiz olup olmadığını sordu. Bunlar da şu cevabı verdiler : " Böyle bir mendil mübarek bir şey ise de Müslümanlar aç, çıplak ve muztarip olduğu için bunu vermekte bir mahzur yoktur”. Burada anlatılan açlık ise vebanın Abbasi topraklarını ağır şekilde etkilemesidir. Müellif daha sonra kutsal mendilin akıbeti hakkında bir bilgi vermemiştir.[1][2][3]

Kutsal Mendil, Rab İsa Mesih'in Elle Yapılmamış İkonası

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Eusebius, Historia Ecclesiae 1.13.5 and .22.
 2. ^ Steven Runciman, "Some Remarks on the Image of Edessa", Cambridge Historical Journal 3.3 (1931:238-252), p. 240
 3. ^ Gregory Abu-l Farac (Bar Habreus), Abu-l Farac Tarihi, Çev. Ö. Rıza Doğrul (Türk Tarih Kurumu Basımevi,1987), s.256.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Cameron, Averil. "The History of the Image of Edessa: The Telling of a Story." Harvard Ukrainian Studies 7 (Okeanos: Essays presented to Ihor Sevcenko on his Sixtieth Birthday by his Colleagues and Students) (1983): 80-94.
 • Dufour Bozzo, Colette (1974), Il "Sacro Volto" di Genova (İtalyanca), Ist. Nazionale di Archeologia, ISBN 88-7275-074-1 
 • Eusebius of Caesarea. Epistle of Jesus Christ to Abgarus King of Edessa Historia Ecclesiae
 • Eisenman, Robert., 1997. James the Brother of Jesus. (Viking Penguin). In part a deconstruction of the legends surrounding Agbar/Abgar.
 • Kitzinger, Ernst, "The Cult of Images in the Age before Iconoclasm", Dumbarton Oaks Papers, Vol. 8, (1954), pp. 83–150, Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University, JSTOR2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 • Wilson, Ian (1991), Holy Faces, Secret Places, Garden City: Doubleday, ISBN 0-385-26105-5 
 • Westerson, Jeri (2008), Veil of Lies; A Medieval Noir. (Fiction referencing the Mandyllon.), New York: Minotaur Books, ISBN 978-0312580124 
 • Nicolotti, Andrea (2014), From the Mandylion of Edessa to the Shroud of Turin. The Metamorphosis and Manipulation of a Legend, Leiden: Brill, ISBN 9789004269194 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]