Kullanıcı:Sayz/Unix programlarının listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bu liste UNIX IEEE Std 1003.1-2008 tarafından belirlenen listedir. Bu araçlar Unix işletim sistemlerinde ve çoğu Unix-benzeri işletim sisteminde bulunabilir.

Liste[değiştir | kaynağı değiştir]

IEEE Std 1003.1-2008 araçları
İsim Kategori Açıklama ilk ortaya çıkışı
admin KKKS (ing. SCCS) KKKS (ing. SCCS) dosyalarını oluşturma ve yönetme
alias Diğer alias'ları tanımlama veya gösterme
ar Diğer kütüphane arşivleri oluşturma ve bakımı
asa Metin İşleme
at Süreç Yönetimi Komutları daha sonra çalıştırma Sürüm 7 AT&T UNIX
awk Metin İşleme Yorumlamalı bir programlama dili Sürüm 7 AT&T UNIX
basename Dosyasistemi Kendisine verilen yoldan son kısmı ayırarak geri döndürür
batch Süreç Yönetimi Schedule commands to be executed in a batch queue
bc Diğer Keyfî duyarlılıkta hesaplama dili
bg Süreç Yönetimi İşleri arka planda yürütür
c99 C programlama C programları için derleme standardı
cal Diğer Bir takvim görüntüler Sürüm 5 AT&T UNIX
cat Dosyasistemi Dosyaları görüntüler Sürüm 1 AT&T UNIX
cd Dosyasistemi Çalışma dizinini değiştirir
cflow C Programlama C programların için kontrol akış analizi yapar
chgrp Dosyasistemi Dosya grup sahipliğini değiştirir
chmod Dosyasistemi Dosyaya erişim izinlerini değiştirir Sürüm 1 AT&T UNIX
chown Dosyasistemi Dosya sahipliğini değiştirir Sürüm 1 AT&T UNIX
cksum Dosyasistemi Dosya içindeki baytları sayar ve sağlamasını yapar 4.4BSD
clear Uçbirim ekranını temizler
cmp Dosyasistemi İki dosyayı karşılaştırır Sürüm 1 AT&T UNIX
comm Metin İşleme İki dosyayı karşılaştırır Sürüm 4 AT&T UNIX
command Kabuk Programlama Basit bir komut çalıştırır
compress Dosyasistemi Verileri sıkıştırır 4.3BSD
cp Dosyasistemi Dosyaları kopyalar
cron Diğer Periyodik olarak zamanlanmış görevleri çalıştırır Sürüm 1 AT&T UNIX
crontab Diğer Periyodik olarak zamanlanmış görevleri (cron dosyalarını) düzenler Sürüm 1 AT&T UNIX
csplit Metin İşleme Bir dosyayı bağlamsal satırlara göre bölümlere ayırır PWB UNIX
ctags C Programlama Tags dosyalarını oluşturur 3.0BSD
cut Kabuk Programlama Bir dosyanın her bir satırındaki seçilen aralıkları ekranda gösterir
cxref C Programlama Generate a C-language program cross-reference table
date Diğer Sistem tarih ve saatini görüntüler ve düzenler Sürüm 1 AT&T UNIX
dd Dosyasistemi Bir dosyayı dönüştürür ve kopyalar
delta SCCS Make a delta (change) to an SCCS file
df Dosyasistemi Sisteme bağlı dosya sistemlerinin disk alanı kullanımını gösterir Sürüm 1 AT&T UNIX
diff Metin İşleme İki dosya arasındaki farklılıkları bulur
dirname Dosyasistemi Kendisine verilen yoldan son kısmı ayırarak kalan kısmı geri döndürür
du Dosyasistemi Dizin veya dosyaların diskteki boyutunu gösterir Sürüm 1 AT&T UNIX
echo Kabuk Programlama Argümanlarını standart çıktıya yazar
ed Metin İşleme Metin düzenleyicisi Sürüm 1 AT&T UNIX
env Diğer Komut çağırıları için çevre değişkenlerini ayarlar
ex Metin İşleme Metin düzenleyicisi BSD
expand Metin İşleme Sekmeleri boşluğa dönüştürür
expr Kabuk Programlama Verilen ifadeleri değerlendirip sonucu ekrana yazar
false Kabuk Programlama "Yanlış" değerini döndürür
fc Diğer Uçbirimde kullanılan son komutu düzenler ve tekrar çalıştırır
fg Süreç Yönetimi İşleri ön plana alır
file Dosyasistemi Dosya türünü tanımlar Sürüm 4 AT&T UNIX
find Dosyasistemi Dosyaları bulur Sürüm 1 AT&T UNIX
fold Metin İşleme Filter for folding lines
fort77 FORTRAN77 Programlama FORTRAN derleyicisi
fuser Süreç Yönetimi List process IDs of all processes that have one or more files open
gencat Diğer Generate a formatted message catalog
get KKKS (ing SCCS) KKKS (ing. SCCS) dosyalarının sürümünü verir
getconf Diğer Get configuration values
getopts Kabuk Programlama Parse utility options
grep Diğer Verilen deseni metin içinde arar
hash Diğer Çırpı (hash) veritabanına erişim yöntemi
head Metin İşleme Metin dosyalarının ilk 10 satırını görüntüler PWB UNIX
iconv Metin İşleme Codeset conversion
id Diğer Return user identity 4.4BSD
ipcrm Diğer Remove a message queue, semaphore set, or shared memory segment identifier
ipcs Diğer Report interprocess communication facilities status
jobs Süreç Yönetimi Display status of jobs in the current session
join Metin İşleme Merges two sorted text files based on the presence of a common field
kill Süreç Yönetimi Terminate or signal processes Sürüm 3 AT&T UNIX
lex C Programlama Generate programs for lexical tasks
link Dosyasistemi Create a hard link to a file Sürüm 1 AT&T UNIX
ln Dosyasistemi Link files Sürüm 1 AT&T UNIX
locale Diğer Get locale-specific information
localedef Diğer Define locale environment
logger Kabuk Programlama Log messages
logname Diğer Return the user's login name 4.4BSD
lp Metin İşleme Dosyaları bir yazıcıya gönderir
ls Dosyasistemi Dizinlerin içerisindeki dosyaları listeler Sürüm 1 AT&T UNIX
m4 Diğer Macro processor PWB UNIX
mailx Diğer E-posta alır veya gönderir Sürüm 1 AT&T UNIX
make Programlama Maintain, update, and regenerate groups of programs
man Diğer Display system documentation
mesg Diğer Permit or deny messages Sürüm 1 AT&T UNIX
mkdir Dosyasistemi Yeni dizinler oluşturur Sürüm 1 AT&T UNIX
mkfifo Dosyasistemi Make FIFO special files 4.4BSD
more Metin İşleme Display files on a page-by-page basis
mv Dosyasistemi Dosyaları veya dizinleri taşır veya isimlerini değiştirir Sürüm 1 AT&T UNIX
newgrp Diğer Change to a new group Sürüm 6 AT&T UNIX
nice Süreç Yönetimi Invoke a utility with an altered nice value Sürüm 4 AT&T UNIX
nl Metin İşleme Line numbering filter
nm C Programlama Write the name list of an object file
nohup Süreç Yönetimi Invoke a utility immune to hangups
od Diğer Dump files in various formats Sürüm 1 AT&T UNIX
paste Metin İşleme Merge corresponding or subsequent lines of files Sürüm 32V AT&T UNIX
patch Metin İşleme Apply changes to files
pathchk Dosyasistemi Check pathnames
pax Diğer Portable archive interchange 4.4BSD
pr Metin İşleme Metin dosyalarını yazıcıdan yazılacak biçime dönüştürür Sürüm 1 AT&T UNIX
printf Kabuk Programlama Write formatted output 4.3BSD-Reno
prs SCCS Print an SCCS file
ps Süreç Yönetimi Çalışmakta olan süreçlerin anlık durumunu yazdırır Sürüm 4 AT&T UNIX
pwd Dosyasistemi Çalışma dizinini gösterir
qalter Yığın Araçları Alter batch job
qdel Yığın Araçları Delete batch jobs
qhold Yığın Araçları Hold batch jobs
qmove Yığın Araçları Move batch jobs
qmsg Yığın Araçları Send message to batch jobs
qrerun Yığın Araçları Rerun batch jobs
qrls Yığın Araçları Release batch jobs
qselect Yığın Araçları Select batch jobs
qsig Yığın Araçları Signal batch jobs
qstat Yığın Araçları Show status of batch jobs
qsub Yığın Araçları Submit a script
read Kabuk Programlama Read a line from standard input
renice Süreç Yönetimi Set nice values of running processes 4.0BSD
rm Dosyasistemi Dosya veya dizinleri siler Sürüm 1 AT&T UNIX
rmdel SCCS Remove a delta from an SCCS file
rmdir Dosyasistemi Boş dizinleri siler Sürüm 1 AT&T UNIX
sact SCCS Print current SCCS file-editing activity
sccs KKKS (ing. SCCS) Front end for the SCCS subsystem
sed Metin İşleme Stream düzenleyici Sürüm 7 AT&T UNIX
sh Kabuk Programlama Shell, the standard command language interpreter Sürüm 7 AT&T UNIX (in earlier Sürüms, sh was either the Thompson kabuk or the PWB kabuk)
sleep Kabuk Programlama Suspend execution for an interval Sürüm 4 AT&T UNIX
sort Metin İşleme Metin dosyalarının satırlarını sıralar
split Diğer Bir dosyayı parçalara ayırır Sürüm 3 AT&T UNIX
strings C Programlama Find printable strings in files
strip C Programlama Remove unnecessary information from executable files
stty Diğer Uçbirim ayarlarını değiştirir ve görüntüler
tabs Diğer Uçbirim sekmelerini ayarlar PWB UNIX
tail Metin İşleme Dosyaların son kısmını yazdırır
talk Diğer Başka kullanıcılar ile konuşur 4.2BSD
tee Kabuk Programlama Standart girdiyi dosyaya ve standart çıktıya yazdırır
test Kabuk Programlama Koşullu ifadeleri değerlendirir
time Süreç Yönetimi Programları çalıştırır ve kaynak kullanımı ile ilgili özet bilgi verir Sürüm 3 AT&T UNIX
touch Dosyasistemi Dosyada yapılan değişiklik ve dosyaya erişim zamanını değiştirir Sürüm 7 AT&T UNIX
tput Diğer Uçbirim karakteristiğini değiştirir System V
tr Metin İşleme Karakterleri çevirir veya siler Sürüm 4 AT&T UNIX
true Kabuk Programlama "Doğru" değerini döndürür
tsort Metin İşleme Topological sort Sürüm 7 AT&T UNIX
tty Diğer Standart girdiye bağlı terminalin dosya ismini yazdırır Sürüm 1 AT&T UNIX
type Diğer Girilen komutun komut yorumlayıcı tarafından nasıl yorumlanacağını görüntüler
ulimit Diğer Set or report file size limit
umask Diğer Get or set the file mode creation mask
unalias Diğer alias'ları kaldırır
uname Diğer Sistem bilgilerini gösterir PWB UNIX
uncompress Diğer Sıkıştırılmış veriyi açar 4.3BSD
unexpand Metin İşleme Boşlukları sekmelere çevirir 3.0BSD
unget SCCS Undo a previous get of an SCCS file
uniq Metin İşleme Yinelenen satırları atlar ve raporlar Sürüm 3 AT&T UNIX
unlink Dosyasistemi Bir dosya bağını silmek için unlink işlevini çağırır Sürüm 1 AT&T UNIX
uucp Unix bir sistemden başka bir Unix sisteme kopyalama
uudecode İkili dosya kod çözücü 4.0BSD
uuencode İkili dosya kodlayıcı 4.0BSD
uustat uucp durum sorgulama ve kontrolü
uux Süreç Yönetimi Uzaktan komut çalıştırma
val SCCS Validate SCCS files
vi Metin İşleme En çok tercih edilen metin düzenleyicilerden birisi BSD
wait Süreç Yönetimi Await process completion
wc Metin İşleme Satır, kelime, bayt veya harfleri sayar Sürüm 1 AT&T UNIX
what KKKS (ing. SCCS) KKKS dosyalarını tanımlar.
who Sistem Yönetimi Sistemde kimlerin bulunduğu gösterir Sürüm 1 AT&T UNIX
write Diğer Diğer kullanıcılara bir ileti gönderir Sürüm 1 AT&T UNIX
xargs Kabuk Programlama Kendisine verilen verileri kendisinden sonraki programa argüman olarak verir PWB UNIX
yacc C Programlama Bir ayrıştırıcı (İng. parser) üreticidir. ( İng. Yet another compiler compiler) PWB UNIX
zcat Metin İşleme Sıkıştırılmış verileri standart çıktıda açar