Trivium (eğitim)

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Trivium, yedi özgür sanatın alt bölümüdür ve gramer, mantık ve retorikten oluşur.[1]

Gramer ve Mantık/Diyalektik Alegorisi. Perugia, Fontana Maggiore.

Trivium, Martianus Capella'nın De nuptiis Philologiae et Mercurii ("Filoloji ve Merkür'ün Evliliği Üzerine") adlı eserinde üstü kapalı bir şekilde yer alır, ancak bu terim daha önceki quadrivium'un taklidi olarak ortaya atıldığı Karolenj Rönesansına kadar kullanılmamıştır.[2] Platon'un diyaloglarında açıklandığı üzere, gramer, mantık ve retorik klasik bir eğitimin temel unsurlarıdır. Bu üç ders Orta Çağ boyunca trivium kelimesiyle ifade edilmiştir, ancak bu üç dersin ilk olarak öğrenilmesi geleneği Antik Yunan'da kurulmuştur. Çağdaş uygulamalar, bazı İngiliz ve Amerikan üniversitelerinde (bazıları Klasik eğitim hareketinin bir parçasıdır) ve Birleşik Krallık'taki bağımsız Oundle Okulu'nda bulunanlar da dahil olmak üzere çeşitli biçimler almıştır.[3]

Etimoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Etimolojik olarak Latince trivium kelimesi "üç yolun birleştiği yer" anlamına gelir (tri + via), dolayısıyla trivium'un konuları; aritmetik (soyut kavramlar olarak sayılar), geometri (mekandaki sayılar), müzik (zamandaki sayılar) ve astronomiden (mekan ve zamandaki sayılar) oluşan Orta Çağ liberal sanatlar eğitiminin üst bölümü olan quadrivium'un temelini oluşturur. Eğitimsel olarak, trivium ve quadrivium öğrenciye klasik antik çağın yedi özgür sanatını aktarırdı.

Gramer Alegorisi. Soldaki Priscian, sağdaki öğrencilerine Latince gramer öğretiyor. Luca della Robbia'dan Relief. Floransa, Museo dell'Opera del Duomo.

Tanım[değiştir | kaynağı değiştir]

Gramer öğrenciye dilin mekaniğini öğretir. Bu, öğrencinin beş duyu tarafından algılanan nesneleri ve bilgileri tanımlayarak "terimlere ulaştığı" adımdır. Dolayısıyla, Özdeşlik Yasası: bir ağaç ağaçtır, kedi değil.

Mantık (aynı zamanda diyalektik), düşüncenin ve analizin "mekaniği", sağlam argümanlar oluşturma ve yanlış argümanları ve ifadeleri belirleme ve böylece çelişkileri sistematik olarak ortadan kaldırma ve böylelikle güvenilebilecek olgusal bilgi üretme sürecidir.

Retorik, dinleyiciyi ve okuyucuyu eğitmek ve ikna etmek için dilin uygulanmasıdır. Artık anlaşılan (mantık) ve dışarıya bilgelik (retorik) olarak aktarılan bilgidir (gramer).

Aristoteles, Retoriği "her şeyde ikna üretme yeteneğine sahip olanı algılama gücü" olarak tanımlamıştır.[4]

Rahibe Miriam Joseph, The Trivium: The Liberal Arts of Logic, Grammar, and Retoric (2002) kitabında triviumu şöyle tanımlar:

Gramer, düşünceyi ifade etmek için semboller icat etme ve bunları bir araya getirme sanatıdır; mantık, düşünme sanatıdır; retorik ise düşünceyi bir zihinden diğerine iletme, dili duruma uyarlama sanatıdır.

. . .

Gramer, sembolize edildiği haliyle şeyle ilgilenir. Mantık, bilindiği haliyle şeyle ilgilenir. Retorik, iletildiği haliyle şeyle ilgilenir.[5]

John Ayto, Dictionary of Word Origins'de (1990) trivium (gramer, mantık ve retorik) eğitiminin quadrivium (aritmetik, geometri, müzik ve astronomi) eğitimi için gerekli hazırlık olduğunu yazmıştır. Orta Çağ öğrencisi için trivium, yedi liberal sanatın kazanılmasının müfredat başlangıcıydı; bu nedenle, temel lisans eğitimiydi. Trivial kelimesi, daha basit olan trivium ile daha zor olan quadrivium arasındaki zıtlıktan doğmuştur.[6]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Onions, C.T., (Ed.) (1991). The Oxford Dictionary of English Etymology. s. 944. 
 2. ^ Marrou, Henri-Irénée (1969). "Les arts libéraux dans l'Antiquité classique". pp. 6–27 in Arts libéraux et philosophie au Moyen Âge. Paris: Vrin; Montréal: Institut d'études médiévales). pp. 18–19.
 3. ^ See Martin Robinson, Trivium 21st century 22 Eylül 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Each of these iterations was discussed in a conference at King's College London on the future of the liberal arts at schools and universities; see and Boarding Schools Association,Oundle School - improving intellectual challenge 15 Ağustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi..
 4. ^ Taylor, Thomas (1811). The Rhetoric, Poetic and Nicomachean Ethics of Aristotle. Londra: Robert Wilks. s. 6. 
 5. ^ Joseph, Sister Miriam (2002). "1, The Liberal Arts". The Trivium: The Liberal Arts of Logic, Grammar, and Rhetoric. Paul Dry Books. ss. 3, 9. ISBN 9781589882737. 
 6. ^ Ayto, John (1990). Dictionary of Word Origins. University of Texas Press. s. 542. ISBN 1-55970-214-1. 

Daha fazla okuma[değiştir | kaynağı değiştir]

 • McLuhan, Marshall (2006). The Classical Trivium: The Place of Thomas Nashe in the Learning of His Time. (McLuhan's 1942 doctoral dissertation.) Gingko Press. 1-58423-067-3ISBN 1-58423-067-3.
 • Michell, John, Rachel Holley, Earl Fontainelle, Adina Arvatu, Andrew Aberdein, Octavia Wynne, and Gregory Beabout. "Trivium: The Classical Liberal Arts of Grammar, Logic, & Rhetoric. New York: Bloomsbury, 2016. Print. Wooden Books".
 • Robinson, Martin (2013). Trivium 21c: Preparing Young People for the Future with Lessons from the Past. London: Independent Thinking Press. 978-178135054-6ISBN 978-178135054-6.
 • Sayers, Dorothy L. (1947). "The Lost Tools of Learning" 16 Aralık 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Essay presented at Oxford University.
 • Winterer, Caroline (2002). The Culture of Classicism: Ancient Greece and Rome in American Intellectual Life, 1780–1910. Baltimore: Johns Hopkins University Press.