İçeriğe atla

Dil değişimi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Dil değişimi dilin özelliklerinde zaman içerisinde meydana gelen değişimlerdir. Tarihsel dilbilim, toplumdilbilim ve evrimsel dilbilim gibi dilbilimin birçok alt alanında çalışılmaktadır. Tarihsel dilbilimin geleneksel teorileri üç ana tür değişimi saptamaktadır: sesbirimlerin telafuzundaki sistematik değişim veya sessel değişim; Başka bir dil veya lehçenin etkisi sonucu bir dilin özelliklerinin değişmesine neden olan alıntılama ve bir kelimenin dilbilgisel tutumunun başka bir kelimeninkine benzeyecek şekilde değişmesi olan analojik değişim.

Tüm yaşayan diller sürekli olarak bir değişimden geçmektedir. Bazı yorumcular dil değişiminin dilde kaliteyi düşürdüğünü öne sürerek buna karşıt olarak bu duruma "bozulma" demektedir. Modern dilbilimciler bilimsel bir bakış açısından yola çıkarak böyle yenilikler değerlendirilemeyeceğinden bu kavramı reddetmişlerdir. John Lyons "Dil değişimi üzerine yapılacak herhangi bir değerlendirmenin o dilin kullanıldığı toplumun ihtiyacına göre şekillenen çeşitli işlevlerininin göz ardı edilmeden yapılması gerektiğini" belirtmiştir.

Yeterince uzun bir süre zarfında, bir dildeki değişimler neredeyse o dilin eski karakterini yitirecek kadar çoğalabilir. Örneğin, Modern İngilizcenin eski İngilizceden dilbilgisi, sözcük haznesi ve telaffuz olarak büyük ölçüde farklı olmasına rağmen Modern İngilizce Yüzyıllar boyunca süregelen dil değişiminin Eski İngilizcenin üzerine yığılmasının sonucudur. Bu ikisinin farklı diller olarak düşünülebilmektedir fakat Modern İngilizce Eski İngilizcenin varisidir.