Maxwell (birim)

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Maxwell CGS ölçü sisteminde kullanılan bir ölçü birimidir. Kısaltması Mx tir. Birim adını elektromanyetikteki dört ünlü denklemi ortaya koyan ünlü İskoç fizikçi James Clerk Maxwell'den (1831-1879) alır. Maxwell manyetik akı birimidir. Manyetik akı manyetik akı yoğunluğu ile manyetik alan çizgilerinin dik olarak geçtiği yüzey alanın çarpımına eşittir. CGS sisteminde

Burada G ile gösterilen gauss bazen manyetik alan da denilen manyetik aki yoğunluğu (B alanı), cm2 manyetik akıya dik yüzey alanıdır .

CGS sisteminden MKS sistemine geçilince, maxwell birimi yerine weber (kısaltması Wb) birimi kullanılmağa başlandı