Perispri

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Perispri, klasik ruhçuluk anlayışına göre, ruh ve beden bağlantısını sağlayan yarı maddî, akışkan bir bağdır; ruhun normal koşullarda göremediğimiz esîrî bedenidir. Madde-dışı bir varlık olan ruh madde evreninde icraatte bulunabilmek için doğal olarak bir araca gereksinim duyar ki, bu araca perispri adı verilir. Bu, ruhun bir bakıma mantosu, örtüsü ve dışa ait, maddi uygulama aracıdır. Fiziksel beden, perispri kalıbı üzerine kuruludur; insan bedeninin ruhtan beslenmesini sağlayan ve insan bedenini ayakta tutan perispridir. Ölümden sonra yok olmaz, ruha bağlı kalmaya devam eder. Perispriyi teozoflar astral, mantal, kozal bedenler şeklinde kısımlara ayırırlar.

Akışkanlar, (fluid, fluide) Metapsişik terminolojide katı, sıvı ve gaz hallerindeki maddelere oranla yoğunlukları daha az, vibrasyonel hız düzeyleri daha yüksek, akıcı bir özelliğe sahip oldukları kabul edilen maddelere verilen addır.

Bu maddelerin içeriği, esîr gibi, laboratuvar koşullarında henüz tam anlamıyla anlaşılamamış durumdadır. Isı, ışık, manyetizm ve elektrik olaylarını bazı fizikçiler etkileyen ve etkilenen maddeler arasında aracılık yaptıkları varsayılan, sıkıştırılamaz ve tartılamaz oldukları ileri sürülen, akışkan adı verilen bu etkenlerle açıklamaya çalışmışlardır.

Okültizmde akışkanlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Akışkanlar konusundaki ilk fikirler okültistlerden gelmiştir. Okültizme göre aslında evrende boşluk diye bir şey yoktur ve akışkanlar vasıtasıyla insan gök cisimlerinden gelen birtakım etkiler altında bulunmaktadır. Akışkanlar kendilerine uygun yüksek titreşimlerden etkilenme özelliğine sahiptirler. İnsanın kimilerince astral beden,kimilerince duble adı verilen manyetik bedeninin akışkanlardan oluştuğu kabul edilir.

Akışkan türleri[değiştir | kaynağı değiştir]

İnsanla ilgili olan akışkanlar, gördükleri fonksiyona bağlı olarak, “ısı akışkanı”, “manyetik akışkan”, “sinirsel akışkan” ve “yaşamsal akışkan” gibi farklı adlar almışlardır. Ruhçuluğa göre, bu akışkanlar, ruhun etkisi altında birbirlerine dönüşebilirler. Ruhçular, yaşamsal akışkanın ya doğrudan ya da sinirsel akışkan üzerine etkide bulunarak perispri ile fiziksel beden arasındaki ilişkileri sağladığı görüşündedirler. Akışkanın eski Türkçedeki karşılığı seyyaledir.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Ruh ve Kainat, Bedri Ruhselman
  • Dharma Ansiklopedi, Dharma Yayınları

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]