Hidronyum

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Hidronyum
Belirtilmiş yerler dışında verilmiş olan veriler, Standart sıcaklık ve basınçtadır. (25 °C, 100 kPa)
Bilgi kutusu kaynakları

Hidronyum (H3O) ;IUPAC'te adlandırılması oksonyum şeklindedir.Bir molekülünde 3 hidrojen ve 1 oksijen atomu bulunur.Hidronyum(H3O)asitlerin suda çözündükleride açığa çıkan katyondur.Aynı zamanda asitleri bazlardan ayırmada kullanılır.(Brønsted-Lowry asit-baz teorisi)Bir asit  suda çözündüğü zaman hidronyum kanyonu ortaya çıkar.Bazı asit çözünümü tepkimelerinde kolaylık olması amacıyla(H+) iyonu şeklinde de gösterilirken doğru kullanımı(H3O)şeklindedir.Zayıf asit olmakla beraber pH belirlemesinde kullanılır.Eğer çözünen maddenin [H+] derişimi ile[OH-] eşitse o madde nötrdür.

H 2 O ⇌OH- + H 3 O +                                                                                                                        

Hidronyum suyun proton bombardımanına tutulmasıyla oluşur.Bir asitteki hidronyum derişimi ne kadar fazlaysa o kadar kuvvetli asittir ve hidronyum derişimi fazla olan asit hidronyum derişimi az olan asite göre pH tablosunda sıfıra daha yakındır. pOH tablosunda ise 14'e daha yakındır(25 °C ve100kPA de geçerlidir).Sıcaklık artıkça 14'ten daha küçük değerler alabilir onun için bir genelleme yapamamakla birlikte sıcaklığın 25 °C olduğu koşullarda pH ve pOH tablosu 0-14 değer aralığındadır.pH değeri [H+]'nın -logaritmasıyla bulunur,pOH'ın değeri ise [OH+] 'ın -logaritmasıyla bulunur.

25 °C ve 100kPA 'da

pH +pOH =14


  [H+][OH+]=10/100000000000000