İçeriğe atla

Kategori:Hristiyan eskatolojisi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Hıristiyan eskatolojisi, bu çağın bitişi (yaygın kullanımında “kıyamet dönemi”) konusunda Kutsal Kitap’daki kehanetleri inceler. Bu çağın bitişiyle ilgili olarak Kutsal Kitap’ta yer alan bazı temel ayetler vardır ve inanç bu ayetler üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla bu konudaki Hıristiyan bakışını anlaya çalışırken, İncil’e inanılmasa bile hangi ayetlerin düşünceyi oluşturduğunu görmekte fayda vardır.

İncil’de Matta 24’de İsa’nın öğrencileri gelerek tam olarak bu konuyu sorarlar:

“İsa, Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. ‘Söyle bize’ dediler, ‘Bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?’ [1]

Bu ayetlerde, öğrencilerine bu konuyu açıklarken, İsa’nın ağzından ilk çıkan söz manidar kabul edilir. İlk ağzından çıkan söz kandırılmamakla ilgilidir.

“İsa onlara şu karşılığı verdi: ‘Sakın kimse sizi saptırmasın! 5Birçokları, ‘Mesih benim’ diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar.” [2]


Bu ayetlerde İsa, kendisinin gökten inişi için, her yerden görülen şimşek gibi olacağını anlatarak konuşmasına devam eder:  

25“İşte size önceden söylüyorum. 26 “Bunun için size, ‘İşte Mesih çölde’ derlerse gitmeyin. ‘Bakın, iç odalarda’ derlerse inanmayın. 27Çünkü İnsanoğlu'nun gelişi, doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır.” [3]

Kısaca özetlenecek olursa, İncil’e göre, İsa ileriyi görmüş, kendisine inananları kandırılmamaları konusunda uyarmaya çalışmış ve kendi gelişinin “her taraftan görülen şimşek gibi” olacağını söylemiştir. Her yerden görülen şimşek çaktığı zaman, hem inanan hem de inanmayanların görmesi gibi, kendisi geldiğinde de, seven, sevmeyen herkese aşina olacağını ifade etmektedir. Dolayısıyla herhangi bir yere çağrılırlarsa “gitmeyin” diyerek uyarıda bulunmuştur. Bu anlayış İncil’e inanan insanlarda çok temeldir.

Buna ilave olarak, İsa gökten indiği zaman ölülerin çürümez bedenlerle dirileceği ve yaşamakta olan imanlıların da bir anda değişeceği ve havalanarak İsa’yı havada karşılayacakları, İncil ayetlerinde vurgulanmaktadır (İncil 1.Selanikliler 4 ve 1 Korintliler 15) [4] [5].

Bu İncil ayetleri, İsa’nın ikinci gelişinden bahsedildiğinde, iyi niyetli insanların, İsa kılığına girenler kanmamaları için ana ve temel kehanetler olarak görülür.

İncil’de ve Tevrat’ta İsa’nın ikinci gelişinden önce bazı temel olayların olacağı da yazılıdır.

1.Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoğunun sevgisinin soğuyacağı. (Matta 24:12 [6])

2. 14Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir.” (Matta 24:14 [7]) İncil’e göre bu müjde, İsa’nın çarmıhta ölürken bütün insanları kucaklamış olduğu, insanlara gelecek ne varsa kendisine gelmesini isteyecek kadar bütün insanları sevdiği ve insanların günahlarını alarak öldüğüdür. Dolayısıyla hiç kimse cennete girecek kadar temiz olmasa da, İsa’yı izleme kararı veren herkesin, kirlerinin o çarmıhta temizlenmiş kabul edildiği düşüncesi temellerdendir. Yaradan’ın özgür iradeye değer verdiği, İsa’yı kabul etmek yada reddetmek hususunun insanların özgür iradesine bırakılması gerektiği ancak İsa dönmeden önce, herkesin en az bir kere bu müjdeyi duyması gerektiği, başka bir deyişle herkese fırsat verilmesi gerektiği temel inançlardandır. Bu inançla tebliğ etmeye çalışan Hıristiyanlar vardır.

3.İncil ayetlerine göre, İsa gökten her yerden görülen şimşek gibi gelmeden önce, Mesih karşıtı (başka yaygın deyişlerle “anti-Christ” veya “Deccal”) Kudüs’te tapınağın olduğu yerde dikilip, oradan bütün dünyayı yönetmeye çalışacaktır. Mesih karşıtı, bütün dinleri yasaklayacak, Yaradan’a tapmayı yasaklayarak ve kendisini Tanrı ilan ederek sadece kendine (Mesih karşıtına) tapmaya zorlamak isteyecektir. Kendisine tapmayanların ticaret yapmasını engelleyecektir. Mesih karşıtına (Deccal’e) tapmayı reddedenler, tarihte hiç görülmemiş kadar büyük zulme uğrayacak, ancak bu sabır ve zulümlerden geçtikten sonra, İsa gökten her yerden görülen şimşek gibi inecek ve Mesih karşıtını ağzının soluğu ve görkeminin ışığıyla yok edecektir. İncil’e göre, bundan sonra 1000 yıl boyunca dünyaya sevginin egemen olacaktır. Ayetler: Matta 24:15-21; 2.Selanikliler 2.bölüm; Vahiy 13: 17; Vahiy 20:1-6; Yeşeya 65:25 [8] [9] [10] [11] [12]


1.^İncil Matta 24: 3 https://kutsalkitap.info.tr/?q=Matta+24%3A3

2.^İncil Matta 24: 4-5  https://kutsalkitap.info.tr/?q=Matta+24%3A4-5

3.^İncil Matta 24: 25-27  https://kutsalkitap.info.tr/?q=Matta+24%3A25-27

4.^İncil 1.Selanikliler:4 https://kutsalkitap.info.tr/?q=1.+Selanikliler+4%3A16-17

5.^İncil 1.Korintliler 15  https://kutsalkitap.info.tr/?q=1.+Korintliler+15%3A51-53

6.^İncil https://kutsalkitap.info.tr/?q=Matta+24%3A12

7.^İncil https://kutsalkitap.info.tr/?q=Matta+24%3A14

8.^İncil Matta 24:15-21 https://kutsalkitap.info.tr/?q=Matta+24%3A15-21

9.^İncil 2.Selanikliler 2.bölüm https://kutsalkitap.info.tr/?q=2.+Selanikliler+2

10.^İncil Vahiy 13: 17 https://kutsalkitap.info.tr/?q=Vahiy+13%3A+17

11.^İncil Vahiy 20:1-6  https://kutsalkitap.info.tr/?q=Vahiy+20%3A1-6

12.^İncil Yeşeya 65:25 https://kutsalkitap.info.tr/?q=Ye%C5%9Faya+65%3A25


Alt kategoriler

Toplam 4 alt kategoriden 4 tanesi burada bulunmaktadır.

Hristiyan eskatolojisi(4 K, 20 M)

D

V