Trapezius

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Trapezius, üçgen şeklinde bir kastır. En yüzeyel sırt kasıdır. Protuberentia occipitalis externa, lig. nuchae, tüm torakal vertebraların processus spinosusları ve ligamentum supraspinaleden başlar. Üst parçasının lifleri clavicula'nın lateral 1/3'üne; orta parçasının lifleri, acromiona; alt parçasının lifleri ise spina scapula'nın medial ucundaki üçgen şeklinde olan trigonun spinae scapulae'ya tutunur. Üste lifleri Musculus levator scapulae ile birlikte scapulanın yukarı kaldırılmasını sağlar ve omzun çökmesini engeller. Orta parçası, romboi kaslarla birlikte scapulaenın orta hatta yaklaştırılmasında görev alır. Alt parçası ise kolun hiperabdusiyonunda Musculus serratus anteior'a yardım eder.Bu pozisyonda cavitas glenoidealis yukarı bakar. oskültasyon üçgeni'ni sınırlayan kaslardan biridir. Nervus accessorius ve C3-C4 spinal sinirler tarafından inerve edilir. Nervus accessoriusun felcindeki omuz düşüklüğünün sebebi Musculus trapezius'tur.