Bera b. Ma’rur

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bera b. Ma’rur (ölümü: h.k 1. yılın Safer ayı / Ağustos 622; Arapça: بَراءِ بْنِ مَعْرور); Ensar’dan ve sahabedendir. Hazrec kabilesinin Selemeoğulları (Beni Seleme) kolundandır.[1]

İslam tarihinde malının üçte birini İslam yolunda infak edilmesini vasiyet eden ilk kişinin Bera olduğu nakledilmiştir.[2]

Ölümü[değiştir | kaynağı değiştir]

Bera b. Ma’rur, Resulü Kibriya Medine’ye gelmeden önce vefat etti.[3]

Eş ve Çocukları[değiştir | kaynağı değiştir]

Bera’nın oğlu Bişr’de sahabelerdendi ve Akabe’de babasının yanındaydı.[4] Daha sonraları Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına katıldı.[5]

Bera’nın kızı olan Ümmü Mübeşşir, Zeyd b. Harise’nin hanımıdır ve Cabir b. Abdullah ondan hadis nakletmiştir.[6]

Bera’nın eşi Huleyde ise Peygamber’e biat edenlerden ve Peygamber’den hadis nakledenlerdendir.[7]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Urve b. Zübeyr, Meğaziyi Resulullah (s.a.a), s. 126; İbn Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, c. 3, s. 618.
  2. ^ İbn Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, c. 3, s. 619 - 620; Kelbi, Nesebu Maad ve’l Yemeni’l Kebir, c. 2, s. 99; Belazuri, Ensabu’l Eşraf, c. 1, s. 253 – 254; Kuleyni, el-Furu’ mine’l Kafi, c. 3, s. 254 – 255; http://tr.wikishia.net/view/Bera_b._Ma%27rur 2 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi..
  3. ^ İbn Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, c. 3, s. 619 – 620; Kelbi, Nesebu Maad ve’l Yemeni’l Kebir, c. 2, s. 99; Belazuri, Ensabu’l Eşraf, c. 1, s. 253 ve 254; Kuleyni, el-Furu’ mine’l Kafi, c. 3, s. 254 - 255.
  4. ^ Belazuri, Ensabu’l Eşraf, c. 1, s. 252.
  5. ^ İbn Hişam, es-Siretu’n Nebeviyye, c. 2, s. 103; Kelbi, Nesebu Maad ve’l Yemeni’l Kebir, c. 2, s. 99; Belazuri, Ensabu’l Eşraf, c. 1, s. 246.
  6. ^ İbn Kudame, el-İstibsar fi Nesebi’s Sahabeti mine’l Ensar, s. 114.
  7. ^ İbn Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, c. 8, s. 113.