Eser Gültekin

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Rukiye Eser Gültekin
Rukiye Eser Öztaşçı Gültekin.jpg
Rukiye Eser Gültekin
Doğum 8 Mart 1955
Alsancak, Konak İzmir,
İkamet Alsancak, Konak, İzmir
Milliyet T.C
Diğer ad(lar)ı Rukiye Eser ÖZTAŞÇI
Eğitim Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü 1977 Lisans **Mimarlık Restorasyon ABD Master 1982 *** Ege Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü (Türk İslam Sanatları ve Mimarisi) alanında Bilimsel Doktora.
Meslek Akademisyen - Mimar Prof.Dr.
T.C. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf BölümüAkademik Personel Fotoğraf Arşivi. Öğr.Gör.Handan DAYI SAYGON.

Rukiye Eser Öztaşçı Gültekin, (8 Mart 1955), Türk Mimar. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar / Mimarlık Fakültesi Kurucu Mimarlık Bölüm Başkanı.T.C Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Kurucu Mimarlık Bölüm Başkanı.Dekanı

Yaşamı[değiştir | kaynağı değiştir]

İzmir Alsancak Gazi İlkokulu ve Özel İzmir Türk Koleji'nden sonra, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (B.Arch.)Mimarlık Bölümü'nü 1977 yılında tamamlamıştır.(Mimarlar Odası Sicil No: 9213 ) Memuriyete 8 Ağustos 1978'de Bayındırlık Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Mimari proje bürosunda Proje Mimarı olarak başlamıştır. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden 1978 yılında Mimarlık özel alanında sertifikalı pedagojik formasyon eğitimi almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda Arkeolog Ordinaryüs Prof.Dr. Ekrem Akurgal'ın asistanlarından Prof.Dr. Ümit Serdaroğlu (Arkeolog & Y.Mimar - Restorasyon Uzmanı) ile "Kula Hacı Recepler Evi" konulu tezi ile (M.Arch) Yüksek Lisans eğitimini 1982 de bitirerek,Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Uzman olarak görev yapmış bir süre "Pi Mimarlık" ofisinde serbest mimar olarak çalıştıktan sonra 1986-1990 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Restorasyon Uzmanı Y.Mimar olarak çalışmış İzmir kentinin kültür envanterinin çıkartılması için Kent Bilgi Bankasının kurulmasına öncülük etmiştir.İzmir Yeni Asır Gazetesince ünlü Fotoğraf Sanatçılarıyla düzenlenen Fotoğraf Çekim Teknikleri Eğitimi Kursuna katılarak Mimari Fotoğraf Çekim Teknikleri konusunda 120 saatllik sertifikalı eğitim almıştır.Doğum yeri olan Alsancak - Konak - İzmir de kendine ait dokuz katlı apartmanın projesini çizerek inşaatını tamamlamış,daha sonra1990 yılında yeniden Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Bu sırada, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsün de Türk - İslam Sanatı Ana Bilim Dalı / Sanat ve Mimarlık Tarihi Bilim Alanında "Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesi" konulu bilimsel doktora (Ph.D.) çalışmasını Fransa Paris Sorbonne Üniversitesi mezunu Prof. Dr. Rahmi Hüseyin ÜNAL ile tamamlamıştır.

Çalışmaları[değiştir | kaynağı değiştir]

1990-2000 yıllarında Avrupa Ülkeleri' nin Mimarlarını ve Mimari Eserleri ile Avrupa Müzeleri' ndeki sanatçıların eserlerini incelemiş, bu müzelerdeki sanat eserlerinin Restorasyonu ve Konservasyonları üzerine Laboratuvarlarda incelemelerde ve araştırmalarda bulunmuştur. Mısır’da Antik Dönem Mimari Eserleri ve Müzelerdeki Mısır Sanatı üzerine araştırmalar yapmıştır. Kişisel arşivinde değişik ülkelere ve kültürlere ait sanat eserlerinin ve objelerinin imitasyonları mevcuttur.

Akademik Çalışmaları[değiştir | kaynağı değiştir]

1999 yılında T.C. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Türk İslam Sanatı ABD / Sanat ve Mimarlık Tarihi Bilim alanında Ph.D. Bilimsel Doktora çalışmasını tamamladıktan sonra...

2000 yılında Yrd. Doç. Dr. olmuş.

24.11.2006 yılında Doçent,

19.06.2014 yılında Mimarlık Temel alanı Restorasyon ABD da Profesörlük akademik unvanını almıştır.

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi' nde öğretim üyeliği yapmaktayken...

T.C. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 'nde ,28 Temmuz 2005 tarih ve 15969 sayılı yazısı ile kurulan Mimarlık Bölümü'nde ilk akademisyen ve Kurucu Bölüm Başkanı olarak 09.06.2008 den itibaren göreve başlamış,gerekli yapılandırma çalışmalarına girişerek eğitim -öğretim programını hazırlamış ve her ABD için gerekli akademik kadroları tamamladıktan sonra;

YÖK' nun 25.Mayıs 2011 tarihli ve T.C. Akdeniz Üniversitesi Senatosunun 06.06.2011 tarih ve 023689 sayılı yazılarıyla 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında zorunlu yabancı dil koşulu ile 31 öğrenci yerleştirilmiş, dil sınavında başarılı olan 10 öğrenci ile Akdeniz Üniversitesi kuruluşunun 30.yılında Mimarlık Eğitimi'ne başlamıştır.İlk mezunlarını 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında verecektir.Mimarlık Alanında Yüksek Lisans ve Bilimsel Doktora açma çalışmaları sürdürülmektedir.

T.C. Akdeniz Üniversitesi GSF Mimarlık Bölümü Restorasyon Ana bilim Dalı Başkanıdır.

T.C. Akdeniz Üniversitesi Senatosunun Güzel Sanatlar Fakültesinden Fakülte Yönetim Kurulunca seçilmiş Senatörü dür.

01.07.2014 tarihinde bu görevlerinden ayrılarak Akademik unvan yükseltimi ve terfi nedeniyle....

T.C Artvin Çoruh Üniversitesinde ilan edilen Mimarlık Temel Alanı Restorasyon ABD alanındaki kadroya Restorasyon ABD ki beş Profesör Jüri üyesinin oy birliği ile 19.06.2014 tarihinde Prof.Dr. unvanı alarak ataması yapılmıştır.[1]

T.C Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesinde 07.07.2014 tarihinden itibaren Mimarlık Bölüm Başkanlığına ve Restorasyon ABD öğretim üyeliği görevine atanmış ilk Profesör Öğretim üyesidir.

T.C. Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosuna 18 Mart 2015 tarihinden itibaren Üniversitenin Sanat ve Tasarım Fakültesinden seçilmiş ilk Senatörü dür.

T.C Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı.

T.C Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde görev yaparken Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 26.11.2015 tarihinde Mühendislik Fakültesi Dekanlığına atanmıştır.

T.C Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 25.12.2015 tarihinde atanmıştır.

Yaptığı Görevleri[değiştir | kaynağı değiştir]

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesine (Sicil No:9213) kayıtlı olup TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesine kayıtlı olduğu günden beri sürekli Genel Kurul delegesi olmuş ve 2000-2006 yıllarında üst üste üç (35-36-37) dönem Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi nce İzmir Belediyesi için yaptırılan Gümrük Yarımadası( PİER in Röleve Projelerinin ) Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanmasında görev almıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi nce Konak Belediyesi için yaptırılan Kemeraltı Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanmasında görev almıştır.

Dünya Kültürel Mirası Listesinde yer alması düşünülen ve önerilen Bergama'nın koruma amaçlı imar planı çalışmalarında YÖK yasasını 38. maddesi gereğince Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulu'nca, 2002/03 ve 2006/07 yıllarında iki kez Bergama Belediyesi 'ne Sanat Başdanışmanlığı yapmıştır.

Ayrıca;

Ord.Prof.Dr.Arkeolog Ekrem Akurgal' ın kurucusu ve Başkanlığını yaptığı Ege Kültür Vakfı' nın kurucusu ve Yönetim Kurulu üyesi (1991-2001) ,

Türk - Norveç Dostluk Derneği' nin Dokuz Eylül Üniversitesi 'ni temsilen Rektörlük görevlendirilmesiyle kurucusu ve Yönetim Kurulu üyesi (2000-2006) ,

Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcısı (2003-2008) görevlerinde bulunmuştur.

Cumhurbaşkanlığınca yapılmakta olan bir çalışma için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin yazılı istemi doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulunca Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunda çalışmak üzere görevlendirilmiştir.

Çalışma Alanları[değiştir | kaynağı değiştir]

Mimari Röleve ve Restorasyon (Koruma.Onarım.Yenileme),Kültürel ve Mimari Mirasın Korunması, Eski Sanayi Yapılarının Günüm Koşullarında Kullanılması,Konut ve Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları, Akdeniz Mimarisi, Anadolu Konut Mimarisi, Su Mimarisi, Arkeolojik Mimari, Müze Mimarisi, Mimarlık Tarihi, Mimari Akımlar, İslam Sanatı ve Mimarisi, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Mimarisi, Mimar Sinan ve Eserleri...

Yurt içi ve Yurt dışı Kültür Gezileri'ne ve Müzeleri'ne ait değişik dergi ve gazetelerde yayınlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Kitapları[değiştir | kaynağı değiştir]

  • T.C. Kültür Bakanlığı Sanat Eserleri Ulukışla ve Öküz Mehmet Paşa Menzil Külliyesi ISBN= 975-17-2738-3, 2001 Ankara[2]
  • T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Tarihi Kemeraltı Çarşısının Dini Yapıları ISBN= 975-270-271-6, 2004 İzmir
  • T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Tarihin Soluk Aldığı Korunması Gereken Kent Bergama ISBN= 975-270-210-4, 2004 İzmir
  • İzmir Kemeraltı Bölgesindeki Osmanlı Dönemi Çeşmeleri ISBN = 978-605-62709 , 2011 - İstanbul

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "Prof.Dr. Unvanı, 19 Haziran 2014". artvin.edu.tr. 14 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Nisan 2015. 
  2. ^ "Ulukışla ve Öküz Mehmet Paşa". T.C. Kültür Bakanlığı Sanat Eserleri. 13 Kasım 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Kasım 2001. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]