Adli sicil

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Adli sicil, ortak hukuk sisteminde genellikle potansiyel işverenler tarafından adayın güvenilirliğini değerlendirmek ve varsa suç kayıtlarını görmek için kullanılan sabıka kaydına ilişkin bilgilerdir.

Adli sicil uygulamaları ülkeler arasında ve hatta bir ülke içindeki eyaletler arasında değişmektedir. Çoğu durumda bu kayıtlar, trafik cezalarını, sarhoş araç kullanımlarını ve kişiye verilen para cezalarını kapsayabileceği gibi bazı hallerde sadece kişinin kendisine isnat edilen suçu kabul edip etmediği veya kesinleşmiş bir cezası olup olmadığına dair bilgileri içerir. Kara Avrupası hukuk düzeninde ise adli sicil, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ilişkin bilgilerin otomatik işleme tâbi bir sistem kullanılarak toplanmasına, sınıflandırılmasına, değerlendirilmesine, muhafaza edilmesine ve gerektiğinde en seri ve sağlıklı biçimde ilgililere bildirilmesini sağlayan adli bir sistemdir. Bu sistemde sadece ceza mahkemelerinin verdiği mahkûmiyetlere ilişkin kayıtlar tutulmakta olup örneğin trafik cezası ya da idari para cezalarına ilişkin bilgiler adli sicilde yer almaz.

Türkiye'de adli sicil[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye'de adli sicil 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu ile düzenlenmektedir. Hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye'de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dahil tüm adli sicil bilgileri; mahallinde bilgisayar ortamına aktarılmasını takiben, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Merkez Adli Sicilde tutulur[1].

Türk mahkemeleri tarafından verilmiş olsa bile; disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri, disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,  idarî para cezasına ilişkin kararlar, adlî sicile kaydedilmez.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ T.C. Adalet Bakanlığı mevzuat sitesi, Adli Sicil Kanunu 31 Aralık 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 11.02.2012 tarihinde erişildi.