Türkiye Bilimler Akademisi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(TÜBA sayfasından yönlendirildi)
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Türkiye Bilimler Akademisi
TÜBA logo.jpg
Kısaltma TÜBA
Kuruluş 2 Eylül 1993[1]
Tür Bilimler akademisi
Yasal statü Özerk (İdari ve mali)
Üyeler 205 akademisyen
Resmî diller Türkçe
Akademi Başkanı Muzaffer Şeker
Bütçe ₺18.551.000 (2020)[2]
Resmî site tuba.gov.tr

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye’de tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bilim insanlığını ve araştırıcılığı özendirmek ve bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak; gençleri bilim ve araştırma alanına yöneltmek; Türkiye’deki bilim insanları ve araştırıcıların toplumsal statülerinin yükseltilmesi ve korunmasına çalışmak; bilim ve araştırma standartlarının yükseltilmesine yardım etmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe, bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip yüksek bilim kuruluşu.

Görevleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye Bilimler Akademisinin görevleri şunlardır:[3]

 • Bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemeler ve danışmanlık yapmak.
 • Toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak.
 • Hükümete, Türk bilimcileri ve araştırıcılarının toplumsal statüleri, yaşam düzeyleri, gelirleri ve bu tür faaliyetlerin gereği olan özel kolaylık ve ayrıcalıklara ilişkin mevzuat değişiklikleri önermek.
 • Bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak ve bilim adamlığını özendirmek için ödüller vermek.
 • Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve görevlerin yerine getirilebilmesi ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

Bu doğrultuda, Bilim Eğitimi, Açık ders Malzemeleri, Genç Bilim İnsanları Ödül programı (GEBİP), Kültür Envanteri çalışmaları, Türkçe Bilim Terimleri Sözlük Çalışmaları gibi program ve projeleri ile 30'dan fazla ikili, 10'un üzerinde çoklu Uluslararası kuruluşla ilişkileri sürdürmekte olan akademinin toplam 190 üyesi bulunmaktadır. Kasım 2019'daki Akademi Konsey karari ile TÜBA-GEBİP üyesi akademisyenler kurulan Genç Akademi'nin doğal üyesi sayılmiştir.

Akademi üyeliği[3][değiştir | kaynağı değiştir]

 • Akademide; asli üye, asosye üye ve şeref üyesi olmak üzere üç tür üye bulunur. Aslî üye sayısı, Türkiye’de çalışan profesör unvanlı bilim adamlarının yüzde ikisini geçemez. Asosye üye sayısı ise, asli üye sayısı için belirlenen üst sınırın yarısını geçemez.
 • Şeref üyeliği sayısı herhangi bir sınırlamaya tabi değildir.
 • Asli ve asosye üyeler her yıl sonunda o yıl içinde yaptıkları çalışmalarla gelecek yıl yapmayı planladıkları araştırmaları birer rapor halinde Akademi Konseyine sunarlar.

Üyeliğe seçilme şartları[3][değiştir | kaynağı değiştir]

1. Asli üye aşağıda belirlenen şartları taşıyan T.C. uyruklu seçkin bilim adamları arasından seçilir:

 • Ulusal veya uluslararası saygın kuruluşlardan ödül veya madalya almış olmak.
 • Kendi adıyla anılan keşif, icat, teori ve modellere sahip olmak ve/veya adı klasik kitaplara veya derleme makalelere geçmiş olmak.
 • Uluslararası bilim atıfları kataloglarında genel kabul görmüş yüksek sayıda atıf almış olmak.

2. Asosye üye, asli üye olmaya aday T.C. uyruklu yetenekli genç bilim adamları arasından seçilir.

3. Şeref üyesi, asli üye olma şartlarına sahip, ancak yaş haddi sebebiyle asli üyeliğe seçilemeyen T.C. uyruklu bilim adamları ile asli üyelerde aranan şartları taşıyan yabancı bilim adamları arasından seçilir.

Üye seçimi[değiştir | kaynağı değiştir]

4 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile üye seçimi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:[3]

 • Aslî ve asosye üyelerin, üçte biri TÜBİTAK Yönetim Kurulu, üçte biri Yükseköğretim Kurulu ve üçte biri aslî üyeler tarafından önerilir.
 • Akademiye üye seçimi; Aslî üyeler veya Yükseköğretim Kurulu ya da TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından Akademi Başkanlığına gerekçeli yazıyla önerilen adayların Akademi Konseyince kabulü ve Genel Kurula sunulmasından sonra Genel Kurulca onaylanması suretiyle gerçekleşir.
 • Asli üyeler tarafından önerilecek aslî, asosye ve şeref üyeleri için bir aslî üye tarafından Akademi Başkanlığına yazılı olarak başvurulması ve aday gösterilen kişinin, aday gösteren üye dışında iki Genel Kurul üyesi tarafından da yazılı olarak desteklenmesi gerekir. Adaylık, Akademi Konseyi tarafından kabul gördükten sonra Genel Kurulun onayına sunulur.
 • Aslî üyelik altmış yedi yaşına kadar sürer. Yaş haddi nedeniyle aslî üyelik statüsü sona eren üyeler, şeref üyesi olurlar. Asosye üyeler üç yıl için seçilirler. Asosye üyelik süresi toplam en çok dokuz yıldır.

Özerklik tartışması[değiştir | kaynağı değiştir]

KHK ile TÜBA'nın fiilen özerk bir kurum olmaktan çıkarıldığı ve hükûmete bağlı bir kuruluş haline getirildiğini ileri süren bazı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyeleri, 2 Eylül 2011 tarihinde ana sayfasından duyurduğu kamuoyu bildirisi[4] ile "istifa etmeyi ve yeni bir yapıda örgütlenmeyi düşündüklerini" dile getirmişlerdir. İstifa eden 70 kadar üye Bilim Akademisi (BAD) adlı yeni bir dernek kurmuştur.[5] İstifalar, 27 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 497 s. Kanun Hükmünde Kararname ve Ekim 2011'de yapılan değişikliklere bir tepki olarak gerçekleşmişti. Bu değişikliklere göre Akademi Başkanı TÜBA Genel Kurulu tarafından seçilen üç aday arasından Başbakan tarafından atanmaya başlanmış ve Akademi Başkanının ve Konsey Üyelerinin görev süresi dört yıldan üç yıla indirilmişti.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]