İçeriğe atla

Notitia Urbis Constantinopolitanae

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Notitia'ya göre şehrin bölgelerinin topolojik haritası

Notitia Urbis Constantinopolitanae, II. Theodosius'un hükümdarlığında 5. yüzyılda (412 ile 440lar arası) Konstantinopolis'te bulunan abideleri, kamu binaları ve sivil memurlarını içeren listeyi içeren kadim "rehber". Liste, Konstantinopolis'i Böyle marketler, tiyatrolar, kiliseler, saraylar, hamamlar ve havuzlar gibi büyük kamu binaları ile birlikte 14 bölgeye bölmüştür. Terimin gerçek anlamı ile ilgili bir belirsizlik mevcut olsa da "ev" (domus) sayısı da listelenmiştir. Son olarak, her bölgenin küratörleri, mesleki kuruluş (collegia) başları ve mahallelerin başları (vicomagistri) dahil sivil memurları listeler.

Notitia Urbis Constantinopolitanae'nin Latince metni Otto Seeck tarafından Notitia Dignitatum'un (1876) onun edisyonunun eki olarak basılmıştır. İlk İngilizce tercüme 2012 yılında Lucy Grig ve Gavin Kelly tarafından yayınlanan Two Romes: Rome and Constantinople in Late Antiquity kitabında basılmıştır. Notitia Urbis muhtemelen 447 ile 450 yılları arasında yazılmış ve resmi kaynaklara gider. Basit listeler her zaman anlaşılması kolay olmasa da I. Justinianus'un kentsel dönüşüm programı öncesi şehrin neye benzediğinin anlaşılmasına yardım eder.

Konstantinopolis Planı

[değiştir | kaynağı değiştir]
Bölge İçerik
Regio prima (Birinci Bölge)
 • Idem palatium magnum.
 • Lusorium.
 • Palatium Placidianum.
 • Domum Placidiae Augustae.
 • Domum nobilissimae Marinae.
 • Thermas Arcadianas.
 • Vicos sive angiportus viginti novem.
 • Domos centum decem et octo.
 • Porticus perpetuas duas.
 • Balneas privatas quindecim.
 • Pistrina publica quattuor.
 • Pistrina privata quindecim.
 • Gradus IIII.
 • Curatorem unum, qui totius regionis sollicitudinem gerat.
 • Vernaculum unum, velut servum in omnibus et internuntium regionis.
 • Collegiatos viginti quinque, qui e diversis corporibus ordinati incendiorum solent casibus subvenire.
 • Vicomagistros quinque, quibus per noctem tuendae urbis cura mandata est.
Regio secunda (İkinci Bölge)
 • Domos nonaginta et octo.
 • Porticus magnas quattuor.
 • Balneas privatas tredecim.
 • Pistrina privata quattuor.
 • Gradus IIII.
 • Curatorem unum.
 • Vernaculum unum.
 • Collegiatos triginta quinque.
 • Vicomagistros quinque.
Regio tertia (Üçüncü Bölge)
 • Eundum circum maximum.
 • Domum Pulcheriae Augustae.
 • Portum novum.
 • Porticum semirotundam, quae ex similitudine fabricae sigma Graeco vocabulo nuncupatur.
 • Tribunal fori Constantini.
 • Vicos septem.
 • Domos nonaginta quattuor.
 • Porticus magnas quinque.
 • Balneas privatas undecim.
 • Pistrina privata novem.
 • Curatorem unum.
 • Vernaculum unum.
 • Collegiatos viginti et unum.
 • Vicomagistros quinque.
Regio IIII (Dördüncü Bölge)
 • Idem miliarium aureum.
 • Augusteum.
 • Basilicam.
 • Nympheum.
 • Porticum Fanionis.
 • Liburnam marmoream, navalis victoriae monumentum.
 • Ecclesiam sive martyrium sancti Menae.
 • Stadium.
 • Scalam Timasi.
 • Vicos XXXV.
 • Domos trecentas septuaginta quinque.
 • Porticus magnas quattuor.
 • Balneas privatas septem.
 • Pistrina privata quinque.
 • Gradus septem.
 • Curatorem unum.
 • Vernaculum unum.
 • Collegiatos XL.
 • Vicomagistros quinque.
Regio V (Beşinci Bölge)
 • Thermas Honorianas.
 • Cisternam Theodosianam.
 • Prytaneum.
 • Thermas Eudocianas.
 • Strategium, in quo est forum Theodosiacum et obeliscus Thebaeus quadrus.
 • Horrea olearia.
 • Nympheum.
 • Horrea Troadensia.
 • Horrea Valentiaca.
 • Horrea Constantiaca.
 • Portum prosforianum.
 • Scala Chalcedonensem.
 • Vicos viginti tres.
 • Domos centum octaginta quattuor.
 • Porticus magnas VII.
 • Balneas privatas undecim.
 • Pistrina publica septem.
 • Pistrina privata duo.
 • Gradus novem.
 • Macellos duos.
 • Curatorem unum.
 • Vernaculum unum.
 • Collegiatos quadraginta.
 • Vicomagistros quinque.
Regio VI (Altıncı Bölge)
 • Columnam purpuream Constantini.
 • Senatum eiusdem loci.
 • Neorium.
 • Portum.
 • Scalam Sycenam.
 • Vicos viginti duos.
 • Domos quadringentas octoginta quattuor.
 • Porticum magnam unam.
 • Balneas privatas novem.
 • Pistrinum publicum unum.
 • Pistrina privata decem et septem.
 • Gradus decem et septem.
 • Curatorem unum.
 • Vernaculum unum.
 • Collegiatos quadraginta novem.
 • Vicomagistros quinque.
Regio septima (Yedinci Bölge)
 • Ecclesias tres, hoc est: Irenen, Anastasiam et sancti Pauli.
 • Columnam Theodosii, intrinsecus usque ad summitatem gradibus perviam.
 • Equites magnos duos.
 • Partem eiusdem fori.
 • Thermas Carosianas.
 • Vicos octaginta quinque.
 • Domos septingentas undecim.
 • Porticus magnas sex.
 • Balneas privatas XI.
 • Pistrina privata XII.
 • Gradus XVI.
 • Curatorem unum.
 • Vernaculum unum.
 • Collegiatos octoginta.
 • Vicomagistros quinque.
Regio VIII (Sekizinci Bölge)
 • Partem fori Constantini.
 • Porticum sinistram taurum usque.
 • Basilicam Theodosianam.
 • Capitolium.
 • Vicos viginti unum.
 • Domos centum octo.
 • Porticus maiores quinque.
 • Balneas privatas decem.
 • Pistrina privata quinque.
 • Gradus V.
 • Macellos duos.
 • Curatorem unum.
 • Vernaculum unum.
 • Collegiatos XVII.
 • Vicomagistros quinque.
Regio nona (Dokuzuncu Bölge)
 • Ecclesias duas, Caenopolim et Homonoeam.
 • Horrea Alexandrina.
 • Domum nobilissimae Arcadiae.
 • Thermas Anastasianas.
 • Horreum Theodosianum.
 • Vicos XVI.
 • Domos centum sedecim.
 • Porticus maiores duas.
 • Balneas privatas XV.
 • Pistrina privata XV.
 • Pistrina publica IIII.
 • Gradus IIII.
 • Curatorem unum.
 • Vernaculum unum.
 • Collegiatos triginta octo.
 • Vicomagistros quinque.
Regio decima (Onuncu Bölge)
 • Ecclesiam sive martyrium sancti Acacii.
 • Thermas Constantianas.
 • Domum Augustae Placidiae.
 • Domum Augustae Eudociae.
 • Domum nobilissimae Arcadiae.
 • Nympheum maius.
 • Vicos viginti.
 • Domos sexcentas triginta sex.
 • Porticus maiores sex.
 • Balneas privatas <XXII>
 • Pistrina publica duo.
 • Pistrina privata sedecim.
 • Gradus XII.
 • Curatorem unum.
 • Vernaculum unum.
 • Collegiatos nonaginta.
 • Vicomagistros quinque.
Regio undecima (Onbirinci Bölge)
 • Martyrium Apostolorum.
 • Palatium Flaccillianum.
 • Domum Augustae Pulcheriae.
 • Bovem aereum.
 • Cisternam Arcadiacam.
 • Cisternam Modestiacam.
 • Vicos VIII.
 • Domos quingentas tres.
 • Porticus maiores quattuor.
 • Balneas privatas quattuordecim.
 • Pistrinum publicum unum.
 • Pistrina privata tria.
 • Gradus septem.
 • Curatorem unum.
 • Vernaculum unum.
 • Collegiatos triginta septem.
 • Vicomagistros quinque.
Regio duodecima (Onikinci Bölge)
 • Portam auream.
 • Porticus Troadenses.
 • Forum Theodosiacum.
 • Columnam itidem intra se gradibus perviam.
 • Monetam.
 • Portum Theodosiacum.
 • Vicos undecim.
 • Domos trecentas sexaginta tres.
 • Porticus maiores tres.
 • Balneas privatas quinque.
 • Pistrina privata quinque.
 • Gradus VIIII.
 • Curatorem unum.
 • Vernaculum unum.
 • Collegiatos decem et septem.
 • Vicomagistros quinque.
Regio tertiadecima (Onüçüncü Bölge)
 • Ecclesiam.
 • Thermas Honorianas.
 • Forum Honorianum.
 • Theatrum.
 • Navalia.
 • Domos quadringentas triginta unam.
 • Porticum maiorem unam.
 • Balneas privatas quinque.
 • Pistrinum publicum unum.
 • Pistrina privata quattuor.
 • Gradus VIII.
 • Curatorem unum.
 • Vernaculum unum.
 • Collegiatos XXXIII.
 • Vicomagistros quinque.
Regio XIV (Ondördüncü Bölge)
 • Ecclesiam.
 • Palatiam.
 • Nympheum.
 • Thermas.
 • Theatrum.
 • Lusorium.
 • Pontem sublicium sive ligneum.
 • Vicos undecim.
 • Domos centum sexaginta septem.
 • Porticus maiores duas.
 • Balneas privatas quinque.
 • Pistrinum publicum unum.
 • Pistrinum privatum unum.
 • Gradus quinque.
 • Vernaculum unum.
 • Collegiatos XXXVII.
Bölge İçerik

Dış bağlantılar

[değiştir | kaynağı değiştir]