Monoamin oksidaz inhibitörleri

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) bir ya da iki monoamin oksidaz enzim faaliyetini inhibe eden ilaçlar sınıfıdır. Monoamin oksidaz a (Mao-a) ve monoamin oksidaz b (Mao-b) şeklinde sınıflandırılır. Uzun zamandır depresyon tedavisinde kullanılırlar. Parkinson hastalığı ve diğer birçok rahatsızlığın tedavisinde de kullanılır.

Farklı maddelerle etkileşimleri ölümcül sonuçlar doğurabileceği için daha güvenli ilaçlar üretilmeye başlanmıştır.

Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI'ler), monoamin oksidaz enzimlerinden birinin veya her ikisinin aktivitesini inhibe eden bir ilaç sınıfıdır : monoamin oksidaz A (MAO-A) ve monoamin oksidaz B (MAO-B). Özellikle tedaviye dirençli depresyon ve atipik depresyon için etkili antidepresanlar olarak bilinirler. Ayrıca panik bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu, Parkinson hastalığı ve diğer birçok bozukluğu tedavi etmek için kullanılırlar.

Tersinir monoamin oksidaz A inhibitörleri (RIMA'lar), MAO-A enzimini seçici ve geri dönüşümlü olarak inhibe eden MAOI'lerin bir alt sınıfıdır. RIMA'lar klinik olarak depresyon ve distimi tedavisinde kullanılmaktadır. Tersine çevrilebilmeleri nedeniyle, tek ilaç doz aşımında daha eski, geri dönüşümsüz MAOI'lere göre daha güvenlidirler  ve depresif bozuklukta önemli olan monoaminleri artırmada daha zayıftırlar. RIMA'lar Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın bir pazar payı kazanmadı.