Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası ilişkiler alanına uzman yetiştiren bir birimdir. Lisans programını bitirenlere “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Diploması” verilir. Mekteb-i Mülkiye içerisinde ve geleneğinde bölümün adı Siyasi Şube'dir. İnek Bayramı'nda bölümün öğrencilerinin üstlendiği ad ise Züppeyun yani Züppeler'dir.

Mülkiye Rozeti

Bölümün amacı[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu bölümde öğrencilere uluslararası sistemin tarihi ve 16. yüzyıldan bu yana geçirdiği evreler, uluslararası sistemin işleyişi, hukuksal çerçevesi, sistemin birimleri olan devletlerin birbirleriyle ilişkileri, sistemin ekonomik yapısı ve uluslararası sistem içinde Türkiye’nin yeri ile dış ilişkileri ağırlıklı olarak öğretilmektedir. Bu temel derslerin yanında, uluslararası sistemin çeşitli bölgelerinin ayrıntılı incelenmesine, sistemde etkili olan büyük güçlerin dış politika özelliklerine ve uluslararası örgütlere yer verilmektedir. Bunların yanında, diplomatik yabancı dil dersleri de diğer yabancı dil dersleriyle eşgüdümlü biçimde verilmektedir. İlk iki yıl diğer bölümlerle ortak alınan verilen dersler çoğunluktayken, son iki yıl meslek dersleri yoğunluk kazanır. Bölümden mezun olan öğrencilerin istihdam alanı çok geniştir. Bölüm mezunları başta Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Maliye, Turizm, İçişleri Bakanlıkları, Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlıkları gibi devlet organlarında meslek memuru, uluslararası ilişkiler uzmanı, Avrupa Birliği uzman yardımcısı olarak göreve başlamaktadır. Özel ticari şirketler, medya, uluslararası kurumlar ve bankalar da bölüm mezunlarının istihdam edildiği diğer yerlerdir. Akademide yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitimlerine devam eden pek çok mezun, akademisyen olarak çeşitli üniversitelerde iş imkanı bulmaktadır.

Bölümün mezunları[değiştir | kaynağı değiştir]

Bölümün programları ve merkezleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak gerçekleştirilen uluslararası ilişkiler yüksek lisans ve doktora programlarındaki derslerin büyük çoğunluğunu bölüm öğretim üyeleri vermektedir. Ayrıca, Ankara Üniversitesi'ne bağlı olan Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenen uzmanlık kursları ile yüksek lisans derslerinin de önemli bir kısmını bölüm öğretim üyeleri vermektedir. Bölümün Uluslararası Ekonomik ve Siyasi Araştırmalar Merkezi adı altında bir araştırma ünitesi vardır. Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (2012 yılına kadar) bu bölüm akademisyenlerinin de katkılarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Akademik yapı[değiştir | kaynağı değiştir]

2013 Güz yarıyılı itibariyle akademik yapı:

Bölüm Başkanı : Prof.Dr. Erel Tellal

Bölüm Başkan Yrd. : Yard.Doç .Dr. Erdem Denk

Bölüm Sekreteri : Nurgül Güldü

Anabilim Dalı Akademik Unvan Akademisyen Notlar
Siyasi Tarih Anabilim Dalı Prof.Dr. Çağrı Erhan Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Prof.Dr. Melek Fırat Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Ömer Kürkçüoğlu Emekli öğretim üyesi
Prof.Dr. Erel Tellal Bölüm Başkanı
Yard.Doç.Dr. Gökhan Erdem
Dr. Ersin Embel
Araş.Gör. Özge Özkoç
Araş.Gör. Ahmet Akçam
Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Prof.Dr. Gökçen Alpkaya
Prof.Dr. Sertaç H. Başeren Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Funda Keskin Ata
Doç.Dr. Erdem Denk Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Özgür Mengiler
Araş.Gör. Ahmet Ozan Değer
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Prof.Dr. Ersin Onulduran Emekli öğretim üyesi
Prof.Dr. Çınar Özen Dekan Yardımcısı
Prof.Dr. İlhan Uzgel Anabilim Dalı Başkanı
Yard.Doç.Dr. Atay Akdevelioğlu
Yard.Doç.Dr. Elçin Aktoprak
Yard.Doç.Dr. Özlem Kaygusuz
Dr. Nuri Yeşilyurt
Araş.Gör. Nazan Bedirhanoğlu
Araş.Gör. Fadime Gözde Çolak

Akademik unvanlarına göre kadro[değiştir | kaynağı değiştir]

Akademik Unvan Akademisyen Notlar
Prof.Dr. Gökçen Alpkaya
Sertaç H. Başeren Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı
Çağrı Erhan Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Melek Fırat Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı
Ömer Kürkçüoğlu Emekli öğretim üyesi
Erel Tellal Bölüm Başkanı
Ersin Onulduran Emekli öğretim üyesi
Çınar Özen Dekan Yardımcısı
İlhan Uzgel Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı
Funda Keskin Ata
Doç.Dr. Erdem Denk Bölüm Başkan Yardımcısı
Yard.Doç.Dr. Atay Akdevelioğlu
Elçin Aktoprak
Gökhan Erdem
Özlem Kaygusuz
Dr. Ersin Embel
Özgür Mengiler
Nuri Yeşilyurt
Araş.Gör. Nazan Bedirhanoğlu
Fadime Gözde Çolak
Ahmet Ozan Değer
Özge Özkoç
Ahmet Akçam

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]