Sekine

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sekine, "zihnin ve düşüncelerin toplu olması" anlamına gelmektedir. Ancak Sekine, bir dua olarak da bilinir. Aslının, vahye dayanan yüksek, sırlı, feyizli ve kuvvetli dualardan birisinin de Sekine olduğu kabul edilir.

Bir rivayete göre, Cebrail, Muhammed huzurunda bir sayfa indirmiş, Allah'ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı dua sayfası, Ali'ye tebliğ edilmiştir.

Okunuş Şekli
 1. Niyet (ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)
 2. İstiğfar (7 defa)
 3. Salavat-ı Şerife (7 defa)
 4. Allah-u Ekber (10 defa)
 5. Altı Esma her ayetle beraber okunacak. (19 defa)
Okunacak ayetler
 1. Güç işlerin kolay olması niyetiyle (Talak-7)
 2. Cebbarları zelil kılmak, her istek için (Taha-111)
 3. Katı gönülleri yumuşatmak,düşmanların gönüllerine rikkat, kalplerine acıma hissi vermek için (Hadid-9)
 4. Tevbe kabulü ve mağfiret istemek (Nisa-16)
 5. Tevbe kabulü ve mağfiret talebi (Nisa-23-106)
 6. Ehl-i kudretten af talebi için (Nisa-149)
 7. Duanın kabulü niyetiyle (Nisa-58)
 8. Ehl-ilim olmak ve ulum-u Rabbaniye’ye vakıf olmak (Nisa-11)
 9. Düşmanların hile ve aldatmalarından emin olmak için (Nisa-1)
 10. Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması (Fetih-1)
 11. Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması (Fetih-3)
 12. Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması (Maide-56)
 13. Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması (Hud-66)
 14. Cenab-ı Hak’tan gına(zenginlik) ve rızıkta genişlik (Lokman-26)
 15. Düşmanların hilesinden emin olmak için (Tevbe-129)
 16. Düşmanların hilesinden emin olmak için (Al-i İmran-173)
 17. Def’i gam(keder ve hüznün gitmesi) için (Enbiya-103)
 18. Hüzünden kurtulmak için (Fatiha-5)
 19. Allah’ın verdiği nimetlere ve şükre muvaffak olmak için(Fatiha-2, En'am-45)