Hidronyum

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Hidronyum
Aksi belirtilmediği sürece madde verileri, Standart sıcaklık ve basınç koşullarında belirtilir (25 °C [77 °F], 100 kPa).
Bilgi kutusu kaynakları

Hidronyum (H3O) ;IUPAC'te adlandırılması oksonyum şeklindedir. Bir molekülünde 3 hidrojen ve 1 oksijen atomu bulunur. Hidronyum iyonu, (H3O) asitler suda çözündüklerinde açığa çıkan katyondur. Aynı zamanda asitleri bazlardan ayırmada kullanılır. (Brønsted-Lowry asit-baz teorisi)Bir asit suda çözündüğü zaman hidronyum katyonu ortaya çıkar. Bazı asit çözünme tepkimelerinde kolaylık olması amacıyla (H+) iyonu şeklinde de gösterilse de doğru kullanımı (H3O) şeklindedir. pH'ın belirlemesinde kullanılır. Eğer çözünen maddenin [H+] konsantrasyonu ile [OH-] eşitse o madde nötrdür.

H 2 O ⇌OH- + H 3 O +                                                                                                                        

Hidronyum, suyun proton bombardımanına tutulmasıyla oluşur. Bir asit çözeltisindeki hidronyum iyonu konsantrasyonu ne kadar fazlaysa o kadar kuvvetli asittir ve hidronyum konsantrasyonu fazla olan asit hidronyum derişimi az olan aside göre pH tablosunda sıfıra daha yakındır. pOH tablosunda ise 14'e daha yakındır (25°C sıcaklık ve 1 atm/760mmHg/100kPA basınçta geçerlidir). Sıcaklık artıkça 14'ten daha küçük değerler alabilir, onun için bir genelleme yapamamakla birlikte sıcaklığın 25°C olduğu koşullarda pH ve pOH tablosu 0-14 değer aralığındadır. pH değeri [H+]'nın -logaritmasıyla bulunur, pOH değeri ise [OH-]'nin -logaritmasıyla bulunur.

25°C sıcaklık ve 1 atm (760 mmHg) basınçta

pH + pOH = 14

  [H+][OH-]=10/100000000000000