I. Leon (Abhazya kralı)

Vikipedi, özgür ansiklopedi

I. Leon, 720 ve 740 yılları arasında Bizans vasallığı ve Abhazya'nın eristaviliğini yapmıştır. Abhaz Krallık Divanı'nda, 8. yüzyılın ilk yarısında başta olduğu yazmaktadır. Leon, saltanatı boyunca işgalci Araplarla aktif olarak savaşmış ve İberya-Kaheti prensi Arçil ile yakın diplomatik temaslarda bulunmuştur. Ayrıca Bizans imparatoru III. Leon'dan Emevî güçlerine karşı yardım istediği bir mektup göndermiştir. Yanıt olarak İmparator, Leon'un Abhazya Krallığı üzerindeki eristaviliği doğrulamış, Leon'dan Arçil'i amiri ve hükümdarı olarak kabul etmesini istemiş ve Müslümanlara karşı birleşik güçlerle savaşılmasını önermiştir. Ayrıca III. Leon'a arkhon unvanını vermiştir. Bu unvan, Bizanslıların Leon'un Lazika, Ciketi ve Sanigia toprakları üzerindeki yönetimini kabul ettiğini göstermektedir. Arçil ve I. Leon arasındaki bağlar, Leon'un Arçil'in yeğeni Guranduht ile evlenmesiyle güçlenmiştir.

735 yılında, Arap general II. Mervân Gürcü krallıklarına karşı savaş başlattı. Abhazya Krallığı işgalden büyük zarar gördü. Anakopia'nın kuşatılmasından sonra Araplar kesin şekilde yenildi ve ağır kayıplarla geri çekildi. İşgal sırasında Arçil, Abhazya Krallığı'na sığındı. Leon'un yardımlarıyla, Anakopia kuşatması da dahil olmak üzere Araplara karşı birçok önemli savaşta yer aldılar. I. Leon'un saltanatı Gürcistan tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Gürcüler, verdiği ağır kayıplara rağmen, uzun vadede Batı Gürcistan'ın devlet olarak kalmasını ve Hristiyanlığın bölgedeki varlığını sağladı.

Önce gelen
II. Konstantin
Abhazya kralı
720-740
Sonra gelen
II. Leon