ASCII

Vikipedi, özgür ansiklopedi

ASCII (İngilizce: American Standard Code for Information Interchange, Türkçe: Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi) Latin alfabesi üzerine kurulu 7 bitlik bir karakter kümesidir. İlk kez 1963 yılında ANSI tarafından standart olarak sunulmuştur.

ASCII'de 33 tane basılmayan kontrol karakteri ve 95 tane basılan karakter bulunur. Kontrol karakterleri metnin akışını kontrol eden, ekranda çıkmayan karakterlerdir. Basılan karakterler ise ekranda görünen, okuduğumuz metni oluşturan karakterlerdir. ASCII'nin basılan karakterleri aşağıda belirtilmiştir.

Yazdırma karakterleri[değiştir | kaynağı değiştir]

32-126 arası sayılar klavyenizde bulabileceğiniz ve bir belgeyi görüntülediğinizde veya yazdırdığınızda görünen karakterlere atanmıştır. 127 SİL komutunu gösterir.

Yazdırma karakterleri tablosu[değiştir | kaynağı değiştir]

İkilik sistem Sekizlik sistem Onluk sistem On altılık sistem Karakter
010 0000 040 32 20
010 0001 041 33 21 !
010 0010 042 34 22 "
010 0011 043 35 23 #
010 0100 044 36 24 $
010 0101 045 37 25 %
010 0110 046 38 26 &
010 0111 047 39 27 '
010 1000 050 40 28 (
010 1001 051 41 29 )
010 1010 052 42 2A *
010 1011 053 43 2B +
010 1100 054 44 2C ,
010 1101 055 45 2D -
010 1110 056 46 2E .
010 1111 057 47 2F /
011 0000 060 48 30 0
011 0001 061 49 31 1
011 0010 062 50 32 2
011 0011 063 51 33 3
011 0100 064 52 34 4
011 0101 065 53 35 5
011 0110 066 54 36 6
011 0111 067 55 37 7
011 1000 070 56 38 8
011 1001 071 57 39 9
011 1010 072 58 3A [[:]]
011 1011 073 59 3B ;
011 1100 074 60 3C <
011 1101 075 61 3D =
011 1110 076 62 3E >
011 1111 077 63 3F ?
İkilik sistem Sekizlik sistem Onluk sistem On altılık sistem Karakter
100 0000 100 64 40 @
100 0001 101 65 41 A
100 0010 102 66 42 B
100 0011 103 67 43 C
100 0100 104 68 44 D
100 0101 105 69 45 E
100 0110 106 70 46 F
100 0111 107 71 47 G
100 1000 110 72 48 H
100 1001 111 73 49 I
100 1010 112 74 4A J
100 1011 113 75 4B K
100 1100 114 76 4C L
100 1101 115 77 4D M
100 1110 116 78 4E N
100 1111 117 79 4F O
101 0000 120 80 50 P
101 0001 121 81 51 Q
101 0010 122 82 52 R
101 0011 123 83 53 S
101 0100 124 84 54 T
101 0101 125 85 55 U
101 0110 126 86 56 V
101 0111 127 87 57 W
101 1000 130 88 58 X
101 1001 131 89 59 Y
101 1010 132 90 5A Z
101 1011 133 91 5B [
101 1100 134 92 5C \
101 1101 135 93 5D ]
101 1110 136 94 5E ^
101 1111 137 95 5F _
İkilik sistem Sekizlik sistem Onluk sistem On altılık sistem Karakter
110 0000 140 96 60 `
110 0001 141 97 61 a
110 0010 142 98 62 b
110 0011 143 99 63 c
110 0100 144 100 64 d
110 0101 145 101 65 e
110 0110 146 102 66 f
110 0111 147 103 67 g
110 1000 150 104 68 h
110 1001 151 105 69 i
110 1010 152 106 6A j
110 1011 153 107 6B k
110 1100 154 108 6C l
110 1101 155 109 6D m
110 1110 156 110 6E n
110 1111 157 111 6F o
111 0000 160 112 70 p
111 0001 161 113 71 q
111 0010 162 114 72 r
111 0011 163 115 73 s
111 0100 164 116 74 t
111 0101 165 117 75 u
111 0110 166 118 76 v
111 0111 167 119 77 w
111 1000 170 120 78 x
111 1001 171 121 79 y
111 1010 172 122 7A z
111 1011 173 123 7B {
111 1100 174 124 7C |
111 1101 175 125 7D }
111 1110 176 126 7E ~

ASCII tablosu[değiştir | kaynağı değiştir]

Dec Hex Oct Bin Karakter Anlam
0 0x0 00 00000000 NUL Boş Karakter
1 0x1 01 00000001 SOH Başlık girişi
2 0x2 02 00000010 STX Tx başlangıcı
3 0x3 03 00000011 ETX Tx bitişi
4 0x4 04 00000100 EOT
5 0x5 05 00000101 ENQ
6 0x6 06 00000110 ACK
7 0x7 07 00000111 BEL Çan
8 0x8 010 00001000 BS Geri adım
9 0x9 011 00001001 HT Yatay sekme
10 0xA 012 00001010 LF Yeni satır
11 0xB 013 00001011 VT
12 0xC 014 00001100 FF
13 0xD 015 00001101 CR
14 0xE 016 00001110 SO
15 0xF 017 00001111 SI
16 0x10 020 00010000 DLE
17 0x11 021 00010001 DC1
18 0x12 022 00010010 DC2
19 0x13 023 00010011 DC3
20 0x14 024 00010100 DC4
21 0x15 025 00010101 NAK
22 0x16 026 00010110 SYN
23 0x17 027 00010111 ETB
24 0x18 030 00011000 CAN
25 0x19 031 00011001 EM
26 0x1A 032 00011010 SUB
27 0x1B 033 00011011 ESC
28 0x1C 034 00011100 FS
29 0x1D 035 00011101 GS
30 0x1E 036 00011110 RS
31 0x1F 037 00011111 US
32 0x20 040 00100000 SPC
33 0x21 041 00100001 !
34 0x22 042 00100010 "
35 0x23 043 00100011 #
36 0x24 044 00100100 $
37 0x25 045 00100101 %
38 0x26 046 00100110 &
39 0x27 047 00100111 '
40 0x28 050 00101000 (
41 0x29 051 00101001 )
42 0x2A 052 00101010 *
43 0x2B 053 00101011 +
44 0x2C 054 00101100 ,
45 0x2D 055 00101101 -
46 0x2E 056 00101110 .
47 0x2F 057 00101111 /
48 0x30 060 00110000 0
49 0x31 061 00110001 1
50 0x32 062 00110010 2
51 0x33 063 00110011 3
52 0x34 064 00110100 4
53 0x35 065 00110101 5
54 0x36 066 00110110 6
55 0x37 067 00110111 7
56 0x38 070 00111000 8
57 0x39 071 00111001 9
58 0x3A 072 00111010 :
59 0x3B 073 00111011 ;
60 0x3C 074 00111100 <
61 0x3D 075 00111101 =
62 0x3E 076 00111110 >
63 0x3F 077 00111111 ?
64 0x40 0100 01000000 @
65 0x41 0101 01000001 A
66 0x42 0102 01000010 B
67 0x43 0103 01000011 C
68 0x44 0104 01000100 D
69 0x45 0105 01000101 E
70 0x46 0106 01000110 F
71 0x47 0107 01000111 G
72 0x48 0110 01001000 H
73 0x49 0111 01001001 I
74 0x4A 0112 01001010 J
75 0x4B 0113 01001011 K
76 0x4C 0114 01001100 L
77 0x4D 0115 01001101 M
78 0x4E 0116 01001110 N
79 0x4F 0117 01001111 O
80 0x50 0120 01010000 P
81 0x51 0121 01010001 Q
82 0x52 0122 01010010 R
83 0x53 0123 01010011 S
84 0x54 0124 01010100 T
85 0x55 0125 01010101 U
86 0x56 0126 01010110 V
87 0x57 0127 01010111 W
88 0x58 0130 01011000 X
89 0x59 0131 01011001 Y
90 0x5A 0132 01011010 Z
91 0x5B 0133 01011011 [
92 0x5C 0134 01011100 \
93 0x5D 0135 01011101 ]
94 0x5E 0136 01011110 ^
95 0x5F 0137 01011111 _
96 0x60 0140 01100000 `
97 0x61 0141 01100001 a
98 0x62 0142 01100010 b
99 0x63 0143 01100011 c
100 0x64 0144 01100100 d
101 0x65 0145 01100101 e
102 0x66 0146 01100110 f
103 0x67 0147 01100111 g
104 0x68 0150 01101000 h
105 0x69 0151 01101001 i
106 0x6A 0152 01101010 j
107 0x6B 0153 01101011 k
108 0x6C 0154 01101100 l
109 0x6D 0155 01101101 m
110 0x6E 0156 01101110 n
111 0x6F 0157 01101111 o
112 0x70 0160 01110000 p
113 0x71 0161 01110001 q
114 0x72 0162 01110010 r
115 0x73 0163 01110011 s
116 0x74 0164 01110100 t
117 0x75 0165 01110101 u
118 0x76 0166 01110110 v
119 0x77 0167 01110111 w
120 0x78 0170 01111000 x
121 0x79 0171 01111001 y
122 0x7A 0172 01111010 z
123 0x7B 0173 01111011 {
124 0x7C 0174 01111100 |
125 0x7D 0175 01111101 }
126 0x7E 0176 01111110 ~
127 0x7F 0177 01111111 Del
128 0x80 0200 10000000 M-^@
129 0x81 0201 10000001 M-^A
130 0x82 0202 10000010 M-^B
131 0x83 0203 10000011 M-^C
132 0x84 0204 10000100 M-^D
133 0x85 0205 10000101 M-^E
134 0x86 0206 10000110 M-^F
135 0x87 0207 10000111 M-^G
136 0x88 0210 10001000 M-^H
137 0x89 0211 10001001 M-^I
138 0x8A 0212 10001010 M-^J
139 0x8B 0213 10001011 M-^K
140 0x8C 0214 10001100 M-^L
141 0x8D 0215 10001101 M-^M
142 0x8E 0216 10001110 M-^N
143 0x8F 0217 10001111 M-^O
144 0x90 0220 10010000 M-^P
145 0x91 0221 10010001 M-^Q
146 0x92 0222 10010010 M-^R
147 0x93 0223 10010011 M-^S
148 0x94 0224 10010100 M-^T
149 0x95 0225 10010101 M-^U
150 0x96 0226 10010110 M-^V
151 0x97 0227 10010111 M-^W
152 0x98 0230 10011000 M-^X
153 0x99 0231 10011001 M-^Y
154 0x9A 0232 10011010 M-^Z
155 0x9B 0233 10011011 M-^[
156 0x9C 0234 10011100 M-^\
157 0x9D 0235 10011101 M-^]
158 0x9E 0236 10011110 M-^^
159 0x9F 0237 10011111 M-^_
160 0xA0 0240 10100000 M-
161 0xA1 0241 10100001 M-!
162 0xA2 0242 10100010 M-"
163 0xA3 0243 10100011 M-#
164 0xA4 0244 10100100 M-$
165 0xA5 0245 10100101 M-%
166 0xA6 0246 10100110 M-&
167 0xA7 0247 10100111 M-'
168 0xA8 0250 10101000 M-(
169 0xA9 0251 10101001 M-)
170 0xAA 0252 10101010 M-*
171 0xAB 0253 10101011 M-+
172 0xAC 0254 10101100 M-,
173 0xAD 0255 10101101 M--
174 0xAE 0256 10101110 M-.
175 0xAF 0257 10101111 M-/
176 0xB0 0260 10110000 M-0
177 0xB1 0261 10110001 M-1
178 0xB2 0262 10110010 M-2
179 0xB3 0263 10110011 M-3
180 0xB4 0264 10110100 M-4
181 0xB5 0265 10110101 M-5
182 0xB6 0266 10110110 M-6
183 0xB7 0267 10110111 M-7
184 0xB8 0270 10111000 M-8
185 0xB9 0271 10111001 M-9
186 0xBA 0272 10111010 M-:
187 0xBB 0273 10111011 M-;
188 0xBC 0274 10111100 M-<
189 0xBD 0275 10111101 M-=
190 0xBE 0276 10111110 M->
191 0xBF 0277 10111111 M-?
192 0xC0 0300 11000000 M-@
193 0xC1 0301 11000001 M-A
194 0xC2 0302 11000010 M-B
195 0xC3 0303 11000011 M-C
196 0xC4 0304 11000100 M-D
197 0xC5 0305 11000101 M-E
198 0xC6 0306 11000110 M-F
199 0xC7 0307 11000111 M-G
200 0xC8 0310 11001000 M-H
201 0xC9 0311 11001001 M-I
202 0xCA 0312 11001010 M-J
203 0xCB 0313 11001011 M-K
204 0xCC 0314 11001100 M-L
205 0xCD 0315 11001101 M-M
206 0xCE 0316 11001110 M-N
207 0xCF 0317 11001111 M-O
208 0xD0 0320 11010000 M-P
209 0xD1 0321 11010001 M-Q
210 0xD2 0322 11010010 M-R
211 0xD3 0323 11010011 M-S
212 0xD4 0324 11010100 M-T
213 0xD5 0325 11010101 M-U
214 0xD6 0326 11010110 M-V
215 0xD7 0327 11010111 M-W
216 0xD8 0330 11011000 M-X
217 0xD9 0331 11011001 M-Y
218 0xDA 0332 11011010 M-Z
219 0xDB 0333 11011011 M-[
220 0xDC 0334 11011100 M-\
221 0xDD 0335 11011101 M-]
222 0xDE 0336 11011110 M-^
223 0xDF 0337 11011111 M-_
224 0xE0 0340 11100000 M-`
225 0xE1 0341 11100001 M-a
226 0xE2 0342 11100010 M-b
227 0xE3 0343 11100011 M-c
228 0xE4 0344 11100100 M-d
229 0xE5 0345 11100101 M-e
230 0xE6 0346 11100110 M-f
231 0xE7 0347 11100111 M-g
232 0xE8 0350 11101000 M-h
233 0xE9 0351 11101001 M-i
234 0xEA 0352 11101010 M-j
235 0xEB 0353 11101011 M-k
236 0xEC 0354 11101100 M-l
237 0xED 0355 11101101 M-m
238 0xEE 0356 11101110 M-n
239 0xEF 0357 11101111 M-o
240 0xF0 0360 11110000 M-p
241 0xF1 0361 11110001 M-q
242 0xF2 0362 11110010 M-r
243 0xF3 0363 11110011 M-s
244 0xF4 0364 11110100 M-t
245 0xF5 0365 11110101 M-u
246 0xF6 0366 11110110 M-v
247 0xF7 0367 11110111 M-w
248 0xF8 0370 11111000 M-x
249 0xF9 0371 11111001 M-y
250 0xFA 0372 11111010 M-z
251 0xFB 0373 11111011 M-{
252 0xFC 0374 11111100 M-|
253 0xFD 0375 11111101 M-}
254 0xFE 0376 11111110 M-~
255 0xFF 0377 11111111 M-^?

Genişletilmiş yazdırma karakterleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Genişletilmiş ASCII karakterler ek karakter talebini karşılar. Genişletilmiş ASCII'de (aşağıdaki grafikte görüntülenen 0-32 arası sayılar) yer alan 128 karaktere ek olarak 128 karakter daha bulunur, böylece toplam karakter sayısı 256'ya ulaşır. Bu ek karakterlerle bile, birçok dilde 256 karaktere katılamayan simgeler vardır. Bu nedenle, bölgesel karakter ve simgeleri karşılamak için ASCII çeşitlemeleri vardır.

Örneğin, Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Avustralya ve Afrika dillerine ait yazılım programlarında ISO 8859-1 olarak da bilinen ASCII tablosu kullanılır.

Genişletilmiş yazdırma karakterleri tablosu
Ondalık Karakter   Ondalık 	Karakter
128 	Ç 		192 	└
129 	ü 		193 	┴
130 	é 		194 	┬
131 	â 		195 	├
132 	ä 		196 	─
133 	à 		197 	┼
134 	å 		198 	╞
135 	ç 		199 	╟
136 	ê 		200 	╚
137 	ë 		201 	╔
138 	è 		202 	╩
139 	ï 		203 	╦
140 	î 		204 	╠
141 	ì 		205 	═
142 	Ä 		206 	╬
143 	Å 		207 	╧
144 	É 		208 	╨
145 	æ 		209 	╤
146 	Æ 		210 	╥
147 	ô 		211 	╙
148 	ö 		212 	Ô
149 	ò 		213 	╒
150 	û 		214 	╓
151 	ù 		215 	╫
152 	ÿ 		216 	╪
153 	Ö 		217 	┘
154 	Ü 		218 	┌
155 	¢ 		219 	█
156 	£ 		220 	▄
157 	¥ 		221 	▌
158 	₧ 		222 	▐
159 	ƒ 		223 	▀
160 	á 		224 	α
161 	í 		225 	ß
162 	ó 		226 	Γ
163 	ú 		227 	π
164 	ñ 		228 	Σ
165 	Ñ 		229 	σ
166 	ª 		230 	µ
167 	º 		231 	τ
168 	¿ 		232 	Φ
169 	⌐ 		233 	Θ
170 	¬ 		234 	Ω
171 	½ 		235 	δ
172 	¼ 		236 	∞
173 	¡ 		237 	φ
174 	« 		   238   ε
175 	» 		239 	∩
176 	░ 		240 	≡
177 	▒ 		241 	±
178 	▓ 		242 	≥
179 	│ 		243 	≤
180 	┤ 		244 	⌠
181 	╡ 		245 	⌡
182 	╢ 		246 	÷
183 	╖ 		247 	≈
184 	╕ 		248 	≈
185 	╣ 		249 	∙
186 	║ 		250 	·
187 	╗ 		251 	√
188 	╝ 		252 	ⁿ
189 	╜ 		253 	²
190 	╛ 		254 	■
191 	┐ 		255

Yazdırma dışı denetim karakterleri[değiştir | kaynağı değiştir]

ASCII tablosundaki 0-31 arasındaki sayılar, yazıcı gibi bazı çevresel aygıtları denetlemek için kullanılan denetim karakterlerine atanmıştır. Örneğin, 12 form besleme/yeni sayfa işlevine ayrılmıştır. Bu komut yazıcıya bir sonraki sayfanın başına atlama bilgisi verir.

Yazdırma dışı denetim karakterleri tablosu
Ondalık 	Karakter 		Ondalık 	Karakter
0 	boş 		        16 	veri bağlantısından çık
1 	başlık başlangıcı 		17 	aygıt denetimi 1
2 	metin başlangıcı 		18 	aygıt denetimi 2
3 	metin sonu 		    19 	aygıt denetimi 3
4 	aktarım sonu 		    20 	aygıt denetimi 4
5 	sorgu 		        21 	olumsuz bildirim
6 	bildirim 		    22 	zaman uyumlu boşta kalma
7 	zil 		        23 	aktarım bloğu sonu
8 	geri al 		    24 	iptal
9 	yatay sekme 		    25 	ortam sonu
10 	satır besleme/yeni satır 	26 	değiştir
11 	dikey sekme 		    27 	çık
12 	form besleme/yeni sayfa 	28 	dosya ayırıcısı
13 	satır başı 		    29 	grup ayırıcısı
14 	dışarı kaydır 		    30 	kayıt ayırıcısı
15 	içeri kaydır 		    31 	birim ayırıcısı

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]