Arabesk (sanat)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Emevi Camii'nde (Şam, Suriye) filiz, palmet ve yarım palmetlerden oluşan arabesk kabartma

Arabesk (Fransızca: arabesque), "Arap etkinliği" anlamına gelmektedir. Endülüs başta olmak üzere Arap mimarisinde rastlanan ince taş girişik işleme ve bezemeleri sanatıdır. Genelde birbiri içine geçmiş karmaşık geometrik ve bitkisel şekillerden oluşan bir bezeme türüdür. Arap sanatının diğer unsurlarına da zaman zaman arabesk denebilmektedir. Örneğin; Arap kaligrafisi de bir tür arabesktir.