İçeriğe atla

Vikipedi:Hızlı rehber

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Açıklama Bunu yazarsanız Bunu elde edersiniz
her yere uygulanabilir
İtalik(eğik) metin ''italik'' italik
Kalın metin '''kalın''' kalın
Kalın ve italik '''''kalın ve italik''''' kalın ve italik
İç bağlantı

(Vikipedi sayfalarına)

[[sayfanın adı]]

[[sayfanın adı|gözükecek metin]]

sayfanın adı

gözükecek metin

Dış bağlantı

(başka sitelere)

[http://www.mesela.com]

[http://www.mesela.com gözükecek metin]
http://www.mesela.com

[1]

gözükecek metin
http://www.mesela.com

Wiki işaretlerini etkisiz
hale getirmek
''işaret''

<nowiki>''işaret'' yok</nowiki>

işaret

''işaret'' yok

sadece satırın başında uygulanabilir
Farklı boyutlardaki

başlıklar

=seviye 1=
==seviye 2==
===seviye 3===
====seviye 4====
=====seviye 5=====
======seviye 6======

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

Seviye 4

Seviye 5
Seviye 6
Numarasız liste

* bir
* iki
** iki nokta bir
* üç

  • bir
  • iki
    • iki nokta bir
  • üç
Numaralı liste

# bir
# iki
## iki nokta bir
# üç

  1. bir
  2. iki
    1. iki nokta bir
  3. üç
Tanım listesi

;Tanım
:nesne 1
:nesne 2

Tanım
nesne 1
nesne 2
Biçimlendirilmemiş metin

  her satır başında
  bırakılan bir boşluk
  biçimlendirilmemiş bir
  monospace metni oluşturur

her satır başında 
bırakılan bir boşluk 
biçimlendirilmemiş bir
monospace metni oluşturur
Bu rehberin geniş hali | Değişiklik yapmak için daha fazla yardım

Ayrıca bakınız