Αlfa

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Alfa (Α α) (Yunanca: Άλφα, alfa) Yunan alfabesinin ilk harfidir. Türkçe'deki /a/ sesine karşılık gelir. Alfa, Fenike Alfabesi'nin ilk harfi, alef Alef'ten türetilmiştir. Türkçe alfabe kelimesi de Yunanca'nın ilk iki harfi olan Alfa ve Betadan gelir.

Alfa purum[değiştir | kaynağı değiştir]

Alfa purum (Latince'den, Türkçe anlamı Safi Alfa) Grekçe'de e (Epsilon), i (Iota) ve r (Ro) harflerinden sonra gelen a (Alfa) harfini tanımlamak için kullanılır. Alfa purum, Yunanca'da çekim eki ve fiillere etkisi olduğu için önemlidir. Buna göre örneğin Grekçeγέφυρα géfira ("Köprü") kelimesi genitifde γεφύρᾱς gephýrās şeklinde çekilir. Grekçeδόξα dóxa ("kanaat" ya da "şöhret") kelimesi bunun aksine genitifde Grekçeδόξης dóxēs şeklinde çekilir.

Alfa privativum[değiştir | kaynağı değiştir]

Yunancada alfa harfi ön ek olarak kullanıldığında bir şeyin yokluğunu yahut etkisizliğini vurgular ve bu özelliği ile o kelimeyi olumsuzlar. Yalnızca olumsuzluk kattığı durumlarda alfa negativum olarak da adlandırılır. Türkçeye geçen asosyal ve ateist gibi kelimeler de bu ön ekin sonucudur.

Örnekler[değiştir | kaynağı değiştir]

Aγγαρεία (angaria) = Angarya

Αχούρι (ahuri) = Ahır

Αχλάδι (ahlađi) = Armut, Ahlat

Αυλή (avli) = Avlu