İçeriğe atla

Modus operandi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kriminoloji ve penoloji
Teoriler
Suçun nedenleri
Anomi
Diferansiyel ilişkilendirme teorisi
Sapma
Etiketleme teorisi
Psikopati
Rasyonel seçim teorisi
Sosyal kontrol teorisi
Sosyal disorganizasyon teorisi
Sosyal öğrenme kuramı
Gerilme teorisi
Altkültür teorisi
Kırık camlar teorisi
Sembolik etkileşimcilik · Mağdur bilimi
Suç türleri
Mavi yakalı suç · Kurumsal suç
Çocuk suçluluğu
Organize suç
Siyasi suç · Kamu düzenine aykırılık
Devlet suçu · Devlet-kurumsal suç
Beyaz yakalı suç · Kurbansız suç
Penoloji
Caydırıcılık · Cezaevi
Cezaevi reformu
Mahkûmlara yönelik kötü muamele
Mahkûm hakları · Rehabilitasyon
Yeniden suç işleme eğilimi
Cezalandırıcı adalet · Pragmatizm

Modus operandi (çoğulu modi operandi), bir kimsenin çalışma yöntemi veya alışkanlığını tanımlamakta kullanılan Latince bir deyim.[1]

Kriminoloji ve kriminalistik terminolojisinde, "vakanın oluş şekli" veya "failin yöntemi" anlamlarına gelir. Failin psikolojisiyle ilgili ipuçları elde etmek için oluşturulan suç profilinde de kullanılmaktadır.[2][3]

Atıflar
  1. ^ Douglas, Burgess, Burgess, Ressler; s. 19-21.
  2. ^ Hazelwood, Burgess; s. 517.
  3. ^ Vronsky; s. 412.
Kaynaklar
  • Douglas, J. E.; Burgess, A. W.; Burgess, A. G.; Ressler, R. K; Crime Classification Manual. (John Wiley & Sons, 2006) ISBN 0787985015
  • Hazelwood, R. R; Burgess A. W.; Practical Aspects of Rape Investigation. (CRC Press, 2001) ISBN 0849300762
  • Vronsky, R; Serial Killers. (Berkley Books, 2004) ISBN 0425196402