Ka (Mısır mitolojisi)

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Ka, Antik Mısır inanışına göre insanın görünmeyen bedenidir. Antik Mısır ölüm tasvirlerinde ölüm, çoğu zaman, Ka’nın, fiziksel bedeni kuş kılığında terk etmesiyle temsil edilir.

Ka Antik Mısır’a ait resim tasvirlerinde çoğunlukla insan başlı bir kuşla temsil edilir. Ka’nın hiyeroglif yazıdaki karşılığı ise “U” biçiminde açılmış iki gergin koldur. Ka’nın fiziksel bedenden ayrı bir beden olduğu konusunda araştırmacılar arasında bir uzlaşma mevcutsa da, bu görünmez bedenin günümüzde insanın süptil bedeni için kullanılan terimlerden hangisinin karşılığı olduğu konusunda bir uzlaşma bulunmamaktadır. Ka, teozoflar için astral bedendir, kimi metapsişikçiler için “duble”dir, kimi spiritüalistlere göre de, perispridir.

Antik Mısır metinlerinde ka hakkında şöyle denilmektedir:

“Ka fiziksel bedenden bağımsızdır, ölümsüzdür. Ka, varlığın muhafaza edici ve yaratıcı unsurudur. Her varlığın ka’sı kendine özgüdür. Varlık geliştikçe ka’sı da gelişir, ama khu’su asla değişmez. Varlık yeryüzünde ölünce ka’sına geçer. Ölüm sonrasında ka, istediği yerde bulunabilir. Ka, khu ve ba bir bütün oluştururlar.”

Mısır hiyeroglifinde
Ka, Ba ve Akhu'nun hiyeroglifik işaretleri
anxn
x
wA1 B1
Z2

ankhu
nTrnTrnTr

netjeru
AxZ2

akhu
Ha
F51

ha
r
n
A2

ren
bAZ1

ba
kA

ka
Swtt
Z1

shut

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Mısır'da Ölüm Sonrası Fikri, Ege Meta Yayınları
  • Dictionary of Mysticism, Nevill Drury