İbrahim Yavuz Yükselsin

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

İbrahim Yavuz Yükselsin (d. 12 Temmuz 1966, İstanbul), 1985 yılında girdiği İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü'nden 1990' yılında mezun oldu ve aynı kurumda önce sözleşmeli olarak (1990) daha sonra (1992) araştırma görevlisi kadrosunda göreve başladı. 1994'te "İsmail Fenni Ertuğrul'un Sözel Taksimleri" başlıklı tezi ile D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeki Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı ve aynı yıl başladığı doktora öğrenimini 2001'de "Batı Türkiye Romanlarında Kültürel Kimlik, Profesyonel Müzisyenlik ve Müziksel Yaratıcılık” başlıklı doktora tezi ile tamamladı. 2011 Haziran'ında Yardımcı Doçent, 2011 Şubat'ında Doçent Unvanlarını aldı.

Öğrenim süreci boyunca Turgut Aldemir ile kulak eğitimi ve solfej, piyano, armoni, koro; Serhat Durmaz ile Geleneksel Türk Sanat Müziği kuramı, Dağar, Akustik; Fırat Kutluk ile Uluslararası Sanat Müziği Tarihi, Yetkin Özer ile Müzikoloji ve Etnomüzikoloji kuramları ile Araştırma yöntem ve teknikleri üzerine çalıştı. Müzikoloji ve Etnomüzikoloji kuramı, Dünya Müzikleri, Çalgı Bilgisi, Müzik Analizi ve Müzik Etnografisi üzerine incelemeler yapan İbrahim Yavuz Yükselsin halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olup 2013-2015 yılları arasında Müzik Bilimleri Anabilim Dalı başkanlığı ve Bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü.

Üniversitedeki görevinin yanı sıra TRT Radyo 3'te farklı kültürlerin müzik geleneklerini tanıtan Sınırların Ötesinde Müzik [(1999-2000), (2006-2007)]; Uluslararası Sanat Müziğinin başı çeken bestecilerin yaşamından kesitler sunulan Evrensel Müziğin Ustaları [(1999-2000),(2007-2008)]; ve çalgıların tanıtıldığı Çalgılar ve Müzik (2006-2007) programlarını hazırladı. D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yayınlanan Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi'nde Baş Editörlük (2012-2014) ve Yayın Kurul Üyeliği (2011-2012) görevlerini yürüttü.[1]

VERDİĞİ DERSLER[değiştir | kaynağı değiştir]

Lisans programı: "Müzik, Kültür ve Toplum", "Etnomüzikolojiye Giriş", "Müzik Araştırmacılığı Uygulamaları", Araştırma Tasarımı ve Projelendirme", "Dünya Müzikleri", "Müzik Laboratuvarı", "Müzik Etnografisi", "Müzik Analizi".

Yüksek Lisans programı: "Çaprazkültürel Müzik Analizi", "Kültürlerarası Dialog, Aracılık ve Müzik"

Doktora programı: "Etnomüzikolojide Yöntem ve Teknik" ve "Tınısal Müzik Analizi".

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI[değiştir | kaynağı değiştir]

Makaleler[değiştir | kaynağı değiştir]

2016 Uğur ASLAN & Yükselsin, İ. Yavuz, “Sosyal Nüfuz Kuramı Bağlamında Türkiye'de Çağdaş Hristiyan Müziği ve Protestan Kültürel Kimliği”, The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 9/ Sayı 42/s: 1954-1962.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi42_pdf/8diger_sosyalbilimler/aslan_ugur_iyavuzyukselsin.pdf

2016 Hasan Devrim KINLI & Yükselsin, İ. Yavuz, “Eşikler, Müzikler ve Liminalite: Profesyonel Roman müzisyenler ve Bergama Yöresi Evlilik Ritüellerindeki Liminal Rolleri”, International Journal of Human Sciences, Vol 13, No.1, s:375-399.

https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/3481

2016 Bilgihan AKBABA BOZOK & Yükselsin, İ. Yavuz, “Pesna Pratiğinde Dönüşüm ve Süreklilik: Breznitsa Pomak Topluluğu Örnek Olayı”, International Journal of Human Sciences, Vol. 13 / No.1 / s: 421-435/

https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/3484

2015 Orçun BERRAKÇAY & Yükselsin, İ. Yavuz, “Deve Güreşi Ritüellerinde Müzik ve Müzisyenlik”, The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 8, Sayı 41, s: 1414-1429.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi41_pdf/8diger_sosyalbilimler/berrakcay_orcun_ibrahimyavuzyukselsin.pdf

2015 Aslan, Uğur & Yükselsin, İ. Yavuz, "Protestan Ritüellerinde Popüler Müzik Pratiği: İzmir Çağdaş Tapınma Scene", The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 8/40, Ekim, s:876-888.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi40_pdf/8diger_sosyalbilimler/aslan_ugur_iyavuzyukselsin.pdf

2015 Yükselsin, İ. Yavuz, "Bir 'Kültürel Aracı' Olarak Muzafer Sarısözen ve Erken Cumhuriyet Döneminde 'Türk Halk Müziği'nin Yeniden İnşasındaki Rolü”, Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, Sayı:14, s:77-90.

http://dergipark.gov.tr/yedi/issue/21847/234903

2015 Kınlı, H. Devrim & Yükselsin, İ. Yavuz, "Kültürel Aracılığın Ritüelleri: Bergamalı Profesyonel Roman Müzisyenlerin Geçiş Ritüellerindeki Aracılık Rolleri", The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 8/39, Ağustos, s:1119-1130.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi39_pdf/8diger_sosyalbilimler/kinli_hasandevrim_ibrahimyavuzyukselsin.pdf

2014 Yükselsin, İ. Yavuz, "Kültürel Aracılık, Roman ve Müzik: Bir Rumeli Halk Ezgisinin Güreş Havasına Dönüştürülmesi Örnekolayı”, The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 7/34, Ekim, s:713-730.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt7/sayi34_pdf/6psikoloji_sosyoloji_felsefe/yukselsin_ibrahimyavuz.pdf

2011 Yükselsin, İ. Yavuz, “Etnomüzikoloji Açısından Ahmed Adnan Saygun”, Bilig, Sayı 57, Bahar, s:247-277.

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1213-published.pdf

2010 Yükselsin, İ. Yavuz, “İlle de Roman Olsun: Popüler Müzik ve Kültürel Kimliğin Tınısal Sunumu”, Porte Akademik: 4 Aylık Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, sayı 1/1, Ekim, s.107-119.

2010 Yükselsin, İ. Yavuz & O. Berrakçay, “Bir Müziksel Terapi Modeli Olarak ‘Etkileşimli Ritim Tekrarı Alıştırması’nın Otistik Spektrum Bozuklukları Olan Çocuklardaki Problem Davranışların Azaltılmasındaki Etkileri”, The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 3/10, Kış, s:661-673.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi10pdf/yukselsin_ibrahimyavuz.pdf

2010 Yükselsin, İ. Yavuz & M. Küçükebe, “Batı ve Türk Sanat Müziği Keman Çalıcıları Arasındaki Tınısal Algı Farklılığının Kültürel ve Bilişsel Yönleri Üzerine Spektral Bir Analiz”, The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 3/10, Kış, s:674-687.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi10pdf/yukselsin_ibrahimyavuz_2.pdf

2009 Yükselsin, İ. Yavuz, “Satılık Havalar!: Batı Türkiye Roman Topluluklarında Bir Müziksel Zanaatkârlık Biçimi Olarak ‘Çalgıcılık’”, The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 2/8, Yaz, s: 452-463.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt2/sayi8pdf/yukselsin_ibrahimyavuz.pdf

2001 Yükselsin, İ. Yavuz, “Güreş Müziğinde İcra ve Yaratıcılık: Edirneli Roman Müzisyenlerin Kırkpınar Güreşlerindeki Rolü”, Muzikoloji Derneği Simpozyum Bildirileri, İstanbul: Müzikoloji yayını, s:141-147.

2001 Yükselsin, İ. Yavuz, “Bir Grup Kimliği Olarak “Çalgıcılık": Edirne Romanlarında Profesyonel Müzisyenliğin Grup Kimliğindeki Rolü”, Muzikoloji Derneği Simpozyum Bildirileri, İstanbul: Müzikoloji yayını, s: 134-140.

1994 Yükselsin, İ. Yavuz, "Pop–Besk", Musiki Bülteni, DEÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü yayını, Ocak, sayı 7, s.4–6.

1993 Yükselsin, İ. Yavuz, "Xenakis’in Kulakları" [Jacques Drillon’un Le Nouvel Observateur’ün 30 Kasım 1984 sayısında yayınlanan “Les Oreilles de Xenakis” başlıklı söyleşisinin çevirisi], Musiki Bülteni, DEÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü yayını, sayı 6, Ekim, s.4–5.

1993 Yükselsin, İ. Yavuz, "Carlo Domeniconi İzmir’de", Musiki Bülteni, DEÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü yayını, sayı 4, Nisan, s.3–5.

1993 Yükselsin, İ. Yavuz, "Kaynak Gösterilmeden Yayınevi ve Hazırlayanın Adı Belirtilmeden Kulanılamaz", Musiki Bülteni, DEÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü yayını, sayı 3, Ocak, s.7–9.

1992 Yükselsin, İ. Yavuz, "Küğ Dünyası Bir Ustasını Yitirdi", ''Orkestra'', sayı 227, Temmuz, s.17–21.

Kitap[değiştir | kaynağı değiştir]

1996 Batı Küğü Üzerine Seçme Yazılarıyla Gültekin Oransay, DEÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, İzmir, [Yrd. Doç. Dr. Serhat Durmaz’la birlikte hazırlanan derleme kitap].

Kitapiçi Bölüm[değiştir | kaynağı değiştir]

2011 Yükselsin, İ. Yavuz, "İlle de Roman Olsun: Popüler Müzik ve Kültürel Kimliğin Tınısal Sunumu", İlle de Sanat Olsun, Proje Raporu, İstanbul: s:96-102.

2011 Yükselsin, İ. Yavuz, "Müzik ve Kültürel Çeşitlilik - Göç, Kimlik, Müzik: Pomaklarda Göçmen Kimliğin İfade Aracı Olarak 'Pesna' Türkiye'de Müzik Kültürü, Ankara: AKDTYK Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, s:457-462.

Kongre[değiştir | kaynağı değiştir]

2016 Bilgihan AKBABA BOZOK & Yükselsin, İ. Yavuz, , “Göç, Mekan, Müzik: Karaağaçlı Pomak Göçmen Topluluğunda Mekanın Balkanlaştırılması”, II. Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, Narlıdere, Ekim 2016, 

2010 Yükselsin, İ. Yavuz & C. Yılmaz, “Cinsiyet ve Sınırlar: Evlilik Ritüeli Bağlamında Bergamalı Roman Kadın Müzisyenler”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar: Değişim ve Güçlenme, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Bildiri Kitabı, 13-16 Ekim 2009, Cilt 4, 146-156, İzmir.

2008 Berrakçay, O. & Yükselsin, İ. Yavuz, , “Müzik ve Otizm: Ritim Tekrarına Dayalı Uygulama Çalışmalarının Problem Davranış Kontrolüne Etkisi”, Proceedings Of International Conference on Educational Sciences (ICES’08), June 23-25, 291-298, East Mediterrian University, Famagusta: North Cyprus, 2008.

2006 Yükselsin, İ. Yavuz, "Göç, Kimlik, Müzik: Pomaklarda Göçmen Kimliğin İfade Aracı Olarak 'Pesna'", Tarihsel Süreç İçinde Türkiye’de Müzik Kültürü ve Müzik Müzesi Uluslararası Kongresi, 29-31 Mayıs 2006 İstanbul: Askeri Müze ve Kültür Sitesi.

2005 Yükselsin, İ. Yavuz, “İlle de Roman Olsun: Popüler Müzik ve Kültürel Kimliğin Tınısal Sunumu”, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü, Müzikte Temsil ve Müziksel Temsil Uluslararası Kongresi, 6-8 Ekim, İstanbul

2003 Yükselsin, İ. Yavuz, “Popüler Müzik ve İnternet Teknolojileri”, Popüler Müzik Araştırmaları Derneği (PMAD), Popüler Müzikte Kod, Anlam ve İfade Ulusal Kongresi, 6-8 Ekim, Eskişehir.

Sempozyum[değiştir | kaynağı değiştir]

2016 Orçun BERRAKÇAY & Yükselsin, İ. Yavuz, “Müziksel Etkinliklerin ve Müzisyenliğin Deve Güreşi Ritüellerindeki Önemi”, I. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu, Selçuk, Kasım 2016,

2016 Bilgihan AKBABA BOZOK & Yükselsin, İ. Yavuz, “Karaağaçlı Pomak Göçmen Topluluğu'nda Balkanlı Kimliğinin İnşa Aracı Olarak Müziksel İcra”, Uluslararası Müzik Sempozyumu, Nilüfer, Ekim 2016, 

2016 Uğur ASLAN & Yükselsin, İ. Yavuz, “Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Aracı Olarak Dinsel Müzik: İzmir Işık Kilisesi'nde İyileştirme Ritüeli”, VII. ULUSLARARASI HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU, Kütahya, Mayıs 2016,

2014 Bozok, Bilgihan A. & Yükselsin, İ. Yavuz, "Pesna Pratiğinde Dönüşüm ve Süreklilik: Breznitsa Pomak Topluluğu Örnekolayı", İzmir II. Ulusal Müzik Sempozyumu, 17-18 Kasım, İzmir.

2014 Yükselsin, İ. Yavuz, "Bir Ulus-Devletin Kültürel İnşası: Erken Cumhuriyet Dönemi Bergama'sında Müzik ve Sosyokültürel Dönüşüm", İzmir II. Ulusal Müzik Sempozyumu, 17-18 Kasım, İzmir.

2014 Yükselsin, İ. Yavuz, "Kültürel Aracılar Olarak Romanlar: Kırkpınar Yağlı Güreşleri Örnekolayı", Dünya Ses Günü Sempozyumu, 16 Nisan 2014, İzmir.

2013 Yükselsin, İ. Yavuz, "Muzaffer Sarısözen ve 'Türk Halk Müziği'nin Yeniden İnşası Sürecindeki 'Kültürel Aracılık' Rolü", Ölümünün 50. Yılında Muzaffer Sarısözen Sempozyumu, 18-20 Kasım, Sivas.

2012 Kınlı, H. Devrim & Yükselsin, İ. Yavuz, "Kültürel Aracılığın Ritüelleri: Bergamalı Profesyonel Roman Müzisyenlerin Geçiş Ritüellerindeki Aracılık Rolleri", III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 24-26 Mayıs,Kütahya.

2012 Akkaş, Seher & Yükselsin, İ. Yavuz, "Senkretizm Bağlamında 'Karadeniz Rock' Olgusu: Grup Marsis Örneği", III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Kütahya.

2011 Kınlı, H. Devrim & Yükselsin, İ. Yavuz, "Eşikler, Müzikler ve Liminalite: Bergama Evlilik Ritüelleri Bağlamında Roman Müzisyenlerin Liminal Rolleri", II. Ulusal Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 26-28 Mayıs,Kütahya.

2011 Yükselsin, İ. Yavuz, "Kültürel Aracılık, Romanlar ve Müzik: Bir Rumeli Ezgisinin Güreş Havasına Dönüştürülmesi Örnek Olayı, II. Ulusal Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 26-28 Mayıs,Kütahya.

2007 Yükselsin, İ. Yavuz, “Etnomüzikoloji Penceresinden Saygun”, 4. Müzikoloji Sempozyumu, 9-10 Mart, Bursa.

2000 Yükselsin, İ. Yavuz, “Güreş Müziğinde İcra ve Yaratıcılık: Edirneli Roman Müzisyenlerin Kırkpınar Güreşlerindeki Rolü”, Müzikoloji Derneği 2. Müzikoloji Sempozyumu, 20-21 Ekim, İzmir.

1999 Yükselsin, İ. Yavuz, “Bir Grup Kimliği Olarak “Çalgıcılık”: Edirne Romanlarında Profesyonel Müzisyenliğin Grup Kimliğindeki Rolü”, Müzikoloji Derneği 1. Müzikoloji Sempozyumu, İstanbul.

1997 Yükselsin, İ. Yavuz, "Etnik-Kültürel Kimlik ve Göçmen Müziği”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Müzik Eğitimi Sempozyumu, 28-31 Mayıs.

1992 Yükselsin, İ. Yavuz, "Gülümlü Opera Geleneği ve Rossini", Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü, Rossini Semineri, İzmir Devlet Opera ve Balesi, 13-17 Nisan,

Panel[değiştir | kaynağı değiştir]

2007 Yükselsin, İ. Yavuz, Etnisite, Meslek, Müzik: Batı Türkiye Romanlarında Müzik Yapma Üzerine Kurulu Bir Meslek Olarak Çalgıcılık, 40 Gün 40 Gece Sulukule Platformu, Umuda Giden Yol: Türkiye Roman Müziklerinden Örnekler Paneli, 20 Nisan 2007 İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Seminer Salonu, Maçka Yerleşkesi.

CD/KASET[değiştir | kaynağı değiştir]

1998 Pomak Göçmenlerde Müzik ve Pesna, Kalan Müzik, İstanbul.