Modül:İleti kutusu

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Modül belgelemesi[gör] [değiştir] [geçmiş] [temizle]

Bu modül {{bikutu}}, {{çikutu}}, {{dikutu}}, {{kikutu}}, {{mikutu}}, {{sikutu}} ve {{tikutu}} şablonlarının yürütülmesinde kullanılmaktadır. Direkt olarak sayfalarda kullanılmak için tasarlanmayan bu üst modülün işlevlerinden yararlanmak için sıralanan ileti şablonları kullanılmalıdır.

Kullanımı[kaynağı değiştir]

Bu modülü başka bir Lua modülünde kullanmak için öncelikle söz konusu modüle çağrılması gerekir:

local messageBox = require('Modül:İleti kutusu')

İleti kutusu oluşturmak için main işlevi kullanılmalıdır. Böylece kutu türü (dizgi olarak) ve ileti kutusunda kullanılacak olarak parametreler çağrılmış olur.

local box = messageBox.main( boxType, {
  param1 = param1,
  param2 = param2,
  -- Daha fazla parametre...
})

Kullanılabilir yedi kutu türü bulunmaktadır:

Kutu kodu Şablon Kapsam
fmbox {{bikutu}} Başlık ve altlık ileti kutuları için
mbox {{çikutu}} Birden fazla ad alanında kullanılacak ileti kutuları için
imbox {{dikutu}} Dosya ad alanında kullanılacak ileti kutuları için
cmbox {{kikutu}} Kategori ad alanında kullanılacak ileti kutuları için
ambox {{mikutu}} Madde ad alanında kullanılacak ileti kutuları için
tmbox {{tikutu}} Tartışma ad alanında kullanılacak ileti kutuları için
ombox {{sikutu}} Diğer ad alanlarında kullanılacak ileti kutuları için

Kutulara tanımlı parametreler için şablon belgelemesine bakılabilir.

#invoke ile kullanım[kaynağı değiştir]

Ana (main) işlevin yanı sıra her kutu türü için ayrı işlevler de tanımlı bulunmaktadır. Bu işlevlere {{#invoke:İleti kutusu|mbox|...}}, {{#invoke:İleti kutusu|ambox|...}} şeklinde kutu kodlarını tanımlayarak erişim sağlanabilir. Bu işlevler diğer modüllerden çağrıldıklarında çalışacaktır ancak yalnızca #invoke çağrısı ile iletilen değişkenleri işlemek için kullanılan kodlara erişebileceklerinden main işlevini çağırmak verimli bir kullanım biçimi olacaktır.

Teknik detaylar[kaynağı değiştir]

Bu modül yukarıda listelenen her kutu türü için aynı temel kodu kullansa da yapılandırma verilerindeki farklılıklar kutuları birbirlerinden ayırmaktadır. Yapılandırma komutları ve ne anlama geldikleri aşağıda açıklanmıştır:

 • types - ileti kutusunun tür parametresi tarafından kullanılan verileri içeren tablodur. Tablo anahtarları, tür parametresine iletilebilecek değerlerden müteşekkil olup bu tablo değerleri türler tarafından kullanılan sınıfları ve resimleri saklamaktadırlar.
 • default - tür parametresine hiçbir değer girilmezse veya geçersiz bir değer belirtilmişse kullanılacak olan varsayılan tür ayarı.
 • showInvalidTypeError - tür parametresine girilen değer geçersizse hata gösterilip gösterilmeyeceğine dair ayar.
 • allowBlankParams - boş değerler modüle iletilen parametrelerden çıkarılır. Ancak allowBlankParams tablosunda yer alan parametrelere girilen boşluk karakteri korunur.
 • allowSmall - ileti kutusunun "küçük=evet" komutu ile daha küçük boyutta bir sürümünün oluşturulmasına dair ayar.
 • smallParam - küçük parametresine girilecek özelleştirilebilir değer. Örneğin "left" şeklinde ayarlanmışsa "küçük=left" komutu ile küçük boyutta bir mesaj kutusu oluşturulabilir.
 • smallClass - küçük ileti kutusu için kullanılacak sınıf.
 • substCheck - yk ([y]erine [k]oyma) denetiminin yapılıp yapılmayacağına dair ayar.
 • classes - ileti kutusunda kullanılacak sınıf dizisi.
 • imageEmptyCell - resim belirtilmemişse boş <td>...</td> hücresinin kullanılıp kullanılmayacağına dair ayar. Ekranın tamamına yayılmayan ileti kutularının boyut aralıklarını korumak için kullanılır.
 • imageEmptyCellStyle - boş resim hücrelerinin biçimlendirilip biçimlendirilmeyeceğine dair ayar.
 • imageCheckBlank - "resim=blank" komutu hiçbir resmin görüntülenmemesini sağlar.
 • imageSmallSize - küçük ileti kutularında kullanılan resimler otomatik olarak 30x30 piksel olarak ayarlanır. Bu ayar ile özel boyut belirlenebilir.
 • imageCellDiv - resmin <div>...</div> içine alınıp izin verilen en büyük boyuta zorlanmasına dair ayar.
 • useCollapsibleTextFields - "sorun", "çözüm", "tartışma" vb. daraltılabilen metin alanlarının kullanılıp kullanılmayacağına dair ayar. Şu anda yalnızca {{mikutu}}'da kullanılmaktadır.
 • imageRightNone - ileti kutusunun sağ tarafındaki resmin gizlenmesine dair ayar. "sağresim=none" komutu sağ tarafta hiçbir resmin görüntülenmesine izin vermez.
 • sectionDefault - "altbaşlık" parametresi için varsayılan ad. useCollapsibleTextFields komuuna bağlı olarak çalışır.
 • allowMainspaceCategories - ana ad alanında kategorilere izin verilmesine dair ayar.
 • templateCategory - şablonun kullanıldığı sayfalara yerleştirilecek ana kategorinin adı.
 • templateCategoryRequireName - şablona tanımlı kategoriyi görüntülemek için ad parametresinin gerekli olup olmadığına dair ayar.
 • templateErrorCategory - şablon tarafından kullanılacak olan hata kategorisinin adı.
 • templateErrorParamsToCheck - kullanılıp kullanılmadığı denetlenecek olan parametre adları. Herhangi biri eksikse hata olarak algılanır ve templateErrorCategory uygulanır.
-- This is a meta-module for producing message box templates, including
-- {{mbox}}, {{ambox}}, {{imbox}}, {{tmbox}}, {{ombox}}, {{cmbox}} and {{fmbox}}.

-- Load necessary modules.
require('Modül:Küresel değil')
local getArgs
local yesno = require('Modül:Evethayır')

-- Get a language object for formatDate and ucfirst.
local lang = mw.language.getContentLanguage()

-- Define constants
local CONFIG_MODULE = 'Modül:İleti kutusu/yapılandırma'
local DEMOSPACES = {talk = 'tmbox', image = 'imbox', file = 'imbox', category = 'cmbox', article = 'ambox', main = 'ambox'}

--------------------------------------------------------------------------------
-- Helper functions
--------------------------------------------------------------------------------

local function getTitleObject(...)
	-- Get the title object, passing the function through pcall
	-- in case we are over the expensive function count limit.
	local success, title = pcall(mw.title.new, ...)
	if success then
		return title
	end
end

local function union(t1, t2)
	-- Returns the union of two arrays.
	local vals = {}
	for i, v in ipairs(t1) do
		vals[v] = true
	end
	for i, v in ipairs(t2) do
		vals[v] = true
	end
	local ret = {}
	for k in pairs(vals) do
		table.insert(ret, k)
	end
	table.sort(ret)
	return ret
end

local function getArgNums(args, prefix)
	local nums = {}
	for k, v in pairs(args) do
		local num = mw.ustring.match(tostring(k), '^' .. prefix .. '([1-9]%d*)$')
		if num then
			table.insert(nums, tonumber(num))
		end
	end
	table.sort(nums)
	return nums
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- Box class definition
--------------------------------------------------------------------------------

local MessageBox = {}
MessageBox.__index = MessageBox

function MessageBox.new(boxType, args, cfg)
	args = args or {}
	local obj = {}

	-- Set the title object and the namespace.
	obj.title = getTitleObject(args.page) or mw.title.getCurrentTitle()

	-- Set the config for our box type.
	obj.cfg = cfg[boxType]
	if not obj.cfg then
		local ns = obj.title.namespace
		-- boxType is "mbox" or invalid input
		if (args["denemealanı"] or args["adalanı"] or args.demospace) and (args["denemealanı"] or args["adalanı"] or args.demospace) ~= '' then
			-- implement demospace parameter of mbox
			local demospace = string.lower(args["denemealanı"] or args["adalanı"] or args.demospace)
			if DEMOSPACES[demospace] then
				-- use template from DEMOSPACES
				obj.cfg = cfg[DEMOSPACES[demospace]]
			elseif string.find( demospace, 'talk' ) then
				-- demo as a talk page
				obj.cfg = cfg.tmbox
			else
				-- default to ombox
				obj.cfg = cfg.ombox
			end
		elseif ns == 0 then
			obj.cfg = cfg.ambox -- main namespace
		elseif ns == 6 then
			obj.cfg = cfg.imbox -- file namespace
		elseif ns == 14 then
			obj.cfg = cfg.cmbox -- category namespace
		else
			local nsTable = mw.site.namespaces[ns]
			if nsTable and nsTable.isTalk then
				obj.cfg = cfg.tmbox -- any talk namespace
			else
				obj.cfg = cfg.ombox -- other namespaces or invalid input
			end
		end
	end

	-- Set the arguments, and remove all blank arguments except for the ones
	-- listed in cfg.allowBlankParams.
	do
		local newArgs = {}
		for k, v in pairs(args) do
			if v ~= '' then
				newArgs[k] = v
			end
		end
		for i, param in ipairs(obj.cfg.allowBlankParams or {}) do
			newArgs[param] = args[param]
		end
		obj.args = newArgs
	end

	-- Define internal data structure.
	obj.categories = {}
	obj.classes = {}
	-- For lazy loading of [[Modül:Kategori işleyici]].
	obj.hasCategories = false

	return setmetatable(obj, MessageBox)
end

function MessageBox:addCat(ns, cat, sort)
	if not cat then
		return nil
	end
	if sort then
		cat = string.format('[[Kategori:%s|%s]]', cat, sort)
	else
		cat = string.format('[[Kategori:%s]]', cat)
	end
	self.hasCategories = true
	self.categories[ns] = self.categories[ns] or {}
	table.insert(self.categories[ns], cat)
end

function MessageBox:addClass(class)
	if not class then
		return nil
	end
	table.insert(self.classes, class)
end

function MessageBox:setParameters()
	local args = self.args
	local cfg = self.cfg

	-- Get type data.
	self.type = (args["tür"] or args.type)
	local typeData = cfg.types[self.type]
	self.invalidTypeError = cfg.showInvalidTypeError
		and self.type
		and not typeData
	typeData = typeData or cfg.types[cfg.default]
	self.typeClass = typeData.class
	self.typeImage = typeData.image

	-- Find if the box has been wrongly substituted.
	self.isSubstituted = cfg.substCheck and (args["yk"] or args.subst) == 'SUBST'

	-- Find whether we are using a small message box.
	self.isSmall = cfg.allowSmall and (
		cfg.smallParam and (args["küçük"] == cfg.smallParam or args["ufak"] == cfg.smallParam or args.small == cfg.smallParam)
		or not cfg.smallParam and yesno(args["küçük"] or args["ufak"] or args.small)
	)

	-- Add attributes, classes and styles.
	self.id = (args["kimlik"] or args.id)
	self.name = (args["ad"] or args.name)
	if self.name then
		self:addClass('box-' .. string.gsub(self.name,' ','_'))
	end
	if yesno(args["yalınbağ"] or args.plainlinks) ~= false then
		self:addClass('plainlinks')
	end
	for _, class in ipairs(cfg.classes or {}) do
		self:addClass(class)
	end
	if self.isSmall then
		self:addClass(cfg.smallClass or 'mbox-small')
	end
	self:addClass(self.typeClass)
	self:addClass(args["sınıf"] or args.class)
	self.style = (args["biçim"] or args["biçem"] or args["stil"] or args.style)
	self.attrs = args.attrs

	-- Set text style.
	self.textstyle = (args["metinbiçimi"] or args["metinbiçim"] or args["metinbiçemi"] or args["yazıbiçimi"] or args["yazı stili"] or args.textstyle)

	-- Find if we are on the template page or not. This functionality is only
	-- used if useCollapsibleTextFields is set, or if both cfg.templateCategory
	-- and cfg.templateCategoryRequireName are set.
	self.useCollapsibleTextFields = cfg.useCollapsibleTextFields
	if self.useCollapsibleTextFields
		or cfg.templateCategory
		and cfg.templateCategoryRequireName
	then
		if self.name then
			local templateName = mw.ustring.match(
				self.name,
				'^[tT][eE][mM][pP][lL][aA][tT][eE][%s_]*:[%s_]*(.*)$'
			) or self.name
			templateName = 'Template:' .. templateName
			self.templateTitle = getTitleObject(templateName)
		end
		self.isTemplatePage = self.templateTitle
			and mw.title.equals(self.title, self.templateTitle)
	end
	
	-- Process data for collapsible text fields. At the moment these are only
	-- used in {{ambox}}.
	if self.useCollapsibleTextFields then
		-- Get the self.issue value.
		if self.isSmall and args.smalltext then
			self.issue = args.smalltext
		else
			local sect
			if (args["altbaşlık"] or args.sect) == '' then
				sect = 'Bu ' .. (cfg.sectionDefault or 'page')
			elseif type(args["altbaşlık"] or args.sect) == 'string' then
				sect = 'Bu ' .. (args["altbaşlık"] or args.sect)
			end
			local issue = (args["sorun"] or args.issue)
			issue = type(issue) == 'string' and issue ~= '' and issue or nil
			local text = (args["metin"] or args["yazı"] or args.text)
			text = type(text) == 'string' and text or nil
			local issues = {}
			table.insert(issues, sect)
			table.insert(issues, issue)
			table.insert(issues, text)
			self.issue = table.concat(issues, ' ')
		end

		-- Get the self.talk value.
		local talk = (args["tartışma"] or args.talk)
		-- Show talk links on the template page or template subpages if the talk
		-- parameter is blank.
		if talk == ''
			and self.templateTitle
			and (
				mw.title.equals(self.templateTitle, self.title)
				or self.title:isSubpageOf(self.templateTitle)
			)
		then
			talk = '#'
		elseif talk == '' then
			talk = nil
		end
		if talk then
			-- If the talk value is a talk page, make a link to that page. Else
			-- assume that it's a section heading, and make a link to the talk
			-- page of the current page with that section heading.
			local talkTitle = getTitleObject(talk)
			local talkArgIsTalkPage = true
			if not talkTitle or not talkTitle.isTalkPage then
				talkArgIsTalkPage = false
				talkTitle = getTitleObject(
					self.title.text,
					mw.site.namespaces[self.title.namespace].talk.id
				)
			end
			if talkTitle and talkTitle.exists then
				local talkText = 'Konuya dair fikir alışverişi'
				if talkArgIsTalkPage then
					talkText = string.format(
						'%s [[%s|%s]] sayfasında bulunabilir.',
						talkText,
						talk,
						talkTitle.prefixedText
					)
				else
					talkText = string.format(
						'%s [[%s#%s|tartışma sayfası]]nda bulunabilir.',
						talkText,
						talkTitle.prefixedText,
						talk
					)
				end
				self.talk = talkText
			end
		end

		-- Get other values.
		self.fix = (args["çözüm"] or args["düzeltme"] or args.fix) ~= '' and (args["çözüm"] or args["düzeltme"] or args.fix) or nil
		local date
		if (args["tarih"] or args.date) and (args["tarih"] or args.date) ~= '' then
			date = (args["tarih"] or args.date)
		elseif (args["tarih"] or args.date) == '' and self.isTemplatePage then
			date = lang:formatDate('F Y')
		end
		if date then
			self.date = string.format(" <small class='date-container'>''(<span class='date'>%s</span>)''</small>", date)
		end
		self.info = args.info
		if yesno(args["kaldırmailetisi"] or args.removalnotice) then
			self.removalNotice = cfg.removalNotice
		end
	end

	-- Set the non-collapsible text field. At the moment this is used by all box
	-- types other than ambox, and also by ambox when small=yes.
	if self.isSmall then
		self.text = (args["küçükmetin"] or args["ufakmetin"] or args["küçükyazı"] or args.smalltext) or (args["metin"] or args["yazı"] or args.text)
	else
		self.text = (args["metin"] or args["yazı"] or args.text)
	end

	-- Set the below row.
	self.below = cfg.below and (args["alt"] or args.below)

	-- General image settings.
	self.imageCellDiv = not self.isSmall and cfg.imageCellDiv
	self.imageEmptyCell = cfg.imageEmptyCell
	if cfg.imageEmptyCellStyle then
		self.imageEmptyCellStyle = 'border:none;padding:0px;width:1px'
	end

	-- Left image settings.
	local imageLeft = self.isSmall and (args["küçükresim"] or args["ufakresim"] or args["küçük resim"] or args.smallimage) or (args["resim"] or args.image)
	if cfg.imageCheckBlank and imageLeft ~= 'blank' and imageLeft ~= 'none'
		or not cfg.imageCheckBlank and imageLeft ~= 'none'
	then
		self.imageLeft = imageLeft
		if not imageLeft then
			local imageSize = self.isSmall
				and (cfg.imageSmallSize or '30x30px')
				or '40x40px'
			self.imageLeft = string.format('[[Dosya:%s|%s|link=|alt=]]', self.typeImage
				or 'Imbox notice.png', imageSize)
		end
	end

	-- Right image settings.
	local imageRight = self.isSmall and (args["küçüksağresim"] or args["sağküçükresim"] or args["küçükresimsağ"] or args["ufakresimsağ"] or args["küçük resimsağ"] or args.smallimageright) or (args["sağresim"] or args["resimsağ"] or args.imageright)
	if not (cfg.imageRightNone and imageRight == 'none') then
		self.imageRight = imageRight
	end
end

function MessageBox:setMainspaceCategories()
	local args = self.args
	local cfg = self.cfg

	if not cfg.allowMainspaceCategories then
		return nil
	end

	local nums = {}
	for _, prefix in ipairs{'cat', 'category', 'all', 'kat', 'hepsi', 'tümü'} do
		args[prefix .. '1'] = args[prefix]
		nums = union(nums, getArgNums(args, prefix))
	end

	-- The following is roughly equivalent to the old {{Ambox/category}}.
	local date = (args["tarih"] or args.date)
	date = type(date) == 'string' and date
	local preposition = ''
	for _, num in ipairs(nums) do
		local mainCat = args['cat' .. tostring(num)]
			or args['category' .. tostring(num)]
			or args['kat' .. tostring(num)]
		local allCat = args['all' .. tostring(num)]
		  or args['hepsi' .. tostring(num)]
		  or args['tümü' .. tostring(num)]
		mainCat = type(mainCat) == 'string' and mainCat
		allCat = type(allCat) == 'string' and allCat
		if mainCat and date and date ~= '' then
			local catTitle = string.format('%s %s %s', mainCat, preposition, date)
			self:addCat(0, catTitle)
			catTitle = getTitleObject('Kategori:' .. catTitle)
			if not catTitle or not catTitle.exists then
				self:addCat(0, 'Şablonda geçersiz tarih parametresine sahip maddeler')
			end
		elseif mainCat and (not date or date == '') then
			self:addCat(0, mainCat)
		end
		if allCat then
			self:addCat(0, allCat)
		end
	end
end

function MessageBox:setTemplateCategories()
	local args = self.args
	local cfg = self.cfg

	-- Add template categories.
	if cfg.templateCategory then
		if cfg.templateCategoryRequireName then
			if self.isTemplatePage then
				self:addCat(10, cfg.templateCategory)
			end
		elseif not self.title.isSubpage then
			self:addCat(10, cfg.templateCategory)
		end
	end

	-- Add template error categories.
	if cfg.templateErrorCategory then
		local templateErrorCategory = cfg.templateErrorCategory
		local templateCat, templateSort
		if not self.name and not self.title.isSubpage then
			templateCat = templateErrorCategory
		elseif self.isTemplatePage then
			local paramsToCheck = cfg.templateErrorParamsToCheck or {}
			local count = 0
			for i, param in ipairs(paramsToCheck) do
				if not args[param] then
					count = count + 1
				end
			end
			if count > 0 then
				templateCat = templateErrorCategory
				templateSort = tostring(count)
			end
			if self.categoryNums and #self.categoryNums > 0 then
				templateCat = templateErrorCategory
				templateSort = 'C'
			end
		end
		self:addCat(10, templateCat, templateSort)
	end
end

function MessageBox:setAllNamespaceCategories()
	-- Set categories for all namespaces.
	if self.invalidTypeError then
		local allSort = (self.title.namespace == 0 and 'Main:' or '') .. self.title.prefixedText
		self:addCat('all', 'Parametreleri düzeltilmesi gereken Vikipedi bilgi kutuları', allSort)
	end
	if self.isSubstituted then
		self:addCat('all', 'Hatalı olarak değiştirilen şablonlara sahip sayfalar')
	end
end

function MessageBox:setCategories()
	if self.title.namespace == 0 then
		self:setMainspaceCategories()
	elseif self.title.namespace == 10 then
		self:setTemplateCategories()
	end
	self:setAllNamespaceCategories()
end

function MessageBox:renderCategories()
	if not self.hasCategories then
		-- No categories added, no need to pass them to Category handler so,
		-- if it was invoked, it would return the empty string.
		-- So we shortcut and return the empty string.
		return ""
	end
	-- Convert category tables to strings and pass them through
	-- [[Modül:Kategori işleyici]].
	return require('Modül:Kategori işleyici')._main{
		main = table.concat(self.categories[0] or {}),
		template = table.concat(self.categories[10] or {}),
		all = table.concat(self.categories.all or {}),
		nocat = (self.args["katyok"] or self.args.nocat),
		page = self.args.page
	}
end

function MessageBox:export()
	local root = mw.html.create()

	-- Add the subst check error.
	if self.isSubstituted and self.name then
		root:tag('b')
			:addClass('error')
			:wikitext(string.format(
				'Şablon <code>%s[[Şablon:%s|%s]]%s</code> hatalı olarak değiştirildi.',
				mw.text.nowiki('{{'), self.name, self.name, mw.text.nowiki('}}')
			))
	end

	-- Create the box table.
	local boxTable = root:tag('table')
	boxTable:attr('id', self.id or nil)
	for i, class in ipairs(self.classes or {}) do
		boxTable:addClass(class or nil)
	end
	boxTable
		:cssText(self.style or nil)
		:attr('role', 'presentation')

	if self.attrs then
		boxTable:attr(self.attrs)
	end

	-- Add the left-hand image.
	local row = boxTable:tag('tr')
	if self.imageLeft then
		local imageLeftCell = row:tag('td'):addClass('mbox-image')
		if self.imageCellDiv then
			-- If we are using a div, redefine imageLeftCell so that the image
			-- is inside it. Divs use style="width: 52px;", which limits the
			-- image width to 52px. If any images in a div are wider than that,
			-- they may overlap with the text or cause other display problems.
			imageLeftCell = imageLeftCell:tag('div'):css('width', '52px')
		end
		imageLeftCell:wikitext(self.imageLeft or nil)
	elseif self.imageEmptyCell then
		-- Some message boxes define an empty cell if no image is specified, and
		-- some don't. The old template code in templates where empty cells are
		-- specified gives the following hint: "No image. Cell with some width
		-- or padding necessary for text cell to have 100% width."
		row:tag('td')
			:addClass('mbox-empty-cell')
			:cssText(self.imageEmptyCellStyle or nil)
	end

	-- Add the text.
	local textCell = row:tag('td'):addClass('mbox-text')
	if self.useCollapsibleTextFields then
		-- The message box uses advanced text parameters that allow things to be
		-- collapsible. At the moment, only ambox uses this.
		textCell:cssText(self.textstyle or nil)
		local textCellDiv = textCell:tag('div')
		textCellDiv
			:addClass('mbox-text-span')
			:wikitext(self.issue or nil)
		if (self.talk or self.fix) and not self.isSmall then
			textCellDiv:tag('span')
				:addClass('hide-when-compact')
				:wikitext(self.talk and (' ' .. self.talk) or nil)
				:wikitext(self.fix and (' ' .. self.fix) or nil)
		end
		textCellDiv:wikitext(self.date and (' ' .. self.date) or nil)
		if self.info and not self.isSmall then
			textCellDiv
				:tag('span')
				:addClass('hide-when-compact')
				:wikitext(self.info and (' ' .. self.info) or nil)
		end
		if self.removalNotice then
			textCellDiv:tag('small')
				:addClass('hide-when-compact')
				:tag('i')
					:wikitext(string.format(" (%s)", self.removalNotice))
		end
	else
		-- Default text formatting - anything goes.
		textCell
			:cssText(self.textstyle or nil)
			:wikitext(self.text or nil)
	end

	-- Add the right-hand image.
	if self.imageRight then
		local imageRightCell = row:tag('td'):addClass('mbox-imageright')
		if self.imageCellDiv then
			-- If we are using a div, redefine imageRightCell so that the image
			-- is inside it.
			imageRightCell = imageRightCell:tag('div'):css('width', '52px')
		end
		imageRightCell
			:wikitext(self.imageRight or nil)
	end

	-- Add the below row.
	if self.below then
		boxTable:tag('tr')
			:tag('td')
				:attr('colspan', self.imageRight and '3' or '2')
				:addClass('mbox-text')
				:cssText(self.textstyle or nil)
				:wikitext(self.below or nil)
	end

	-- Add error message for invalid type parameters.
	if self.invalidTypeError then
		root:tag('div')
			:css('text-align', 'center')
			:wikitext(string.format(
				'Bu ileti kutusu geçersiz "tür=%s" parametresi kullanıyor olup hatanın düzeltilmesi gereklidir.',
				self.type or ''
			))
	end

	-- Add categories.
	root:wikitext(self:renderCategories() or nil)

	return tostring(root)
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- Exports
--------------------------------------------------------------------------------

local p, mt = {}, {}

function p._exportClasses()
	-- For testing.
	return {
		MessageBox = MessageBox
	}
end

function p.main(boxType, args, cfgTables)
	local box = MessageBox.new(boxType, args, cfgTables or mw.loadData(CONFIG_MODULE))
	box:setParameters()
	box:setCategories()
	return box:export()
end

function mt.__index(t, k)
	return function (frame)
		if not getArgs then
			getArgs = require('Modül:Arguments').getArgs
		end
		return t.main(k, getArgs(frame, {trim = false, removeBlanks = false}))
	end
end

return setmetatable(p, mt)