Laborant

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Laborant

Laborant, sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuvarlarda hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan teknik elemandır.

Görevleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Deneyler, analiz ve testler için gerekli olan mikroorganizma kültürleri yetiştirme, boya ve sabitleştirme gibi teknikleri kullanarak salgı sıvılar, hücre, doku ve vücut organlarından örnek hazırlar
  • Analiz için çözelti ve kültür ortamları hazırlar
  • Laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizler yapar
  • İşlem sırasındaki gözlemlerini formlara kaydeder
  • Deney, test ve analiz bulgularını rapor eder
  • Laboratuvar araç-gereçlerini temizler, dezenfekte eder,bakımını yapar.

Kullanılan alet ve malzemeler[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Cam ve porselen malzemeler (deney tüpü, pipet, buret, desikatör, huni, mezur, erlent, balon joje, baget)
  • Cihazlar (mikroskop, santrifüj, yarı otomatize sistemler ve otoanalizörler, elektronik terazi, kan sayım cihazı)
  • Kimyasal maddeler

Çalışma ortamı ve koşulları[değiştir | kaynağı değiştir]

Tıbbi laboratuvar teknisyenleri sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve ilaç kokuludur (kimyevi madde ve ilaç). Görevini genellikle oturarak yaparlar. Tıbbi laboratuvar teknisyeni birinci derece maddelerle (kan, idrar vb.) ve aletlerle ilgilidir, ancak hasta ve hasta yakınları ile de iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir.

Çalışma alanları ve iş bulma olanakları[değiştir | kaynağı değiştir]

Tıbbi laboratuvar teknisyenleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzısıhha enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışabilirler.

Meslek Eğitimi Hakkında[değiştir | kaynağı değiştir]

Meslek eğitimi, üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümünde verilir. Eğitim süresi 2 yıldır. Bu süreçte ağırlıklı olarak görülecek olan bölüm dersleri biyokimya, mikrobiyoloji, histoloji, hematoloji, tıbbi biyoloji ve genetik, klinik immün hematoloji, parazitoloji, histopatoloji, nükleer tıp, immünoloji laboratuvarı, klinik laboratuvar uygulamaları, ilk yardım, halk sağlığı, meslek etiği, meslek esasları, anatomi ve fizyolojidir. Mezun olunduktan sonra kullanılacak olan unvan, Tıbbi Laboratuvar Teknikeri'dir.