Yüzeysel grup sırt kasları

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Yüzeysel grup sırt kasları üst eksteremiteleri gövdeye bağlar. Üst ekstremitelerin hareketleri ile ilgilidirler. Servikodorsal bölgede bulunurlar. Bölgenin yüzeyel fasyası kalın ve güçlü olup; yağ dokudan oluşur. Genel yüzeyel fasya ile devamlıdır. Bölgenin derin fasyası sıkı fibröz dokudur. Bu fasya ligamentum nuchae, tüm sırt omurlarının (torakal vertebra) processus spinosuslarına ve ligamentum supraspinaleye tutunur. Lateralde ise scapulanın acromion ve spina scapula kısımlarına tutunur. Buradan itibaren fascia deltoidea ve fascia axillaris ile devam eder.Önde ise fascia pectoralis ile devamlıdır.

Musculus rhomboideus minör-Musculus rhomboideus major[değiştir | kaynağı değiştir]

Musculus rhomboideus minör C7-T1 vertebraların proc. spinosuslarından başlar. Scapulae'nın Margo medialisinin Spina scpulae hizsının üst kısmına insersiyo yapar. Bazen bu kasın üst hizasından oksipital kemiğe silindirik bir kas demeti uzanır. Musculus rhomboideus major T2-T5 vertebraların proc. spinosuslarından başlar ve scapulae'nın margo medialisinin spina scapulae hizasının altında kalan kısmına insersiyo yapar. Bu kaslar scapulae'nın medial kenarını içe ve yukarıya çekerler. Böylece Musculus levator scapulae ile birlikte cavitas glenoidalis'i aşağı baktırılar. Rhomboid kaslar kaldırılmış üst ekstremiteyi kuvvetle aşağı indirirken kullanılırlar.Scapulae'nın medial kenarını toraks duvarından uzaklaştırırlar. Nervus dorsalis scapulae tarafından uyarılırlar.

Göğüs Kasları[değiştir | kaynağı değiştir]

Toraks ön duvarı regio pectoralis olarak bilinir. Regio Pektoralis; içte sternum, dışta plica axillaris anterior, yukarıda clavicula, aşağıda Musculus pectoralis major'ün alt kenarı ile sınırlıanan bölgedir.Üst ekstremite ile toraks duvarını birleştiren kaslar ve meme bezleri bulunur. Bölgenin duyusunu nn. supraclaviculares ve nervus intercostalisler taşır.Buradaki yüzeyel fascianın iki yaprağı arasında meme bezleri yer alır. Fascia pectoralis; Musculus pectoralis major'un üstünü kapatır. İçte sternum'a yukarıda clavicula'ya tutunur. Dışta omuz ve aksillanın derin fasciası arkada servikodorsal bölgenin derin fasciası ve aşağıda karın ön duvarındaki rektus kılıfı ile devam eder.Musculus pectoralis major ve Musculus latıssımus dorsi arasında kalan ve fascia axillaris adı verilen parçası Musculus latıssımus dorsi'nin dış kenarında ikiye ayrılır. daha sonra bu fascia Musculus latıssımus dorsi'yi sarıp vertebraların Processus spinosus'larında sonlanır.

Musculus Pectoralis Major[değiştir | kaynağı değiştir]

Clavicula'nın 1/3 iç yan parçası, Sternum ve 1-7 costaların ön yüzleri, sternumun ön yüzü, fascia thoracoabdominalisten başlar ve Humerus'un crista tuberculi majoris (Sulcus intertubercularis'in lateralkenarı) kısmına insersiyo yapar. Kola flexion, adduction ve iç rotasyon hareketlerini yaptırır. Bu üç hareketi birlikte yaptırarak kolun gövdenin önüne gelmesini sağlar. Buna "anteversiyon" denir. Kolun en kuvvetli flexor kasıdır.Nervus pectoralis medialis ve nervus pectoralis lateralis tarafından uyarılır. Derin inspiryumda aktiftir.

Musculus pectoralis minör[değiştir | kaynağı değiştir]

3,4,5 costaların dış yüzlerinden başlar ve processus coracoideus' insersiyo yapar. Scapulanın aşağı ve öne çekilmesinde etkilidir. Omuz sabitse kaburgaları yukarı kaldırır ki bu durum inspirasyona yardımcı olur. Musculus serratus anterior ile birlikte uzaktaki bir nesneye uzanmamıza ve yumuruk atmamıza yardım eder. Nervus pectoralis medialis tarafından uyarılır.

Musculus subclavius[değiştir | kaynağı değiştir]

Origosu 1. costanın costochondralis'idir. clavicula'nın 1/3 alt orta parçasında sonlanır. Scapula'yı aşağı çeker. Nervus subclavius tarafından uyarılır. Bu kas ayrıca clavicula ile costaların tehlikeli bir biçimde birbirine yaklaşmasını önler. Böylece Arteria subclavia, vena subclavia ve plexus brachialis'in 1. costa ile clavicula arasında sıkışmasını önler.

Musculus serratus anterior[değiştir | kaynağı değiştir]

1-9 costaların dış yüzlerinden başlar. Scapulanın margo medialis'inde sonlanır. Scapulanın orta hattan uzaklaştırılması ve toraksa yaklaştırılmasında görevlidir. Kolun hiperabductionunda musculus trapzius'la beraber çalışır.Scapula'ya yukar doğru rotasyon imkânı sağlar.Nervus thoracicus longus tarafından uyarılır. Eğer bu sinir hasarlanırsa bu kas felç olur ve "Kanat Scapula" diye adlandırılan klinik durum ortaya çıkar. Muayenesi, hastanın iki koluyla duvara dayanmasıyla yapılır. Kanat scapula durumunda hasarlı sinirin uyardığı taraftaki scapula belirgin olarak torakstan uzaklaşır.

Kaynakça[1][2][değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Ozan Anatomi-2014
  2. ^ Tusdata Anatomi -1: Dr. Erdinç Tunç