Gemiler Kataloğu

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Gemi Kataloğu, Homeros'un İlyada destanında 2. kitapta yer alan epik bir katalogdur ve Truva'ya yelken açan Akha ordusundaki birlikleri sıralar. [1] Katalog, her bir birliğin liderlerinin isimlerini, bazen kişilerin soylarını ve yerlerini, bazen lakaplarını ve kaç adet gemi ve adam ile Truva'ya geldiklerini anlatır. Aynı şekilde Truvalılar ve müttefikleri Kataloğu (2.816-877) ile devam eder. Benzer bir katalog Pseudo-Apollodoros Bibliotheka'da da yer almaktadır .

Tarihsel arka plan[değiştir | kaynağı değiştir]

Homeros'un Yunanistan Haritası

Antik çağlardan beri Gemiler Kataloğu üzerine yapılan tartışmada, temel sorular bu kataloğun Homeros tarafından mı eklendiği, yoksa Homeros öncesi dönemde sözlü aktarımla hatırlanıp, Miken döneminde mi eklendiği ya da Homeros sonrası dönemde mi eklendiği tartışılmaktadır. [2] Dörpfel, Odesseia'da Odysseus İthaka, Same, Dulichium ve Zncunthus kralı iken; Gemiler Kataloğunda farklı adaların sayıldığına dikkat çeker. Homeros'un kimliği ve İlyada ve Odysseia'nın yazarının kimliği konusundaki ayrı tartışma ise, geleneksel olarak "Homerik Soru " olarak adlandırılır.

20. yüzyılın ortalarından önce, fikir birliği, Gemiler Kataloğu'nun İlyada'yı [a] besteleyen kişinin eseri olmadığı yönündeydi; ancak Gemi Kataloğu kısmını bir sanat eseri haline getirmek için büyük çaba sarf edilmişti; [b] ayrıca, metnin ana konusu Miken'dir, oysa anlaşmazlık büyük ölçüde daha sonraki eklemelerin kapsamına odaklanır.

Katalog, Geç Tunç Çağı ile MÖ 8. yüzyıl arasında bir zamanda Erken Yunanistan'ın jeopolitik durumunun nadir bir özetini sunar. Milman Parry'nin Homeros sözlü şiir teorisini takiben, Denys Page gibi bazı akademisyenler kataloğun Homeros öncesi dönemde geliştiğini ve İlyada'ya eklendiğini savunur. [6] Bazı kişiler, bahsedilen bölgelerin, MÖ 13. yüzyılın ortalarındaki Truva Savaşı zamanına veya muhtemelen daha öncesine ait olduğunu iddia etmektedir. Bazıları ise, Kataloğun MÖ 8. yüzyılda Homeros'un zamanına dayandığını ve beş yüzyıl önceki olaylara çağdaş bilgileri empoze edebilmek için kronolojik açıdan uyumsuz olduğunu belirmektedir.[kaynak belirtilmeli]

Bir ara teori, kataloğun şairler sözlü gelenek ile şiiri aktarırken, çeşitli ilaveler ve yerel insanların ülkelerini hakkında bilgi eklettirmeleri ile kademeli olarak geliştiğini savunur.[kaynak belirtilmeli] . Basel Üniversitesi'nden Edzard Visser, kataloğu araştıran geniş bir çalışma sonucunda, kullanılan doğaçlama tekniklerinin, isim sıralarının ve coğrafi bilgilerin anlamlı olduğunu vurgulayarak, İlyada'nın geri kalanına da uyumlu olduğu sonucunu çıkarmıştır. [7] WW Minton, Homeros ve Hesiodos'un kataloglarını benzer "numaralandırmalar" içine yerleştirir ve amaçlarının sanatçının hafızasını kuvvetini sergileyerek, seyirciyi etkilemek olduğunu öne sürer. [8]

Kataloğun coğrafyasının en dikkat çekici özelliği, Homeros yaşadığı Demir Çağı'ndaki Yunanistan'ı tasvir etmemesidir. O zamana kadar, Dorlar olarak anılan kabile, Batı Yunanistan'ı, Peloponnez'i ve Girit'i ele geçirmiştir ve İyonya kıyılarında yaşayan insanlar atalarının şu anki Yunanistan'da yaşan Dorlar olduğunu iddia etmektedir. Yunanistan'ın kuzeybatısında yaşayan ve Dor kökenli olduğu düşünülen halklardan (Epirotlar, Makedonlar, bazı Tesalyalılar vb.) bahsedilmez.

Katalog, bağımsız şehir devletlerinin olduğunu ve bu şehir devletlerinin çoğunun Yunanistan anakarasında yer aldığını ve Miken Kralı altında toplandığını belirtmektedir. Neredeyse hiçbiri Dor kökenli değildir.  İyonyalı Yunanlardan bahsedilmez.  Bu siyasi yapılanma muhtemelen Geç Tunç Çağı Yunanistan'ına aittir. 

Katalog, jeopolitik meseleleri çözmek için önemli bir kaynak olmuştur. Atinalılar Salamis'i ele geçirdiklerinde, Salamis'in Atina'ya olan manevi bağlılığının kanıtı olarak, onu Atina birlikleri arasında listeleyen Gemiler Kataloğu'nu kanıt olarak göstermişlerdir.[9]

Katalog[değiştir | kaynağı değiştir]

İlyada'da, Yunan Kataloğu, 29 birlik, 46 komutan ve 1186 gemi olduğunu listeler. [10] Gemi başına 120 kişilik Boeitialı rakamı kullanıldığında (Boeitialıların gemi başı 120 adam getirdiği belirtilmiş, diğerleri için rakam verillmemiştir), Truva'ya toplam 142.320 adam gelmiştir. Savaşa gelenler çeşitli etnik isimlerle anılmış ve 164 farklı bölge adı sayılmıştır. Bu yerlerin çoğu tespit edilmiştir ve Geç Tunç Çağı'nda iskan edilmiştir. Danolar, Argoslular ve Akhlar veya Akhaoğulları bütün ordu için kullanılmaktadır. Apollodorus. kütüphanesinde 43 lider altında toplam 1013 gemi ile 30 birlik listeler, [11] Hyginus sadece toplam 245 gemi olarak verilse de 1154 gemi listeler. [11]

Satır Etnik Kimlik Gemi Sayısı Komutanlar Geldikleri Bölgeler
Katalog[c]
2.494 Boeotia 50 adet ve her birinde 120 kişi Thersander,Peneleōs, Leïtus, Arcesilaus, Prothoënor veClonius Hyria, Aulis, Schoenus, Scolus, Eteonus, Thespeia, Graia, Mycalessus, Harma, Eilesium, Erythrae, Eleon, Hyle, Peteon, Ocalea, Medeon, Copae, Eutresis, Thisbe, Coronea, Haliartus, Plataea, Glisas, Thebes, Onchestus, Arne, Midea, Nisa,[d] Anthedon
2.511 Minyan 30 Ascalaphus, Ialmenus Aspledon, Orchomenus
2.517 Phocēan 40 Schedius, Epistrophus Cyparissus, Pytho, Crisa, Daulis, Panopeus, Anemorea, Hyampolis, river Cephissus, Lilaea
2.527 Lokris 40 Küçük Aias Kynos, Opoüs, Calliarus, Bessa, Scarphe, Augeae, Tarphe, Thronium
2.537 Euboea'dan Abantes kabilesi 40 Elephenor Chalcis, Eretria, Histiaea, Cerinthus, Dium, Carystus, Styra
2.546 Atina 50 Menestheus, ardından Theseus'un oğulları Akamas Demophon Athens
2.557 Salamis Adası 12 Aias Salamis
2.559 Argos 80 Diomedes,Sthenelus veEuryalus Argos, Tiryns, Hermione, Asine, Troezen, Eiones, Epidaurus, Aegina, Mases
2.569 Miken 100 Agamemnon (Tüm ordunun da baş komutanı) Miken, Korinth, Cleonae, Orneae, Araethyrea, Sikyon, Hyperesia, Gonoessa, Pellene, Aegium, Helice
2.581 Lacedaemon (Sparta) 60 Menelaos Pharis, Sparta, Messe, Bryseae, Augeae, Amyclae, Helos, Laas, Oetylus
2.592 Messenian 90 Nestor Pylos, Arēne, Thryon, Aipy, Cyparisseis, Amphigenea, Pteleum, Helos, Dorium
2.603 Arcadia 60 Agapenor Cyllene, Pheneus, Orchomenus, Rhipae, Stratie, Enispe, Tegea, Mantinea, Stymphalos, Parrhasia
2.615 Elis'li Epeanlar 40 Amphimachus, Thalpius, Diōres, Polyxenus Buprasium,Hyrmine, Myrsinus, Olene, Alesium
2.624 Dulichium 40 Meges Dulichium, Echinean Islands
2.631 Cephallenians[13] 12 Odysseus (Latince Ulysses) Ithake, Neritum, Crocylea, Aegilips, Same, Zacynthus [e]
2.638 Aetolia 40 Thoas Pleuron, Olenus, Pylene, Chalcis, Calydon
2.645 Girit 80 Idomeneos, Meriones Cnossus, Gortys, Lyctus, Miletus, Lycastus, Phaestus, Rhytium, others up to 100
2.653 Rodos 9 Tlepolemus Lindus, Ielysus, Cameirus
2.671 Symians 3 Nireus Symi
2.676 No name given. 30 Pheidippus, Antiphus Nisyrus, Crapathus, Casus, Cos, Calydnian Islands
2.681 Pelasgians, Myrmidons, Hellenes, Achaeans 50 Achilles (sonra oğlu Neoptolemos) Pelasgic Argos, Alos, Alope, Trakhis, Phthia
2.695 İsim verilmez 40 Protesilaus, later by Podarces Phylace, Pyrasus, Iton, Antrium, Pteleum
2.711 İsim verilmez 11 Eumelus Pherae, Boebe, Glaphyrae, Iolkos
2.716 İsim verilmez 7 ve her biri aynı zamanda okçu olan 50 kürekçi Filoktetes,Medon Methone, Thaumacia, Meliboea, Olizon
2.729 İsim verilmez 30 Podalirius, Machaon, ikisi de Asclepius'un oğludur Tricca, Ithome, Oechalia
2.734 İsim verilmez 40 Eurypylus Ormenius, Hypereia (çeşme), Asterius, Titanus
2.738 Lapithler 40 Polypoetes, Leonteus Argissa,[15] Gyrtone, Orthe, Elone, Oloösson
2.748 Enienes, Peraebi 22 Guneus Cyphus, Dodona, Gonnos, Titaresius'ın sahili
2.756 Magnetes 40 Prothoüs Peneus, Pelion

 

 

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Homer 1924.
 2. ^ Anderson 1995.
 3. ^ Bowra 1933.
 4. ^ Jacoby 1932.
 5. ^ Crossett 1969.
 6. ^ Page 1959.
 7. ^ Visser 1997.
 8. ^ Minton 1960.
 9. ^ Bowra 1963.
 10. ^ Luce 1975.
 11. ^ a b Apollodorus & Hyginus 2007.
 12. ^ Reece 2009.
 13. ^ Autenrieth 1891: "the Cephallenians, collective designation of the subjects of Odysseus on islands and mainland"
 14. ^ Homer 1919, verses 1.230-1.279.
 15. ^  Smith, William, (Ed.) (1854–1857). "Argura". Yunan ve Roma Coğrafya Sözlüğü (İngilizce). Londra: John Murray. s. 209(Smith identifies "Argissa" with "Argura" and cites several theories as to its location.) 

Not listesi[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Succinctly expressed by C.M. Bowra (1933),[3] which is a review of F. Jacoby's The introduction of the Ships Catalogue into the Iliad (1932)[4].
 2. ^ Crossett (1969) discusses the dramatic function of the Catalogue in the place that it occupies.[5]
 3. ^ The Anglicised spellings and diacritical marks of the names in the table are as they are in Britannica, Great Books of the Western World, Volume 4. The order of contingents is that of the catalogue.
 4. ^ Probably ancient Isos in the vicinity of modern Pyrgos, already in ruins by the time of Strabo[12]
 5. ^ Compare to Book 1, verse 230[14] where Odysseus' kingdom includes Dulichium, Same, Zacynthus and Ithaca.