Difference between revisions of "Ermenice"

Jump to navigation Jump to search
144 bytes added ,  5 years ago
no edit summary
(Gerekçe:)
Tag: Mobile edit
* '''[[haç]]''' < Fars. xāc < Erm. ''xačʿ''
* '''hanek''' dial. 'şaka; eğlence' < Erm. ''hanak''
* '''haşıl'''^ dial. 'bir yemek' < Erm. ''xašil''
* '''hedik''' 'buğday haşlaması' < Erm. ''hatik''
* '''herk''' dial. 'nadas' < Erm ''herk''
* '''kama''' 'çivi' < Erm. ''gam''
* '''kerendi''' dial. 'tırpan' < Erm. ''gerandi''
* '''kete'''^ 'bir hamurişi' < Erm. ''gatʿay''
* '''kirve''' < Erm. ''kʿawor''
* '''kom''' dial. 'ağıl' < Erm. ''gom''
|
* '''kotan'''^ 'büyük saban' < Erm. ''kʿōtʿan''
* '''köftün''' 'keten küspesi' < Erm. ''kopton''
* '''küşne''' dial. 'burçak' < Erm. ''kʿušnay'' < Arap. ''kuşnā''
* '''[[lavaş]]'''^ 'ince pide' < Erm. ''lavaš'' < Fars. ''lavāş''
* '''[[madımak]]''' < Erm. madideğ
* '''mayıs''' 'taze sığır gübresi' < Erm.
* '''met''' 'çelik çomak' < Erm. ''mēt''
* '''murç''' 'çekiçle çakılan demir kazık' < Erm. ''murč'' 'çekiç'
* '''nahır'''^ dial. 'sığır sürüsü' < Erm. ''naxir''
* '''nüğü''' 'bir ölçü birimi" < Erm. dial. ''nuki, nugi'' < ''unki''
* '''orcik''' 'şeker sucuk' < Erm. ''ṙočik''
* '''[[pancar]]''' < Erm. ''banǰar''
* '''petek'''^ < Erm. ''pʿetʿek''
* '''pezevenk''' < Erm. ''bozawag'' [< ''boz'' 'prostitute' + ''awag'' 'elder, chief, superior']
* '''pinti'''^ 'cimri' < Erm. ''pʿintʿi''
* '''poşa''' dial. 'Çingene' < Erm. ''pʿoša''
* '''poşu''' 'baş örtüsü' < Erm. ''pʿoši'' < Fars.
* '''potur''' 'bir tür pantolon' < Erm. ''pʿotʿor''
* '''pöçük''' dial. 'kuyruk sokumu' < Erm. ''počʿik'' [<: ''počʿ'' 'tail']
* '''şelek'''^ dial. 'sırtta taşınan yük' < Erm. ''šalak''
* '''şen''' 'neşeli' < Erm. ''šen''
* '''şıllık''' < Erm. ''šil'' 'squint-eyed' [+ T. -lık eki]
* '''[[tel]]''' < Er. ''tʿel''
* '''teşi''' dial. 'yün eğirme aracı' < Erm. ''tʿeši''
* '''tığ'''^ dial. 'henüz savrulmamış ekin yığını' < Erm. ''tʿeł''
* '''[[tırtıl]]'''^ < Erm. ''tʿrtʿur''
* '''tonton''' < Erm. ''tʿontʿoš''
* '''[[torun]]''' < Erm. ''tʿoṙn''
* '''zangoç''' < Erm. ''žamgoc''
* '''zerun''' ' bir buğday türü' < Erm. dial. ''cʿirin'' < ''cʿorean''
* '''zoğal'''^ dial. 'kızılcık' < Erm. ''zołal''
|} bu listedeki sözcüklerin bazîlarî (üzerinde ^ işareti olan sözcükler) ermenceye Azericeden geçmişdir ve türk kökenlidir.
|}
 
== Kaynakça ==
2

edits

Navigation menu