Hiksoslar

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara
Üzerine Hyksos Kralı Apophis'in adının işlendiği taş, günümüzde Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde sergilenmektedir.

Hyksos (Mısır dilinde heqa khasewet, "Yabancı Krallar"; Yunanca Ὑκσώς,Ὑξώς , Arapça لملوك الرعاة, çoban krallar) 12. Hanedan döneminde Nil Deltası'nı işgal ederek Antik Mısır 'ın İkinci Orta Dönemini başlatan Asya kökenli kavme verilen addır. Hurri kökenli Hiksoslar bu bölgede Onbeşinci Sülale' yi kurmuşlardır. M.Ö. 17. yy' da güneydeki Nubyalılarla ittifak haline girmişler ve beraberinde getirdikleri yeni savaş metot ve teknikleri ile Mısırlıları mağlup etmişlerdir. Koşumlu atlar ve yeni zırh çeşitleri getirmiş oldukları yeniliklerdir. Hiksoslar kültürel olarak bölgeye zenginlik getirmiş olsalar da Mısırlılar bu istilayı kabullenememişlerdir. M.Ö.15 nci yy' da bir Teb beyi olan Ahmose, Hiksoslarla mücadeleye başladı. Hiksosları Filistin'e sürdü ve Nubya üzerinde yeniden hakimiyet kurdu. Böylece Mısır Yeni Krallık Dönemi başladı.17 ve 15. yüzyıllar arasındaki bu döneme "İkinci Ara Dönem" denilmiştir.

Hiksosların her ne kadar Sami kökenli olduklarını düşünülse de aslında hiçbir tarihçi tarafından kim oldukları kesinleştirilememiştir. Ama Hiksosların Türk olduğu iddiası da gözden kaçmayacak şekilde bu iddialarını kanıtlayan bilim adamlarının haklılığını gün yüzüne çıkarmaktadır. Türklerin ilk defa atı evcilleştirdiklerini ve demiri ilk defa kullandıklarını biliyoruz. Hatta son zamanlardan yapılan çalışma ver arkelojik buluntularla Türklerinin demir ve atı kullanmaları sanılanın da aksine çok daha önce MÖ.3000 öncesine dayanmaktadır. Dünya Tarihinde ilk defa ok ve yayı da Türklerin kullandığını biliyoruz. MÖ 1000 tarihinden önce at binen, yayları olan, ok atan iki kavim vardır: Türkler ve Sümerler. Hiksoslar Mısır'a at üzerinde geldiler ve hiç şüphesiz ki daha önce hiçbir Mısırlının görmediği silahları yani yayı kullanıyorlardı. Hiksoslar liderlerine Khan diyorlardı. ( Khan = Han = Hakan) Tarihte Türklerden başka hiçbir medeniyet hükümdarlarına Han demez. Tüm bunlar ve daha nice benzerlikler "Hiksoslar Türk müydü?" sorusunu akla getiriyor. Bu soruyu kendine sorup araştırma yoluna gidenlerden bir tanesi de Prof.Dr. Yusuf Ziya Özer' dir.

Ord. Prof. Dr. Yusuf Ziya Özer ise Hkasos adından yola çıkarak "Hka" kelimesinin "ike" ile benzerliğine dikkat çektikten sonra Eski Türkçe'de; ike kelimesinin gerçekten "prens, kral" manasına geldiğini vurgulamaktadır. Bu halde diğer kelime (Sos) kelimesinin bedevi veya yabancı manasından çok bir kabile olabileceğini söylemekle, "Sos" ile "Sas" arasındaki telaffuz yakınlığından bu kavmin Saslar olabileceğini ileri sürer. Türkistan'ın başkenti olan Taşkent'in eski adının "Şas" olduğu ve Çinlilerin Tiyan Şan ve civarında Sasların hakim olduğunu yazdığını, daha sonra Orta Asya'dan gelen bu halkın İran üzerinden Orta Doğu'ya ve oradan Mısır' a kadar gelmiş olduklarını vurgular. Devamımda ise "Hkasos= Hiksos=İcasos=İkesos=İke-Sas" ses benzerliği için de Hiksosların adının manasının "Sas Krallığı" olduğunu açıklamıştır.

En meşhur Hiksos krallarından Hıyan' ın, Ergenekon Destanı'nda adı geçen "Kayan" ile benzerliğinden bahseder. Yine bir başka Hiksos kralının adı; Salitis olup bu isimde "Soltuz" ile benzerlik kurar. Bu isim "yıldız" manasındadır. Yine bir başka Hiksos kral adı Apofis ise, Göktürk hükümdarı "Apo" nun ismi ile aynıdır.