Kami

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kami Osmanlı Divan şairi. Asıl adı Mehmet'tir. 1649 yılında doğmuştur 1724 yılında ölmüştür, Gazelleri, lugazları (manzum, bilmece) ve yalın bir dille yazılmış mesnevileriyle ünlüdür. Bağdat ve Mısır kadılıklarında bulundu. Bir divanı, Tuhfetü’l Vüzera adlı adlı önemli bir mesnevisi ve bazı dini risaleleri vardır.


Bir gazeli[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Zapt eden zencir-i zülfündür dil-i divaneyi
 • Erre berser olmasın gösterme cana şaneyi
 • Ruh-bahş ol mutrıb-i gül-çehre sen nayınla bize
 • Büs-ı la’limdir demadem söyleten cana neyi
 • Müşteriyle kesretin gördükte saki şevkile


 • Ayağı yer basmadı devr eyledi meyhaneyi
 • Gamzesinden çeşm-i dildare şikayetle abes
 • Ol giran hab-ı tegafül dinlemez efsaneyi
 • Eğri baksa gam değil ol çeşm-i ahval aşıka
 • Kamiya bir görmedik doğru yürür mestaneyi


Bugünkü Türkçe ile[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Deli gönlü zapteden saçının zinciridir
 • Ey canan tarağı gösterme başının üstünde testere olmasın
 • Gül yüzlü şarkıcı sen neyinle bize ruh ver
 • Ey canan neyi zaman zaman söyleten kırmızı dudağının öpücüğüdür
 • İçki sunan güzel müşterinin kabalığını görünce


 • Ayakta durmadı şevkle acele acele meyhaneyi dolaştı
 • Sevgilinin gözüne gamzesinden şikayet abestir.
 • O gafletin uykusuna dalmış efsaneyi dinlemez
 • O şehla gözlü aşıka eğri baksa gam değil
 • Ey Kami doğru yürüyen sarhoşları bir kere bile görmedik.


Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]