Sonia Boyce

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sonia Dawn Boyce, Britanya İmparatorluk Nişanı sahibi, Londra Kraliyet Sanat Akademi üyesi (1962-). Londra'da yaşayan ve çalışan bir İngiliz Afro-Karayip sanatçı. Middlesex Üniversitesinde profesör ve Londra Sanat Üniversitesi'nde Siyahi Sanat ve Tasarım Profesörüdür. Boyce'un araştırma alanları, sanatı toplumsal bir uygulama olarak keşfetmek ve bu çalışma alanından kaynaklanan eleştirel ve bağlamsal tartışmalardır. İşbirlikçi çalışmaya önem veren Boyce, 1990 yılından beri diğer sanatçılarla yakın çalışmalar içindedir, sıklıkla işbirlikçileri adına doğaçlama ve spontane performansçı eylemler içermektedir. Boyce'un çalışması, çizim, basım, fotoğraf, video ve ses gibi çeşitli medya çeşitleri içerir. Sanatı ses ve bellek arasındaki boşlukları, uzayın dinamiklerini ve izleyicinin dahil edilmesini araştırır. Boyce, bugüne kadar İngiltere çapında birçok sanat kolejinde otuz yıldan fazla Güzel Sanatlar stüdyo uygulamaları öğretti.

Geçmiş[değiştir | kaynağı değiştir]

Londra'da doğan Sonia Boyce, Doğu Midlands Stourbridge Koleji'nde öğrenim gördü. Fotoğraf, kurgu ve yazı gibi bir dizi medyayla birlikte çalışır. 1980'lerin Siyahi İngiliz kültürel rönesansının(Black British cultural renaissance)bir parçası olarak şöhret kazandı. Çalışmaları aynı zamanda feminizmle ilgilidir. Ron Exley (2001) şunları yazmıştır: 'Boyce’nin sanatının etkisi, kültürel ana akım içinde Siyahi veya Afro-Karayip sanatının konumunu yeniden yönlendirmek ve yeniden değerlendirmek olmuştur.’ Katıltığı ilk sergi, 1983'te Londra Afrika Merkezi’nde Beş Siyah Kadın(Five Black Women)adlı sergidir. Boyce'un ilk çalışmaları, arkadaş, aile ve çocukluk deneyimlerini gösteren büyük tebeşir ve pastel çizimlerdi. Arka planından çizim yaparken genellikle Karayipler ile ilişkili duvar kağıdı desenleri ve parlak renk tasvirleri ekledi. Bu eser boyunca sanatçının, Britanya'da siyahi bir kadın olarak konumunu ve bu tecrübenin kök saldığı tarihsel olayları incelediği ileri sürülmüştür. Boyce, daha sonraki çalışmalarında çağdaş siyah yaşamını tasvir eden kompozit görüntüler üretmek için dijital fotoğrafçılık da dahil olmak üzere çeşitli kitle iletişim araçları kullandı. Odak noktası belirli etnik deneyimlerden uzaklaşmış görünse de, beyaz bir toplumda yaşayan siyahi bir kadının tecrübelerini ve din, siyaset ve cinsel politikanın bu deneyimleri nasıl oluşturduğu temaları devam eder. Boyce geniş bir şekilde öğreti ve atölye çalışmalarını yaratıcı sürecin bir parçası olarak kullanır ve eserleri birçok ulusal koleksiyonlarda görülebilir. Boyce'un çalışmaları Tate Modern, Victoria & Albert Müzesi(Victoria & Albert Museum) Hükûmet Sanat Koleksiyonu(the Government Art Collection), İngiliz Konseyi(British Council) ve Southbank Center'daki Sanat Konseyi Koleksiyonunda(Arts Council Collection)toplanmıştır. Sonia Boyce, sanata hizmetinden dolayı Queen's Birthday Honors List 2007'de Britanya İmparatorluk Nişanı ödülüne layık görüldü. 2016 yılında Sonia Boyce Kraliyet Akademisi'ne seçildi.

Araç[değiştir | kaynağı değiştir]

İlk sanat yıllarında Boyce, arkadaşlarının, ailesinin ve kendisinin çizimlerini yapmak için tebeşir ve pastel boya kullandı. Daha sonra, fotoğraf, grafik tasarım, film ve karikatürü birleştirmek için ve çalışmalarıyla daha çok politik mesajlar iletmek için mezun oldu. Kolajın birleşmesi Boyce’e daha karmaşık parçalar keşfetmesi için izin verdi. Boyce'un eserinde karikatür kullandığına dikkat etmek önemlidir. Karikatür tarihsel olarak bireylerin abartılı özelliklerini sergilemek anlamına gelmektedir. Karikatürler genellikle gülünç olurlar ve konularının olumsuz algılarını teşvik edebilirler. Boyce karikatürleri kullanarak kendi imajında onları geliştirmeyi sağlar.

Mesaj[değiştir | kaynağı değiştir]

Boyce'un çalışması büyük ölçüde siyasi olarak bağlıdır. Boyce sömürgeci sözde bilimden ortaya çıkan yayılmış kavramları, siyahi beden algıları ve siyahi sunumun etrafında dolanan mesajları iletmek için aynı işin içindeki araçların çeşitliliğinden faydalanır. Çalışmalarının büyük kısımları dahilinde Boyce, beyaz üstünlüğü yanlısı olan toplumda siyahi olmaktan kaynaklanan kişisel yalnızlığı iletmeyi temenni eder. Boyce yapıtlarında ‘’öteki’’ olan siyahi beden kavramını araştırır. Genellikle, karmaşık bir geçmişi teşvik eden bir sanat eserini aktarmak için kolaj kullanır. Boyce, İngiltere'de Siyahi Kültürel Rönesans'ının( Black Cultural Renaissance )gerçekleştiği 1980'lerde önemli bir sanatçı olarak yükseldi. Bu hareket Margaret Thatcher'ın muhafazakârlığından ve ayrıca Enoch Powell'ın ırkçılığından ortaya çıktı. Bu toplumsal zemini kullanan Boyce, siyahi vücudu çevreleyen geleneksel İngilizce anlatıyı ele alıyor ve tepetaklak ediyor. Sanatıyla, kölelik boyunca ve köleler özgürleştikten sonra yayılan etnografik ırk kavramlarını devirmek için bir umut aşılar.

Sergiler[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Century City: art and culture in the modern metropolis, Tate Modern, London (2001)(Century City: modern metropolde sanat ve kültür Tate Modern, Londra (2001))
 • Recent Sonia Boyce: la, la, la,Reed College, Portland, Oregon (2001)(Yeni Sonia Boyce: Reed Koleji, Portland, Oregon (2001)
 • Sharjah International Bienal 7, Sharjah (2005)
 • Devotional,National Portrait Gallery, London(2007)(Adanmışlık, Ulusal Portre Galerisi, Londra (2007)
 • For you, only you (ed. Paul Bonaventura, Ruskin School of Drawing & Fine Art, Oxford Üniversitesi, and tour, 2007/2008) (Senin için, sadece sen(ed. Paul Bonaventura, Ruskin Çizim &Güzel Sanatlar Okulu, Oxford Üniversitesi ve Tur 2007/2008)
 • Crop Over,Harewood House, Leeds, and Barbados Museum & Historical Society (2007/2008)(Crop Over, Harewood House, Leeds ve Barbados Müzesi & Tarih Kurumu (2007/2008)
 • Like Love - Part One, Spike Island, Bristol, and tour (2009-2010);[16] "Part 2 and Part 3" (2009-2010) (Aşk Gibi - Birinci Bölüm Spike Island, Bristol ve tur (2009-2010) "Bölüm 2 ve Bölüm 3" (2009-2010)
 • Praxis: Art in Times of Uncertainty, Thessaloniki Biennal 2, Greece (2009)(Pratik: Belirsizlik zamanlarında sanat, Thessaloniki Biennali 2, Yunanistan (2009)
 • Afro Modern: Journeys through the Black Atlantic, Tate Liverpool and tour (2010)(Afro Modern: Siyah Atlantik'teki yolculuklar, Tate Liverpool ve tur (2010)
 • Black Sound White Cube, Kunstquartier Bethanien, Berlin (2011)(Siyah Ses Beyaz Küp, Kunstquartier Bethanien, Berlin (2011)
 • 8+8 Contemporary International Video Art, 53 Museum, Quangzhou (2011)(8 + 8 Uluslararası Çağdaş Video Sanatı, 53 Museum, Quangzhou (2011)
 • The Impossible Community, Moscow Museum of Modern Art (2011)(İmkânsız Topluluk, Moskova Modern Sanatlar Müzesi (2011)
 • Migrations: Journeys into British Art, Tate Britain (2012)) (Göçler: İngiliz Sanatı’na Yolculuk Tate Britain(2012)
 • There is no archive in which nothing gets lost, Museum of Fine Arts, Houston (2012)(Hiçbir şeyin kaybolmadığı arşiv yok, Güzel Sanatlar Müzesi, Houston (2012)
 • Keywords,Rivington Place, London (2013)(Anahtar Kelimeler, Rivington Place, Londra (2013)
 • No Colour Bar: Black British Art in Action 1960-1990,Guildhall Art Gallery, London (2015-16)(Renk Parmaklığı Yok: Siyahi İngiliz Sanat Eylemi 1960-1990, Guildhall Sanat Galerisi, Londra (2015-16)
 • All the World’s Futures,56. Venice Biennale of Contemporary Art, Venice (2015)(Tüm Dünyanın Gelecekleri, 56. Venedik Çağdaş Sanat Bienali, Venedik (2015)
 • Paper Tiger Whisky Soap Theatre (Dada Nice),Villa Arson, Nice (2016)(Kağıt Kaplan Viski Sabun Tiyatrosu (Dada Nice), Villa Arson, Nice (2016)

Araştırma Pozisyonları[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1996-2002, as a Post-Doctoral Fellow at the University of East London(1996-2002 Doğu Londra Üniversitesi'nde Doktora Sonrası Üyeliği)
 • Director of AAVAA23 Aralık 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (the African and Asian Visual Artists Archive), managing a Research Centre on the work of contemporary artists of African and Asian descent working in the UK.(AAVAA(Afrikalı ve Asyalı Görsel Sanatçılar Arşivi) direktörü, İngiltere'de çalışan Afrika ve Asya kökenli çağdaş sanatçıların eserleri üzerine bir araştırma merkezi yönetimi)
 • 2004-05 NESTA (National Endowment for Science, Technology and the Arts) Artist Fellow, researching the social dynamics of collaboration in art.(Bilim, Teknoloji ve Sanat Ulusal Vakı) Sanatta işbirliğinin sosyal dinamiklerini araştıran sanatçı üyeliği.)
 • 2008-11 AHRC Research Fellowship on the ephemeral nature of collaborative practice in art at the Centre for Drawing, Wimbledon College of Art and Design, University of the Arts London, with a concluding project The Future is Social.(2008-11 Sanat ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi Araştırma Bursu, Wimbledon Koleji Sanat ve Tasarım Üniversitesi, Londra Sanat Üniversitesi, The Future is Social adlı proje ile işbirliğine dayalı uygulamaların kısa ömürlü olması üzerine.)
 • 2015-18, as Principal Investigator for the Black Artists and Modernism (BAM),[20] a three-year research programme that investigates the artworks of Black-British artists and the works' relationship to modernism. (2015-18, Siyahi-İngiliz sanatçıların yapıtlarını ve eserlerinin modernizmle olan ilişkisini araştıran üç yıllık bir araştırma programı, Siyahi Sanatçılar ve Modernizmin (BAM) baş araştırmacısı)

Yayınlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Gilane Tawadros, Sonia Boyce: Speaking in Tongues, Kala Press, 1997.(Gilane Tawadros,Sonia Boyce:Dillerde Konuşma), Kala Press(Kala yayıncılık), 1997.
 • Annotations 2/Sonia Boyce: Performance (ed. Mark Crinson, Iniva - the Institute of International Visual Arts, 1998)(Açıklamalar2/Sonia Boyce:Performans(ed. Mark Crinson, Iniva -Uluslararası Görsel Sanatlar Enstitüsü,1998)
 • In 2007, Boyce, David A. Bailey and Ian Baucom jointly received the History of British Art Book Prize (USA) for the edited volume Shades of Black: Assembling Black Art in 1980s Britain, published by Duke University Press in collaboration with Iniva and AAVAA.(2007 yılında,Boyce, David A. Bailey ve Ian Baucom ortaklaşa İngiliz Sanat Tarihi Edebiyat Ödülü (ABD) düzenlenmiş cilt Siyahın Tonları: İngiltere'de Siyahi Sanatın Birleştirilmesi,) published by Duke University Press in collaboration with Iniva and AAVAA.(Duke University Yayıncılık Iniva ve AAVAA'nın işbirliğiyle tarafından yayınlandı.)
 • Allison Thompson, "Sonia Boyce and Crop Over", Small Axe, Volume 13, Number 2, (‘’Sonia Boyce ve Crop Over’’, Small Axe, bölüm 13, Numara 2)
 • Like Love(Aşk Gibi), Spike Island(Spike Adası), Bristol and tour(Bristol ve Tur)(ed. Axel Lapp, Green Box Press(Green Box yayıncılık), Berlin, 2010

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Sonia Boyce (exhibition catalogue, intro Pitika Ntuli; London, Air Gallery, 1987) [texts by Boyce](Sonia Boyce sergi kataloğu, tanıtım Pitika Ntuli; Londra Air Galeri , 1987) [texts by Boyce] [Sonia Boyce tarafından yazıldı]
 • The Impossible Self (exhibition catalogue by B. Ferguson, S. Nairne, S. Boyce and others, Winnipeg, A.G., 1988)(B. Ferguson, S. Nairne, S.Boyce ve diğerleri tarafından sergi kataloğu, Winniped A.G.1998)
 • M. Corris: "Sonia Boyce at Vanessa Devereux Gallery", Artforum, xxx (1992), p. 124(M. Corris: ‘’ Vanessa Devereux Galerisinde Sonia Boyce) Artforum, xxx (1992), p. 124( sayfa 124)
 • Gilane Tawadros, Sonia Boyce: Speaking in Tongues (London, 1997)(Gilane Tawadros, Sonia Boyce; Dillerde Konuşma)(Londra, 1997)
 • 'Recent Sonia Boyce: La, La, La (Yeni Sonia Boyce: La, La, La) (exhibition catalogue by S. Fillin-Yeh and M. Verhagen; Portland, OR, Reed Coll, Cooley A.G.; 2001) (S. Fillin-Yeh ve M. Verhagen tarafından sergi kataloğu; Portland, OR, Reed Coll, Cooley A.G
 • David A. Bailey, Kobena Mercer, Catherine Ugwu (eds), MIRAGE: Enigmas of Race, Difference and Desire, ICA, 1995.( SERAP: Irkın, Farklılığın ve Arzunun Enigması, ICA, 1995)
 • M. Crinson (ed.): Sonia Boyce: Performance, Institute of International Visual Arts in collaboration with Cornerhouse (M. Crinson (ed.): Sonia Boyce: Performans, Cornerhouse ile işbirliği içinde Uluslararası Görsel Sanatlar Enstitüsü (London, 1998)(Londra 1998)[1]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; Crinson isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]