Devlet terörü

Vikipedi, özgür ansiklopedi
07.24, 4 Haziran 2016 tarihinde Ahmet Turhan (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 17158425 numaralı sürüm ("iyi" ,"kötü" gibi tabirler göreceli, ve taraf imgeliyor.)

Devlet terörü veya devlet terörizmi, herhangi bir devlet eliyle yürütülen terörist faaliyetler.

Terörizm ve devlet destekli terörizm kavramları gibi devlet terörizmi de oldukça tartışmalı bir kavramdır ve üzerinde uluslararası fikir birliği yoktur.[1] Gücünü ve yetkilerini mevcut rejime muhalif kişi veya topluluklara kullanan devletler, duruma göre savaş suçları ya da insan hakları ihlalleri nedeniyle yargılanabilirler.

Tanımlar

Terörizm, Fransızca Petit Robert sözlüğünde "Bir toplumda bir grubun halkın direnişini kırmak için yarattığı ortak korku" olarak tanımlanır. Oxford İngilizce Sözlük'te[2] "Genellikle siyasal nedenlerle, halkın gözünü korkutmak ve halkı yıldırmak için dehşet öğesini kullanmak" olarak tanımlanır.[2] Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde, "Siyasal bir hedefe ulaşmak amacıyla devlete, halka veya bireylere karşı şiddet eylemlerine başvurma" olarak tanımlanır.[3]

Devlet birden çok tarafın ya da grubun egemenlik sağladığı bir oluşum olup aralarında göreli bir mücadele sürse de aynı paradigmanın değişik versiyonlarının uzantılarıdır. Onlar sermayenin ya da postmodern tapınak olan iktidarın meşruluğundan çok devamınını sağlamaya yönelik bir erkin ayaklarıdır. Ötekiyi tanımlayıp yaftalama ve neyin legal neyin hem hukuk hem de ahlaki yanlış olduğunu sınıflandırıp paket halinde eğitim ve kitle iletişim araçlarıyla sunma görevini üstlenme ve uygulama kurumlarıdır. Herkes için adaletin sağlanmasından çok sistemin işlemesi, kabul edilmiş standartların etkinliği ve paylaşımı öncelik taşır. Terör sistemin dışındaki bireyin norm dışı her hareketini kapsayacak denli bir çerçeveyle buyurgan iktidar mekanizmasının hapishane ve tımarhane araçlarıyla disipline edilir. Devlet nihai yargıda aynı havayı soluma talebini hayat gayesi gören entegre olmuş yığınların işine gelmeyen unsur ve faaliyetleri ayıklamasıyla işleyen bir savaş makinesidir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. ^ POLİTİKA: BM Üyesi Devletler Terörizmin Tanımını Yapmakta Zorluk Çekiyorlar Ipnews.net (İngilizce)
  2. ^ a b "terror." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003. Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "terror" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: Kaynak gösterme)
  3. ^ "terörizm." TDK Büyük Türkçe Sözlük. Erişim: 7 Şubat 2009